Könyvbemutató és megemlékezés

frisss • 2018. november 09., péntek •
A Szülőföld Könyvkiadó gondozásában megjelent Sághy Marianne Szent Márton, Krisztus katonája című könyv. Könyvbemutató egyben megemlékezés a nemrég elhunyt Sághy Marianne egyetemi docensről is.
Könyvbemutató és megemlékezés

Márton tours-i püspök életét a történész és jogász Sulpicius Severus írta meg 397-ben, aki minden Mártonra vonatkozó információt összegyűjtött és hosszabb időt töltött nála Marmoutiers-i remeteségében. A Vita Martini a középkor legnagyobb könyvslágere volt a Biblia után.

Severus Mártont mint katonát, remetét és püspököt ábrázolja, aki Krisztust követve egyháza érdekében munkálkodik, rajta keresztül megmutatkozik Isten ereje, amikor feltámasztja a halottakat, meggyógyítja a betegeket, kiűzi a démonokat. A műfajalkotó szerzetesi életrajzok után Severus az első, aki a keresztény közösség vezetőjét, a püspököt mint aszkétát ábrázolja. Az Istennel mély kapcsolatot megélő, a világnak hátat fordító közösségi ember arcát rajzolta meg, és ezzel az egyiptomi remeték szerzetesi mozgalmának megfelelően a Krisztuskövetés új eszményét állította a késő antik társadalom elé. 

Sághy Marianne történész, az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék hab. egyetemi docense volt. A Magyar Hagiográfiai alapító elnöke 2018. szeptember 21-én bekövetkezett haláláig. Könyve a Vita Martini üzenetét Szentírás és társadalom egymásra hatásában elemzi a tőle megszokott derűs-ironikus stílusban.

„Bízom benne, hogy ez a kis mű minden szentnek tetszésére lesz, de abban is, hogy aki hitetlenkedve olvassa, az vétkezik. Biztos vagyok benne, hogy a történetekről való meggyőződés és Krisztus szeretete ösztönzött engem arra, hogy ezeket megírjam, s csak sokak által ismert történeteket jegyeztem le, és az igazságot mondtam. Remélem, hogy Istentől jutalmat fog kapni, nem ugyan mindenki, aki olvassa, hanem mindaz, aki hittel befogadja.”

közösség

további frisss

lap tetejére