„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa pályázatot hirdet

frisss • 2019. május 13., hétfő •
A városban élő szociálisan hátrányos helyzetű – szegény, sérült, idős, gyermek – személyeket és családokat támogató helyi civil szervezetek, vagy országos szervezetek helyi csoportjai részére.
„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítványa pályázatot hirdet

A pályázó szervezet vagy olyan – 2019. május 15-e utáni – programokhoz kérhet támogatást, amelyeket a hátrányos helyzetű személyek részére szerveznek, vagy a látókörükben élő rászorulók közvetlen támogatásához. A benyújtott pályázati dokumentáció térjen ki annak ismertetésére, hogy a támogatások milyen formában jutnak el közvetlenül a célszemélyekhez, és ennek megtörténtét majd a beszámolóban is részletezzék. A pályázó a benyújtott kérelmével több programja megvalósításához is kérhet támogatást, de egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázattal legfeljebb 300 ezer forint támogatás nyerhető el.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat benyújtani kizárólag – Szombathely város honlapján www.szombathely.hu/ugyintezes/ menüpontban elérhető – a Jóléti Alapítvány Támogatási Rendszerébe (a továbbiakban JATR) történő bejelentkezést követően, a pályázati dokumentáció kitöltésével lehet.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a szervezet regisztráljon a JATR-ben. Azon szervezeteknek, amelyek ezt az elmúlt évben megtették idén is meg kell újítani regisztrációjukat. Regisztrálni tehát minden évben újból kell, de évenként csak egyszer. Regisztrálni minden évben január 10-e után lehet, legkésőbb a pályázat benyújtása előtt két nappal.

Regisztrálni a www.szombathely.hu honlapon található Jóléti Alapítvány Támogatási Rendszere, Regisztráció menüpontja segítségével lehet.

A regisztráció során szükséges az alábbi kötelező mellékletek feltöltése (pdf. formátumban):

  • A szervezet aláírt, hatályos alapdokumentuma (alapító okirata, alapszabálya)
  • 30 napnál nem régebbi bírósági /cégbírósági bejegyzést igazoló kivonat (bírósági kivonat),
  • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási minta/címpéldány.

Javasoljuk a fentiekben felsorolt dokumentumokat a regisztráció megkezdése előtt beszerezni.

A regisztráció elfogadása után az Alapítványtól e-mailben kapott felhasználónévvel és jelszóval kell belépni a Jóléti Alapítvány Támogatási Rendszere felületre, ahol benyújthatóvá válik a pályázat.

A pályázati űrlap az alábbi elérési útvonalon érhető el: Támogatások/Pályázatok/Jóléti Alapítvány pályázat

A regisztrációhoz és a pályázat kitöltéséhez az önkormányzat munkatársai a JATR rendszerben megadott elérhetőségen adnak segítséget.

A pályázat tartalmi követelményei:

A pályázatban közölni kell a pályázat részletes leírását, milyen célcsoportot kívánnak támogatni és a támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét. A költségvetésben egyértelműen jelölni kell, mely költségeket biztosítja a szervezet saját forrásból és melyekre igényel támogatást?

Az Alapítvány a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt, amelyben a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megvalósítás során megjeleníti azt a tényt, hogy programjához a Jóléti Alapítványtól kapott támogatást.

A támogatás felhasználásáról a program megvalósítását követően, de legkésőbb az alábbiakban megadott határidőig beszámolót kell készíteni és elektronikusan be kell nyújtani. Célszerű a program megvalósítását dokumentáló fényképeket is mellékelni. A pénzügyi elszámolást – hitelesített számlamásolatokat – az elektronikus feltöltés mellett papír alapon is be kell nyújtani.

Határidők:

A pályázat benyújtható 2019. május 16-án 16 órától május 27-én 24 óráig.

A pályázat elbírálásának eredményéről 2019. június 3-tól lehet tájékozódni a JATR rendszerben, és ekkor ad összefoglaló tájékoztatást a Jóléti Alapítvány Kuratóriuma.

A támogatási szerződéseket 2019. június 13-án 13 órától június 14-én 12 óráig lehet aláírni a Városházán, a földszinti aulában, a Civil Sarokban. A támogatási szerződés aláírását követően 8 napon belül utaljuk az elnyert támogatást.

A pályázott programokat 2019. december 1-je előtt kell megvalósítani.

közösség

további frisss

lap tetejére