Kipipálták a képviselők Szombathely idei költségvetését

szróbert • 2014. február 27., csütörtök •
A város 2014. évi költségvetése – az adósságkonszolidációt követően – megnyugtató és stabil, pár éven belül pedig már a helyi adókból származó bevételekből is fejlesztésekre költhetünk – hangzott el Szombathely Megyei Jogú Város február 27-i Közgyűlésén. A döntéshozó fórum ez alkalommal is számos napirendi témát tárgyalt meg, a frisss.hu az alábbiakban a legfontosabb döntésekről tájékoztat.
Kipipálták a képviselők Szombathely idei költségvetését

Költségvetés: megnyugtató és stabil

Számos napirendi téma közül kiemelkedett a 2014. évi költségvetési rendelet. Elhangzott, hogy az adósságkonszolidációt követően stabil pénzügyi helyzettel számol a képviselő-testület, ezért túlnyomórészt a fejlesztésekre fókuszál az idei büdzsé. Többen is azt húzták alá, hogy az idei költségvetési tervezet megnyugtató, stabil.

Dr. Puskás Tivadar polgármester kiemelte: lehet, hogy a költségvetés 10 milliárddal csökkent, a tartozás viszont 18 milliárddal, ezzel pedig fellélegezhet Szombathely. Marton Zsolt alpolgármester pedig arról beszélt, hogy a korábbi lakásüzemeltetetési rendszeren már túlhaladt az idő. Javaslatára a lakásalapról márciusban önálló napirendi téma alatt tárgyalnak majd. Az alpolgármester hozzátette: Régen történt olyan, hogy majdnem minden képviselő az elégedettségének adott hangot, ez pedig annak köszönhető, hogy a korábbi javaslatok visszaköszönnek a költségvetésben.

A kérdésekre Molnár Miklós alpolgármester válaszolt. Elmondta, hogy az önkormányzati adósságkonszolidációval összefüggésben megtörténtek a város részéről az aláírások.  A helyi adót nagyon nehéz megbecsülni – tette hozzá,  – de abszolút reális esély van arra, hogy 2017-2018 környékén a város már elérheti a 9 milliárdos IPA bevételt. Ebből pedig minél többet fejlesztésekre lehet majd fordítani. Miután a rendelethez érkezett módosító javaslatokról tárgyaltak, döntöttek is a képviselők: A költségvetési rendeletet 13 igen és 6 tartózkodással, míg a határozatot 13 igen és 5 tartózkodással elfogadta a közgyűlés.

EPCOS: költözés és átalakulás

A költségvetési rendelet mellett megtárgyalták az EPCOS telephelyének megvásárlásával és hasznosításával kapcsolatos kérdéseket is a képviselők. Mint ismeretes az egyik legnagyobb szombathelyi foglalkoztató kiköltözik a belvároshoz közeli telephelyről, ebben pedig - a közgyűlési döntés által is az önkormányzat hathatós segítséget nyújt az EPCOS-nak. Molnár Miklós alpolgármester előterjesztőként – ellenzéki kérdésre válaszolva – elmondta, hogy a gépészmérnökképzés infrastrukturális feltételei jelenleg is rendelkezésre állnak.

Ugyancsak kérdésre válaszolt Takács Balázs, az EPCOS ügyvezető igazgatója, amikor kijelentette: az NGM-hez és a NEFMI-hez tartozó iroda a csomagot megvizsgálta és jóváhagyta. A vita lezárása és a közgyűlési döntés után a polgármester bejelentette: jó döntés született, ez pedig a város egy részének átalakulását jelentheti. 

Városi kártya: alanyi jogon vagy üzleti alapon

Szombathely-városi kártyáról szóló – első olvasat utáni – egyeztetés során a polgármester megfogalmazta: olyan dolgot szeretnénk bevezetni, mely már jó néhány ország jó néhány városában működik.

Molnár Miklós alpolgármester hangsúlyozta: a kártyát vagy üzleti alapon vagy alanyi jogon lehet kibocsátani. Ha a város befektetésként kezeli, akkor 3-4 év után komoly bevétel keletkezhet. 
Az előterjesztő alpolgármester azt javasolta, hogy 2016. január 1-től kerüljön bevezetésre egy chip kártya, mely kiegészül egy kedvezményeket nyújtó kártyával. Hozzátette azt is, hogy a 3-4 éves program esetén az alanyi jogon történő kibocsátás lehet az első lépés.

Marton Zsolt alpolgármester a mobil alkalmazások, illetve a folyamatosan fejlődő digitális trendek miatt azt javasolta, hogy a kártya digitális formában is alkalmazható legyen. A városi kártyáról történő egyeztetés márciusban folytatódik.

Egyebek:nyilvános és zárt

Fenti témák mellett a közgyűlés elé került – egyebek mellett – az oladi plébániával és környezetével kapcsolatos döntések sora is. Többlettámogatást kapott a Herényi Kulturális és Sport Egyesület, ami egyben a Herényi Virágút fejlesztésének előfeltételét is jelenti. Emellett elfogadták a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának a 11-es Huszár úti laktanya területén történő elhelyezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására szóló javaslatot, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítását is.

Ennél a napirendi témánál saját kilakoltatásának előzményeiről beszélt Horváth János szombathelyi lakos. A polgármester ígéretet tett, az ügyet kivizsgálják, Horváth János kérdéseire írásban válaszolnak. A helyi önkormányzati képviselő, Sági József önkormányzati képviselő pedig azt hangsúlyozta, hogy senkit sem szabad megkülönböztetni vallása, illetve bőre színe szerint. A térítési díjak egyébként változatlanok maradtak.

A Közgyűlés döntött a Savaria Szimfonikus Zenekar létszám-előirányzatának módosításáról is. Eszerint tizenkettő fővel növekedhetett a zenekar létszáma. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletet alkotott a választási plakát elhelyezéséről, valamint a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületi elhelyezéséről is.

A nyilvános ülés végén az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről esett szó. Ekkor számos kérdés is elhangzott, melyek közül a Netpack-kal, a MÁV Járműjavítóval, és a belső ellenőrzéssel összefüggő kérdések voltak hangsúlyosak.

Zárt ülésen megtárgyalták a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó javaslatot, majd az Újperinti I. kavicsbánya-tó horgászati célú hasznosításával összefüggő döntéseket. Emellett tájékoztató hangzott el a Kőszegi utcai parkolólemez ügyében benyújtott kártérítési igényről is. Javaslatot fogalmaztak meg a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére, valamint a szociális munka területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére, illetve személyi javaslat hangzott el a Szombathely Közrendjéért díj adományozására is.

Az országgyűlési választásokra való tekintettel a következő közgyűlést március 13-án tartják.

közösség

további frisss

lap tetejére