A pedagógus szak volt a legkeresettebb az ELTE-SEK-en

Frisss.hu fotó: ELTE-SEK • 2017. július 28., péntek •
A vasi megyeszékhelyen ismét indult gazdálkodás és menedzsment alapszak, valamint felsőoktatási szakképzés is.
A pedagógus szak volt a legkeresettebb az ELTE-SEK-en

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem idén is a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény: a 2017. évi általános felvételi eljárásban kínált képzéseinkre összesen 36 046 jelentkezés érkezett, melyből 12 941 első helyes. Utóbbi adat azt mutatja, hogy az összesen 105 ezer jelentkező 12%-a az ELTE valamely képzésére kívánt leginkább bejutni.

A felvettek számának növekedése részben annak köszönhető, hogy új képzési helyszínek is megjelentek az ELTE portfóliójában: a Savaria Egyetemi Központ ELTE-hez történő csatlakozása révén Szombathelyen is indulnak szakjaink. Az integráció következtében ismét indult Szombathelyen a gazdálkodás és menedzsment alapszak, valamint felsőoktatási szakképzés, amely illeszkedik az ELTE azon stratégiájába, hogy a gazdaságtudományi képzési területen bővítse képzései számát (ehhez kapcsolódóan hozta létre a Szenátus 2017 májusában a Gazdálkodástudományi Intézet is).

Közel 1700 fő 2650 db jelentkezést nyújtott be a szombathelyi campus képzéseire. Ez úgy lehetséges, hogy egy jelentkező több képzésünket is megjelölhette.
A közel 1700 főből, 827 fő az, aki első helyen jelölte meg a szombathelyi képzéseket.

A legmagasabb hallgatói létszám a gépészmérnöki, tanító és anglisztika alapképzéseken, valamint mester, illetve osztatlan tanárszakon jelenik meg. Továbbra is a legnépszerűbb a pedagógusképzés, melyre a felvettek 40%-a került be. Ezt követik a gazdaságtudományi, a bölcsész és a műszaki képzési terület felvettei. 

Az alap- és osztatlan képzésekre elmondható, hogy a bekerüléshez szükséges minimális pontszámok jelentősen növekedtek, míg a tavalyi évben a Szombathelyen induló alapképzésekbe való bejutáshoz átlagosan 312 pont volt elegendő addig idén ehhez már 338 pontra volt szükség. Az osztatlan mesterképzések esetén pedig az ELTE viszonylatában is előkelő 362 pont átlagos határt kellett teljesítenie a jövendő szombathelyi hallgatóknak. Ezzel, az ELTE karaival közösen tervezett átalakítással, a Savaria Egyetemi Központ megkezdte szakjainak tudatos piaci pozícionálást, melynek keretében jól felkészült hallgatók kerülnek be a Szombathelyen induló képzésekre, akik az ELTE minőségi követelményeinek is megfelelnek. A Savaria Egyetemi Központ a fenti minőségi fejlesztéseinek támogatására a Széchenyi 2020 program keretében közel 4 milliárd forintot nyert, amely összeg az elkövetkező 40 hónapban hasznosul Szombathelyen, ezzel a régióban egyedülálló lehetőséget teremtve az ide jelentkező tehetséges hallgatóknak. Az ELTE-n idén szükséges legmagasabb ponthatár 480 pont volt, Szombathelyen pedig 473, ezt annak kellett elérnie, aki fizika-történelem és állampolgári ismeretek tanárnak kíván tanulni.

A fentieken túl a felvételi létszámot a szakkínálat racionalizálása befolyásolta, a tavalyi 81 szak helyett, idén már csak 63 képzés indul a szombathelyi campuson. Számos képzés fenntartói, illetve intézményi döntés következtében kivezetésre került. Ezeket pótlandó új, a piaci igényeknek megfelelő alapképzések és felsőoktatási szakképzések jelentek meg nagy sikerrel a SEK képzési kínálatában a gazdaságtudományi és informatikai területeken. A képzési kínálat átalakításánál a régió piaci igényeire, valamint a képzések gazdasági stabilitásra helyeztük a hangsúlyt, a ponthatárok megállapításnál így törekedtünk az alacsony létszámú képzések csökkentésére.

A Szombathelyen mindig népszerű rövidciklusú tanárképzések átalakításának hatása is érzékelhető volt. Ahogy korábban az osztott típusú tanárképzés bevezetésénél, így a mostani változás is bizonytalanságot keltett a jelentkezőkben, emiatt többen távol maradtak a felvételi eljárástól. A jövő évben ezen (az ELTE kínálatával megerősödve) a területen mindenképpen emelkedést várunk.

 

A pótfelvételi jelentkezés a szombathelyen induló képzéseket az ELTE karok alatt keresni, jellemzően úgy, hogy a szak nevében zárójelben a „Szombathely” szó. Pl.: ELTE-IK; programtervező informatikus (Szombathely).

Az intézmény az összes normál eljárásban elindult képzésén hirdet pótfelvételit!

A nyári felvételi eljárásban való részvétel szabályai:
-    A nyári felvételi során csak azon személy jelentkezése fogadható el, aki 2017-ben nem jelentkezett, vagy egyetlen felsőoktatási intézménybe sem nyert felvételt.
-    A felvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni.
-    Valamennyi képzési szinten kizárólag költségtérítéses képzésre lehet jelentkezni.
-    Fontos! A ponthatár nem lehet alacsonyabb, mint a normál eljárásban kialakult pontszám!!!
-    Jelentkezés módja csak e-felvételi keretében a http://www.felvi.hu oldalon.
-    A jelentkezés határideje: 2017. augusztus 7.
-    A felvételi elbeszélgetéseket, valamint az alkalmassági és a gyakorlati vizsgákat augusztus 16-18-ig tartjuk, melyről a rövid határidő miatt e-mailben kapnak értesítést a jelentkezők. A vizsgák időpontjáról és helyszínéről szóló információk elérhetők lesznek az egyetemi központ új honlapján https://sek.elte.hu/ oldalon a Felvételizőknek menüpontban. További információ a felveteli@sek.elte.hu címen kérhető.
 

közösség

további frisss

lap tetejére