Így változnak a munkavállalót megillető jogok, ha családot alapít

frisss, www.life.hu • 2019. augusztus 26., hétfő •
A gyermek megszületését követően a munkavállalóra vonatkozó munkajogi változásokról a Savaria Család és KarrierPont kommunikációs munkatársa, Jagodits Zsuzsa adott részletes tájékoztatást.
Így változnak a munkavállalót megillető jogok, ha családot alapít

A Munka Törvénykönyvében a rugalmas foglalkoztatás megteremtésének egyik alapvető eszköze az úgynevezett atipikus munkaviszonyok szabályozása.
A gyermekvállalást és a családok védelmét szolgálja, hogy a gyermekek után járó pótszabadság, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság mindkét szülőt megilleti.
A gyermek születésekor az apa számára 5 nap, ikergyermekek esetén 7 nap fizetett pótszabadság biztosított, melyet a munkaadó a szülést követő 2 hónapon belül az apa által megjelölt időpontban köteles kiadni.
Ha a munkavállaló erre igényt formál, kötelező a részmunkaidős foglalkoztatása a gyermek három éves koráig. A három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló estén pedig a legkisebb gyermek ötéves koráig.
A védett korral azonos védelem illeti meg az anyákat a gyermek hároméves koráig abban az esetben is, ha fizetés nélküli szabadság igénybe vételére nem került sor.
A Munka Törvénykönyve tartalmazza a szoptatási munkaidőkedvezményt és biztosítja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülést a külön jogszabály szerinti, lombikprogramban történő kezelés időtartamára.
A szülési szabadság időtartama 24 hét, mely annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.
A munkaviszony felmondással nem szüntethető meg a várandósság, a szülési szabadság, továbbá a gyermek gondozása céljából az anya által igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt.
A várandósság megállapításától a gyermek három éves koráig, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermek tizenhat éves koráig a munkavállaló (saját hozzájárulása nélkül) nem kötelezhető más településen végzendő munkára.

Gyermekek után járó pótszabadság
Az után a gyermek után jár a pótszabadság, aki még nincs 16 éves.
Ha egy gyerek van, akkor kettő nap, két gyerek után négy, míg három vagy ennél több gyermek esetén összesen hét nap pótszabadság jár.
Ha fogyatékkal élő gyermeke van a munkavállalónak, akkor kettővel több gyerekenként a pótszabadság, tehát egy gyerek után négy nap, stb. A pótszabadság már a megszületés évében is jár és utoljára akkor vehető ki, amelyik évben betölti a 16-ot a gyermek.
A pótszabadság jár a gyermeket saját háztartásában nevelő, gondozó anyának és az apának is, valamint az élettársnak is, ha teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett.

Ha beteg a gyermek
A munkavállaló szülő 12 éven aluli gyermeke betegsége időtartama alatt gyermekápolási táppénzre jogosult.
Ez minden munkaviszonyban álló szülőt megillett, aki beteg gyermekét otthon vagy kórházban felügyeli.
Az ellátás iránti kérelmet a foglalkoztatóhoz, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, önfoglalkoztató esetén a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatalához kell benyújtani.

A gyermekápolási táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának
- 60 %-a folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében,
- 50 %-a két évnél rövidebb folyamatos biztosítási idő esetében, illetve akkor, ha a szülő tizenkét évesnél fiatalabb gyermekét kórházban kezelik.
Az egy napra járó összeg nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét.
2019-ben 150.000 x 2 = 300.000 : 30 = 10.000 Ft

A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek életkorától függ, illetve attól, hogy a gyermekápolási táppénzt igénybe vevő szülő egyedül neveli-e a gyermeket.
A táppénz az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár.
- Az 1-3 éves gyermek után évenként és gyermekenként 84 naptári nap;
- A 3-6 éves gyermek után évenként és gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári nap;
- A 6-12 éves gyermek után évenként és gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.
Több gyermek egy idejű betegsége esetén ugyanazon időtartamra csak 1 gyermek után folyósítható az ellátás. Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a gyermekápolási táppénz iránti igényt.

További információk:
http://neak.gov.hu/, illetve http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu
További részletekkel és szolgáltatásainkkal készséggel állunk szíves rendelkezésére a Savaria Család és Karrierpontban.

közösség

további frisss

lap tetejére