Új közösségekért a lakótelepen: a program, amely nyomot hagy maga után

szróbert • 2014. április 13., vasárnap •
Pályázatunk célja, hogy a házgyári technológiával épült lakótelep közösségeit fejlessze, illetve, hogy a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést segítse – hangzott el a címben szereplő projekt nyitórendezvényén, Szombathelyen. A frisss.hu megtudta, hogy a közel harmincmillió forintos költségvetésű program lehetőséget kínál majd a tanácsadásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturális és sportprogramok megszervezésére, de a közösségi helyek kialakítására is.
Új közösségekért a lakótelepen: a program, amely nyomot hagy maga után

Az „Új közösségekért a lakótelepen” című TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0005 azonosító számú projekt 2014. januárjától - 2015 februárjáig tart. A program megyei jogú városoknak lett kiírva és több nagy városban már zajlik is a projekt. A pályázat 100% uniós támogatásból valósul meg, az elnyert összeg: 29.366.050 Ft.

A frisss.hu megtudta, hogy a pályázat célja az 1950-1990 között házgyári technológiával épült lakótelepek közösségeinek fejlesztése, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése. A pályázó a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség, együttműködő partnerei pedig: Szombathely Megyei Jogú Város, Bartók Béla Lakásfenntartó Szövetkezet, valamint az Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola, illetve intézmények, civil szervezetek.

A LISZI Irodában (Szombathely, Simon István u. 2-6. volt Oladi ÁMK) megtartott projektnyitón Lovass Tibor projektmenedzser köszöntötte a megjelenteket, majd kiemelte: Olyan programhoz sikerült EU-s támogatást szerezni, amely nyomot hagy majd maga után. Ez a program mindenki számára fontos, hiszen nemcsak a lakótelepiek számára működik majd, hanem egy nagyobb közösség összekovácsolásában is segíthet. 

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere pedig arról beszélt köszöntőjében, hogy ,,A város egy olyan közösség, melyet az emberek nagyon régen azért hoztak létre, hogy az életük kellemesebb legyen. Olyan közösségben szerettek volna élni, ahol az erőik összeadódnak.”

A város első embere reményét fejezte ki, hogy a rendelkezésre álló közel 30 millió forint lehetőséget kínál majd a tanácsadásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturális és sportprogramok megszervezésére, de a közösségi helyek kialakítására is. 
Az ilyen programoknak sikere van, hiszen az emberek vágynak arra, hogy tehessenek valamit.

"Ebben az esetben nem az idő, hanem a hely azonos, s az itt élő embereknek nyújt ötletet a hasznos időtöltésre. Klubokat hozhatnak létre, de az is nagyon fontos lehet, hogy az emberek közösségben cserélhessék ki gondolataikat. A város vezetése támogatja ezt a programot. Egy városban azért jó élni, mert vannak olyan közösségei, melyek magukénak érzik az adott városrészt, lakótelepet, közösségi helyet, s így az egész várost is" – tette hozzá a polgármester. 

Gregersen-Labossa György, a szombathelyi Evangélikus Egyházközség lelkésze hangsúlyozta: "az 1980-as évek óta a lakótelepi emberek egyre inkább befelé fordulók, introvertáltak lettek. Ezeket az embereket közösséggé formálni bizony nem egyszerű. Az egyháznak pedig ez az egyik legjelentősebb feladata éppen ez, vagyos a közösségek fejlesztése. Úgy gondoljuk, hogy paradigmaváltásra van szükség."

A lelkész olyan kísérleti projektnek nevezte a programot, ahol együttműködik a város, az egyház és a kisközösség. "Az evangélikus egyháznak nagy szerepe lehet a projekt megvalósításában. A gyerekeken keresztül a felnőtteket is szeretnénk elérni, az emberek megmozgatásával a jövő év tavaszára olyan közösség lehet itt, akik szívesen tesznek majd a nagyobb közösségekért is, s ezáltal a társadalomban újra tetten érhető lenne ez az attitűd is." - tette hozzá Gregersen-Labossa György.   

Rettegi Attila, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának városrészi képviselője hozzászólásában kiemelte: "nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a lakótelepi szolgáltató iroda megnyitóján. A közösségfejlesztés nagyon fontos cél, a választókerületi programban is szerepel. A TÁMOP projekt nemcsak forrásokat biztosít, de eszközöket is kínál. Noha az együttműködés már létezett, mégsem befogadásról, hanem inkább egymásra találásról van szó. A szolgáltató iroda egy szervezési kapocs lehet, fórumokat, közösségi programokat szervezhet. A projekt megalapozhatja a helyiek jövőjét, és ezáltal sikeres lehet nemcsak a szolgáltató iroda, de az azt igénybevevő közösség is." 

A projekt nem jöhetett volna létre a Bartók Béla Lakásfenntartó Szövetkezet, illetve annak, elnöke, dr. Horváth József nélkül. Természetes működési területükön mintegy 800 szövetkezeti lakást kezelnek.

"Nagy öröm volt számunkra a felkérés, hiszen tudjuk, mennyire szeretnek itt élni a lakótelepi emberek. A program a közösségfejlesztést az életminőség javítását, a fiatalokat és az idősebbek egyaránt szolgálják, de a városrész imázsát is emelik. Bízunk benne, hogy nemcsak a közösségi helyek, de hamarosan a lakótömbök is megújulhatnak, s így igazi esztétikai fejlődés következhet be a városrészünkön" - mondta el dr. Horváth József.

A projekt keretében megvalósuló lakótelepi fejlesztésekről Lakézi Gábor, a városüzemeltetési osztály vezetője tájékoztatta a megjelenteket.

"A parkolási gondok megoldásán dolgozunk, de a Kodály Zoltán utca 26-40. szám közötti belső területen játszóteret is kialakítunk. Ez 9,4 millió forintos beruházás, amiből 7,5 millió forint már rendelkezésre áll a város pénzügyi alapjaiból. A létrejövő kalandos sétaút, a játszóeszközök mind-mind közérzetet javíthatnak. A széleskörű együttműködés a legfontosabb. A Kodály Zoltán utca 15-35. szám között, tehát az északi oldalon pedig közösségi teret alakítunk ki, mintegy 3,8-4 millió forintos forrásból. Ez lenne a pihenés, a találkozás helyszíne. Itt térbútorokat telepítünk, illetve zöld agorát alakítunk ki" - mondta el az osztályvezető.

Hegedűs Eszter tájépítő mérnök, oladi lakos tervezte a Kodály Zoltán utca 26-40. szám alatti tömbbelső rehabilitációját.

"Szükség van a közösségi terekre, már a nagyon sok itt élő gyermek miatt is. Egyedi játszóteret terveztem, olyat, ami még nem volt, színes, vidám és mozgalmas lesz. A tematikus út, az egyensúlyozó eszköz, a mozgásfejlesztő eszközök, de a homokozó és a növényzet is az itt élőket szolgálják majd" - tájékoztatott a mérnök.

A pályázati kiírásnak megfelelően a résztvevők az alábbi fő célokat szeretnék megvalósítani:

Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI) létrehozása és működtetése. Az iroda létrehozása egyébként kötelező feladat. Célja, hogy a lakóközösség minél szélesebb körben információkhoz és közösségi szolgáltatásokhoz férjen hozzá. Az iroda a projekt keretében munkatárssal és fix nyitvatartási idővel rendelkezik. Szeretnék az irodát minta projekt elemként kezelni és elérni, hogy a projekt után is tovább működhessen akár önkéntesek bevonásával is.

Emellett közösségi programokat, életviteli tanácsadó rendezvényeket, a szabadidő ésszerű és aktív eltöltését segítő eseményeket is szerveznek majd, valamint csatlakoznak a Segítés Városa akcióhoz is. Nem hiányozhat a palettáról a rendszeres lakossági fórumok és információs rendezvények szervezése sem. A projektben résztvevőknek az a célja, hogy a lakóközösség minél szélesebb rétegeit tudják megmozgatni, ezért aztán kiemelt prioritást élveznek a pályázat szempontjából a fiatalok. Őket kortárs segítők bevonásával szeretnék majd megszólítani.

A program során erősítenék az önkéntességet is. Ebben az evangélikus gyülekezet eddig is élen járt, aktívan részt vett az önkéntesek és az önkéntes szervezetek képzésében, önkéntes pontot is működtetnek. Szeretnék a szívesség szolgálat kiépítését és egy közösségi kertet is megvalósítanának. Ez a lakótelepen élők összetartozását, a generációk közötti párbeszéd erősítését és hosszútávon fenntartható eredmények létrehozását szolgálná.

Ismeretes, hogy jelenleg 7 klub működik a LISZI Iroda irányításával. Ezek a Hit-nemzet-közjó klub, a Baba-mama klub, a Barkács klub, a Játék és informatika klub, az Ifjúság-életmód klub, a Kertbarátok klubja, és az Önkéntesek klubja.

A tervek szerint 14 lakossági fórumon a településrész aktuális kérdéseiről beszélgetnek majd szakértő vendégek meghívásával.  Havi 9 alkalommal 18 órában szaktanácsadást szerveznek különböző témákban, a projekt alatt összesen 252 órában. Ezen kívül mag- és palántabörzét szerveznek, aztán családi napot rendeznek idén szeptemberben, ekkor adják majd át a kertet és reményeik szerint már a nyár során a játszóteret is. Minden hónapban lesz egy jelentős témát körülölelő nagy fórum is.

További információkat, illetve beszámolókat a már megvalósult programokról a www.lisziszombathely.hu honlapon találnak.
 

 

közösség

további frisss

lap tetejére