Vis maior a Szily János utcában (frissítve)

Szita Róbert - Fotó: Bodorkós Máté • 2016. szeptember 12., hétfő •
Lehet, hogy összeomlik a bíróság toldaléképülete?!
Vis maior a Szily János utcában (frissítve)

Nem mindennapi hírről értesültünk Freiberger Józseftől, a Vas megyei Törvényszék Gazdasági Hivatalának vezetőjétől. 

Mi történt az elmúlt napokban a Szily János utca 7. szám alatt?
A bíróság épületének déli szárnyán elhelyezkedő toldalék épület – ahol egyébként mintegy százan dolgoznak – később lett hozzáépítve a főépülethez. Itt nagyon jelentős az ügyfélforgalom, az alsó szinten vannak ugyanis a tárgyalótermek és a mellékhelyiségek is. Szóval, itt, a Szily János utca 7. szám alatt, a toldaléképület és a főépület között, egy repedés keletkezett a folyosói mennyezetszinten. Ezt statikussal vizsgáltattuk meg több alkalommal is. A szakemberek megállapították, hogy egy süllyedés miatt keletkezett ez a repedés, amely mintegy 10 éven keresztül stagnált. Korábban papucsos gipszdarabokat ragasztottak fel a mesteremberek, évekig nem is mozdult, mígnem egy beruházást végeztünk a hátsó udvaron.

Milyen beruházásról van szó és mit okozott a fokozott talajterhelés?

A parkolót térkővel burkoltuk, ezáltal intenzívebb, teherautók által jobban igénybevett lett a terület, emellett a csapadék is több volt a szokásosnál, ezáltal pedig jelentősen – mintegy ujjnyira – tágult a repedés

Ha jól tudom, statikusokat hívtak?!

Valóban, felkértük a Pannon Archívum Bukics Zoltán vezette statikus-tervező csapatát, akik megvizsgálták a területet, majd feltárásokat is végeztek. Jelenleg ott tartunk, hogy az Országos Bírósági Hivatal felé jeleztük a problémát, akik vis maiorként – előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, ami meggátol valamely kötelezettség elvégzésében – a szerk. – kezelik a problémát, mely sürgősségi elhárítást igényel, ugyanis a statikus megállapította, hogy az épület akár össze is omolhatott volna, csak egy régi alapra rá tudott feküdni. 

Közben a rés egyre hosszabbodott…

Igen, miután a csatornarendszert megkamerázta a Vasivíz Zrt., kiderült, hogy egy lényegesen hosszabb szakasz az épület mellett 3,6 méter mélyen beszakadt. A magyarázat pedig praktikus, hiszen a régi, ma már nem működő börtön összes csapadékvize rajtunk keresztül folyik ki. A leáramló, lezúduló csapadék mind itt folyik tehát el, ezt pedig tetézi a szennyvíz-felhasználás, ezért az egész épületszárny, - mivel nincs elég mélyen az alapja - és az udvar is folyamatosan ázik. A szakemberek szerint teljesen új csapadékvíz-elvezetést kíván az udvar. 

Az épület kiemelt műemléki környezetben található, ez nem nehezíti a megoldást?

Dehogynem, de nem csupán kiemelt műemléki, de kiemelt régészeti környezetről is beszélni kell. Az udvarrészen ezért régészeti feltárás is bekövetkezhet. A beruházás építési engedélyköteles. 

Lesz beruházás?
Természetesen! Jelenleg versenyeztetés zajlik, az egyik beruházás az épület alapjának megerősítése érdekében történik majd meg, a másik célja pedig az új csatornarendszer kiépítése lesz. Először meg kell erősíteni az alapot, aztán közel 4 méter mélyen fel kell tárni az udvart. Ennek jelentős problémája, hogy az épület alacsony kapubejárója miatt, nagy ipari gépekkel nem lehet azt megközelíteni. Ezért már megkezdtük az egyeztetéseket az egyházmegyével, hogy elbonthassuk a kerítést, így az Ady tér felé ki tudnánk járni a nagy teherautókkal. Itt tartunk most. 

Cikkünk megjelenésekor kaptuk a hírt, hogy az Országos Bírósági Hivatal létesítményi főmérnöke is a helyszínen járt már és megígérte, hogy a pótelőirányzat terhére soron kívül intézkednek és hamarosan megkezdődhet a feltárás és a helyreállítás. A becsült költség minimum 20 millió forint. 

Frissítés:

Fenti cikkünkhöz helyreigazítási kérelem érkezett, melyet változtatás nélkül közlünk:

"A cikkben szereplő dolgozói létszám az egész épületre vonatkozik. A statikai megerősítést igénylő déli szárny emeleti részén a Szombathelyi Járásbíróság dolgozóinak irodái vannak, ahol 25 fő dolgozik.

A toldaléképületben kizárólag mellékhelyiségek vannak. Annak, hogy a toldaléképület összeomoljon csekély az esélye, ugyanakkor a szükséges munkálatokat soron kívül kívánjuk elvégezni.

A jelenlegi helyzet és a jövőbeni statikai beruházások nem érintik a bíróság folyamatos működését. Hétköznapi problémaként kizárólag az merült fel, hogy a dolgozók nem tudják használni a belső udvari parkolót, de a Szombathelyi Országos Bv Intézet parancsnokával történt megállapodás alapján, a nem üzemelő börtön udvarát átmenetileg ilyen célra használhatjuk."

kapcsolódó galéria


közösség

további frisss

lap tetejére