Szombathely: A közgyűlésen történt

szróbert • 2014. május 29., csütörtök •
Az itt élő emberek törvénytisztelő és szabálykövető magatartása megkönnyíti a rendőrség munkáját. Emellett a várossal és a társszervekkel történő együttműködés is hozzájárul ahhoz, hogy ma Szombathely a legbiztonságosabb megyeszékhely hazánkban – hangzott el Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése május 29-i ülésén. A Városháza nagytermében először a közelmúltban elhunyt önkormányzati képviselőről, Gyebrovszki Jánosról emlékeztek meg, majd a Szent Márton ünnepi hét megrendezéséről, a Szent Márton kártya kézbesítéséről, a közbiztonságról, a jövő évi kosárlabda kontinenstorna selejtezőiről, valamint a parkolási díjakról és övezetekről is tárgyaltak.
Szombathely: A közgyűlésen történt

In memoriam
Az ülés előtt Gyebrovszki Jánosra  emlékeztek a közgyűlés tagjai. Először Puskás Tivadar méltatta az MSZP képviselőjét, majd egyperces néma felállással emlékeztek. Az MSZP farkcióvezetője, Czeglédy Csaba elmondta: Gyebrovszky János határozottsága mögött mindig a segítés, a tenni akarás volt az irányadó. Hozzátette: az elhunyt állami gondozottként nevelkedett, a szüleit nem ismerte, de messze jutott, hiszen gyermekei születtek, gyermekeket nevelt fel, és a legszélesebb kört, a várost szolgálhatta. Czeglédy Csaba bejelentette, hogy létrehozzák a nehéz sorsú gyermekek neveltetése érdekében, illetve azok támogatására a Gyebrovszki János Alapítványt, melyhez a város segítségét is kérte. 

Falco, de nem kosárlabda
A napirendi témák megtárgyalása előtt Tér Lászlóné felhívta a polgármester figyelmét a Falco ZRt. környezetszennyezése kapcsán tett ígéretre. A hozzászólásból kiderült, hogy nem érti, miért asszisztál a város egy alig 200 fő foglalkoztató multi ügyeihez. Megkérdezte, hogy az új beruházás környezetszennyező hatásával tisztában van-e a város. 
A zaj és a por éjszaka már elviselhetetlen, de vajon meddig kell még ezt elviselni az ott élőknek – kérdezte,  majd azt kérte, hogy zárassa be a város a gyárat, amíg a Falco nem tud eleget tenni a környezetvédelmi előírásoknak.  
Ugyancsak a Falco ügyhöz hozzászóló Tóth János a tetteket, illetve a tettek hiányát bírálta. Miután szombathelyi szent tehénnek nevezte a Falco ZRt.-t., elmondta, hogy a szent tehén fejlődését a mostani mellett a korábbi városvezetés is segítette, hiszen a mérési eredmények ellenére semmi sem történt. Hiába volt 2011-ben kegyelmi állapot, a város nem szabadult meg a gyártól. Mindkét hozzászóló azonnali intézkedést sürgetett. A város polgármestere megigérte, hogy írásban válaszolnak a feltett kérdésekre. 

Szent Márton jegyében 
A napirendet módosító javaslatok és a napirend elfogadása után elsőként a Szent Márton ünnepi hét elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára tett javaslatról tárgyaltak.  9,5 millió forintos pályázatról van szó, melyhez 3 millió forintos önrész szükségeltetik. A közgyűlés támogatta a javaslatot.  
Ezután a Szent Márton kártya bevezetésével összefüggő döntések meghozatalára került sor. Horváth Zoltán (LMP) képviselő a kötelező önkéntességről beszélt, majd a jegyzőnél önkéntesen bejelentkezett a kártya postázási munkálataira. Ezután Czeglédy Csaba is felajánlotta az ingyenes kézbesítést saját választókerületében, amire Molnár Miklós alpolgármester felvilágosította a jelenlévőket arról, hogy a kézbesítési feladatok ellátásához köztisztviselői jogviszonyban kellene állni. 
A jegyző, dr. Gaál Róbert kiemelte: a lehető legszélesebb körű figyelemmel és jogalkalmazói gondossággal jártak el a kártya ügyében és így készítették elő a kézbesítést is.

Ezután a 2014. évi Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot, majd az Integrált Városfejlesztési Stratégia II. "Körmendi út- Óperint utcai szociális célú rehabilitáció" című pályázat támogatási szerződésével kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot fogadták el. 

Ezt követően a Közgyűlés félbeszakadt, mert a képviselők eltávoztak és részt vettek Gyebrovszki János MSZP-s képviselő temetésén.
 
Közbiztonság és kamerák

A szünet után elsőként Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót fogadták el. Puskás Tivadar megköszönte, hogy a rendőrség azon dolgozik, hogy városunkban ma és a jövőben is a legjobb legyen a közbiztonság.
Szóbeli kiegészítésében a városi rendőrkapitány elmondta: az itt élő emberek törvénytisztelő és szabálykövető magatartása megkönnyíti a rendőrség munkáját. Emellett a várossal és a társszervekkel történő együttműködés is hozzájárul ahhoz, hogy ma Szombathely a legbiztonságosabb megyeszékhely hazánkban. Nem történt emberölés Szombathelyen, de kevesebb lett a lakásbetörés és a rablás is. A tizenkét kiemelt bűncselekmény felderítése azt jelenti, hogy a kollégáim országos összehasonlításban a harmadik helyen végeztek. Sajnos minden harmadik balesetet még mindig az ittas személyek okozzák. Ennak visszaszorításában mindenképpen előre kell még lépnünk – tette hozzá dr. Gulyás Ferenc rendőr alezredes. 
Horváth Csaba, az illetékes szakbizottság elnöke hozzátette, hogy az állampolgárok szubjektív biztonságérzete az elmúlt időszakban jelentősen fejlődött, melyhez az egyre több térfigyelő kamera kihelyezése és rendszerbe állítása is hozzájárult.   
Sági József Fidesz-KDNP-s képviselő a belvárosi hajléktalanok eltávolítására tett javaslatot, valamint a saját választókerületéhez tartozó bogáti majorban és a Győzelem utcában kért fokozott járőrözést. 
Molnár Miklós alpolgármester a VMKIK elnöke által a polgármesternek írt levélből idézett, mely szintén a belvárosi kéregetőkkel foglalkozott. 
A Jobbik önkormányzati képviselője pedig a statisztikáknak tulajdonította, hogy Szombathelyen jónak nevezik a közbiztonságot, ugyanakkor az elmúlt időszak rablásai, a hajléktalan probléma is azt mutatják, hogy van mit tenni.    
Ezt követően a városi rendőrkapitány a felvetésekre válaszolt. Elmondta, hogy a prevenció nagyon fontos ahhoz, hogy az áldozattá válást elkerülje az ember. A beszámolót a közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodással fogadta el. 
Ezután Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóról tárgyaltak. A több ellenzéki felszólaló után Marton Zsolt alpolgármester kiemelte: egyértelmű, hogy ezen a területen előrelépés történt, hiszen azok az erőfeszítések, melyeket ebben a 4 esztendőben, de a korábbi ciklusokban is megtettünk, illetve megtettek képviselőtársaim, valamint azok a döntések, melyek a térfigyelő-kamerák kihelyezéséről határoztak, egyértelműen a fejlődést igazolják. 

Ez viszont már kosárlabda vagy nem?!
Az Aréna Savaria és a Sugár úti sportcsarnok TAO pályázat keretében történő fejlesztésének támogatásáról egyeztettek. Ekkor esett szó a jövő évi kosárlabda Európa-bajnokság középdöntőinek szombathelyi megrendezéséről is. Balassa Péter (Jobbik) elmondta, hogy még Schmitt Pál volt köztársasági elnök 2011. december 18-án jelentette be, hogy a vasi megyeszékhelyen rendezzük a kontinensviadal középdöntőit. Lazáry Viktor alpolgármester reflexiójában elmondta, hogy az MKSZ csak áprilisban kereste meg az üzemeltető céget, majd a várost. Elhangzott, hogy az Aréna Savariát amúgy is fel kell újítani, hiszen a parketta minősége lassan lehetetlenné teszi kosárlabda mérkőzések megrendezését.

Kerékpárút és parkolási övezet
Ezután Szombathely Megyei Jogú Város és térsége gazdaságfejlesztési háttértanulmányával kapcsolatos döntéseket, majd  az  NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002 számú 'Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken' című projekttel kapcsolatos döntéseket hozták meg. 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet, valamint a fizetőparkolók üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításakor Marton Zsolt alpolgármester elmondta: a parkolási bírság kiszabása esetén az önkormányzat bevezeti a parkoló cédulák utólagos bemutatásának lehetőségét, ez azt jelenti, hogy az esetleges félreértések elkerülése érdekében 2 napon belül is be lehet mutatni az érvényes cédulákat. 
Ennél a napirendi témánál hangzott el az is, hogy az MMIK melletti parkoló-övezet kialakítása nem volt indokolt, rövid időn belül meg kell szüntetni, mert nagyon kevesen veszik igénybe, kevés bevételt hoz. Ezután Czeglédy Csaba – külföldi és balatoni pldákat említve – az időkorlátozásos parkolás mellett érvelt. 

Zakót le!
Ezt követően a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet módosították, majd tájékoztató hangzott el a Fő téren vendéglátó előkertek részére ingyenes közterület használat biztosításának lehetőségéről. Marton Zsolt alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy az ingyenes használatba adásra nincs lehetőség, ugyanakkor el kellene dönteni, hogy miért pont a Fő téren, illetve miért csak a Fő téren áll fenn ez a lehetőség. A vitát összefoglaló polgármester arra tett javaslatot, hogy szeptemberben tárgyalja meg a jutányos díjakat a közgyűlés. 
Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiája első olvasatban való megtárgyalása után, a klímastratégia nevében, és mert meleg volt a városházán, a férfiak leve(he)tték zakójukat.

Lakásproblémák
Ezután a költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítását, a
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását, majd 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások 2013. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentést fogadták el.  Marton Zsolt alpolgármester miután megköszönte az előterjesztés alaposságát, elmondta: a SZOVA ZRt. felügyelőbizottságában is élénk vita bontakozott ki a lakásalap likviditási problémáiról. A helyzet odáig juthat, mely a SZOVA Zrt. pénzügyi rendszerét és működését is bajba sodorhatja. A vezérigazgató tájékoztatása szerint a lakásalap gazdálkodása ellehetetlenülhet , ha nem fogadjuk el a javaslatot. 

Egyebek
Ezutá a Homok úti lőtér ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbításáról, a volt Szent-Györgyi Albert Középiskola tornaterme bérletére vonatkozó szerződés meghosszabbításáról, a Herényi (Hóvirág utcai) temető bővítésével kapcsolatos döntés meghozataláról, a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. által igénybevett hitelkeret lejárati idejének meghosszabbításáról, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társasági szerződésének elfogadásáról, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. közötti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról, a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról, a Savaria Szakképzés-Fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásainak megállapításáról, a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a megválasztásáról, majd a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról szóló tájékoztatóról tárgyaltak. 

Az elmúlt 10 évben megvalósult, valamint a folyamatban lévő magánerős beruházásban megvalósuló út- és közműépítésekről szóló tájékoztató során megállapodtak arról, hogy közzé teszik a szóban forgó utcák neveit. 

A közgyűlés befejező részében az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, majd a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról és a Haladás három játékosának, Halmosi Péter, Nagy Gábor és Tóth Péter szerződéséről és egy játékos átigazolásáról hoztak pozitív döntést.  

A személyi ügyekről szóló döntés során Gyebrovszki János által betöltött pozíciókra tett javaslatot az MSZP frakció, melyet a közgyűlés egyöntetűen támogatott. 

Zárt ülésen egyedi hatósági ügyben történő fellebbezésről, a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának megválasztásáról és végül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák magasabb vezetőinek megbízásáról határoztak a képviselők.

A Közgyűlés legközelebb június 19-én tart ülést. 

kapcsolódó galéria


közösség

további frisss

lap tetejére