Tanulás után rendőri pálya - Roma származásúakat támogat a rendőrség

• 2022. május 02., hétfő •
Olyan roma fiatalok számára hirdet pályázati lehetőséget a rendőrség, akik középfokú intézményben most másodikosok vagy harmadikosok, illetve felsőoktatásban két félévet elvégeztek. A cél az, hogy befejezzék tanulmányaikat, és lehetőleg a rendőri pályát válasszák.
Tanulás után rendőri pálya - Roma származásúakat támogat a rendőrség

Az Országos Rendőr-főkapitányság a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság útján pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló, valamint a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi képzési területen tanuló, roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2022/2023-as tanévre.

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatják be, 

  • akik középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00;
  • valamint azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben résztvevők, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi képzési területen már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervében meghatározott kreditértékeknek megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe minimum 3,5, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják.

A pályázatot 2022. június 20-ig kell a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.

Pályázati cím: Dr. Tiborcz János r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.

A felsőoktatásban részt vevők pályázatait az országos rendőrfőkapitány által kijelölt személyekből álló bizottság, míg a középfokú köznevelési intézményben tanulók pályázatait a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el. A támogatás odaítéléséről a bizottságok javaslata alapján a felsőoktatásban részt vevők tekintetében az országos rendőrfőkapitány, míg középfokú intézményben tanulók vonatkozásában a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A támogatást elnyert tanulókkal az Országos Rendőr-főkapitányság, illetve a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. szeptember 15-ig köt támogatási szerződést.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Török György r. alezredestől (06/94/521-186; 06/30/247-65-18; torok.gyorgy@vas.police.hu) kérhető.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére