Új intézményvezetők kinevezéséről - húsz új igazgató Vas megyében

Frisss • 2013. augusztus 08., csütörtök •
Az új köznevelésről szóló törvénynek megfelelően első alkalommal 428 intézményvezetői megbízatásról döntött a köznevelésért felelős államtitkár. Az új intézményvezetők 5 évre szóló kinevezésüket ünnepélyes keretek között 2013. augusztus 21-én a Szépművészeti Múzeumban vehetik át. Íme a kinevezések listája Vas megye vonatkozásában.
Új intézményvezetők kinevezéséről - húsz új igazgató Vas megyében

A fenntartói feladatok átvételével 2013. január elsejétől az állam a felelősségével arányos szerepet vállal a köznevelés rendszerében. Kifejezve az intézményvezetők munkájának fontosságát, az igazgatókat az oktatásért felelős miniszter átruházott hatáskörében a köznevelésért felelős államtitkár bízza meg. A pályáztatási eljárást a 138/1992. Kormányrendelet, a Nemzeti köznevelésről szóló törvény, illetve a Kjt. szabályai határozzák meg.

A pályáztatást a vonatkozó jogszabályok alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ folytatta le. A pályázatokat a jogszabályban előírt módon a nevelőtestület, a szülői és diákközösségek, többcélú intézményben az igazgatótanács, a fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési önkormányzat véleményezte.

Az államtitkár 2013. július 31-én hozta meg a végleges döntését, amely csak jogszabálysértésre való hivatkozással támadható meg.

Pályázati adatok:

588 közoktatási intézményvezető megbízása járt le, közülük 65 intézményvezető a második ciklus megkezdése miatt pályázati kiírás nélkül folytathatja munkáját

523 pályázatot írt ki a KLIK

638 pályázati anyag érkezett

4 fő visszalépett

428-an nyerték el az intézményvezetői megbízatást

16 esetben – a hiánypótlásokat követően – augusztus 16-ikáig hoz döntést az államtitkár 190 pályázat – ebből 88 esetben a megfelelő szakmai végzettség hiányában – eredménytelenül zárult, ezeken a helyeken a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ új pályázatot ír ki.


A kinevezett igazgatók névsora Vas megyében:

Celldömölk

Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola: Bejczi Károly

Battyhiány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Csik Józsefné

Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Danka Adél

Kemensmagasi Általános Iskola: Pethőné Galambos Zsuzsanna

 

Körmend

Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola: Karakai József

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola: Fazekasné Mittli Piroska

Budaker Gusztáv Zenei Alapfokú Művészeti Iskola: Csukáné Szász

Judit

 

Kőszeg

Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Dr.Barityné

Házi Ottilia

 

Sárvár

Bői Általános Iskola: Hajós Attila

Zichy Antónia Általános Iskola: Kissné Tarr Judit

 

Szombathely

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola: Szegleti Veronika

Jáki Nagy Márton Általános Iskola: Kozma Andrásné

Bercsényi Miklós Általános Iskola: Fokiné Rácz Ilona

Derkovits Gyula Általános Iskola: dr. Kovács Péterné

Kanizsai Dorottya Gimnázium: Módos Tibor

Nagy Lajos Gimnázium: Gáspárné Zsolnai Zsuzsanna

Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Németh Gábor

 

Vasvár

Csehimindszenti Általános Iskola: László Jánosné

Gersekaráti Általános Iskola: dr. Dománé Andocsi Valéria Erzsébet

Prinz Gyula Általános Iskola: Smolczer Tibor

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére