Ők a Semmelweis- nap díjazottjai - listával

Frisss • 2013. június 27., csütörtök •
Csütörtök este tartották a hagyományos Semmelweis- ünnepséget a Városházán. Puskás Tivadar polgármester megköszönte az egészségügyben dolgozók egész éves áldozatos munkáját, majd átadták az elmúlt évben kiemelkedő munkát teljesítők elismeréseit. A díjakat Puskás Tivadar polgármester és Prugberger Emil, az Egészségügyi Bizottság elnöke nyújtották át.
Ők a Semmelweis- nap díjazottjai - listával

"Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj" adományozató annak az egészségügyi dolgozónak, aki több éven át kiemelkedő munkát végzett. A díj kettő fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente legfeljebb kettő, a II. fokozatot évente legfeljebb négy személy kaphatja meg.

  2013. évben „Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapta:  Gáspárné Pécz Csilla

Gáspárné Pécz Csilla 1986. június 11-én az Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett, valamint általános ápoló és általános asszisztensi képesítést kapott. 1987. június 10-én középfokú szülésznői, 2008. június 06-án felsőfokú szülésznői végzettséget szerzett. Egészségügyi Főiskolán 2002. június 01-én diplomás ápolói diplomát szerzett.

Az egészségügyi munkához való elköteleződés nála családi indíttatású, hiszen édesanyja hosszú évtizedeken keresztül szolgálta és segítette a beteg gyerekek gyógyulását a Markusovszky Kórházban a gyermekosztály ápolójaként.Pályája kezdetétől komolyan felelős gondolkodással precízen végzi munkáját. Tudása gyarapítása érdekében az egészségügyi főiskola diplomás ápolói szakát kiváló eredménnyel végezte el és az itt szerzett szakismereteket napi munkája során kamatoztatja. A várandós anyák és szülőnők a szülészet nőgyógyászati osztályon élvezhetik körültekintő gondoskodással, empátiás magatartással végzett munkáját. A betegek érdekében segítő szándékkal mindenkor szót emel. A munkatársakkal kialakult jó kapcsolatának alapját a kölcsönös tisztelet és a jó munkavégzés jellemzi.


„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapta:    Tompáné Németh Éva

 

1981-ben érettségizett Kőszegen a Jurisich Miklós Gimnáziumban, majd a felvételi előkészítő után 2004-ben szerezte meg az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szakján diplomáját.1984. szeptember 1-én kezdte meg munkáját először a Tolbuchin úti körzeti rendelőben. 1994-től a Szűrcsapó utcai körzetben folytatta védőnői munkáját. Jelenleg is az Egészségügyi Alapellátó Intézet ezen körzetében végzi feladatait.

Szombathely városban 29 éve dolgozik védőnőként. Először a Szent Márton rendelőben, majd jelenlegi helyén a Szűrcsapó rendelőben. Munkáját lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon, empatikusan, hivatástudattal végzi. Pontos, önzetlen, mindig segítőkész. Gyermekszerető, ezért választotta ezt a hivatást. A szülőkkel humánus, toleráns.Szakmai ismereteit állandóan bővíti, rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, konferenciákon.  A megszerzett ismereteket a gondozottak ellátásában hasznosítja. A babamasszázs tanfolyamot elvégezte így rendszeresen tart foglalkozásokat rendelő vonzáskörzetében élő családok részére.A Humán Civil Házban szervezett baba-mama klub munkájában több, mint 10 éve aktívan részt vesz. A lakosság széles rétegét érintő települési egészségnapok prevenciós programok aktív részt vevője. Jó közösségi ember, kollégái szeretik.


„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapta:     Asbóth Jánosné

 

1975-ben érettségizett a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Kereskedelmi Szakközépiskolában, majd 1995-ben munka mellett szerezte meg a mérlegképes könyvelői oklevelet. 1975-ben kezdte munkáját Vas megyei Tanács VB, Egészségügyi Intézmények Gondnokságán adminisztrátorként. 1977-től 2000-ig az ABN AMRO Bank jogelődjeinél dolgozott főkönyvi könyvelőként és eszközgazdálkodóként. 2000-től egy Kft-nél végezte a könyvelő pénztáros teendőket. 2003. május 27-től dolgozik az Egészségügyi Alapellátó Intézetnél.

Asbóth Jánosné 38 éve dolgozik pénzügyi területen és 2003. óta az Alapellátó Intézetnél is pénzügyi ügyintézőként tevékenykedik. Feladata a gazdasági események naprakész könyvelése, az intézet pénzforgalmának ellenőrzése, a könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése. Munkáját a naprakészség és a precizitás jellemzi. A rábízott feladatot legjobb tudása szerint pontosan végzi, az általa szolgáltatott információk megbízhatók, melyekkel folyamatosan segíti az intézetvezetést a döntések meghozatalában. Jó munkakapcsolatot épített ki és tart fenn az intézet szakmai és üzemeltetési feladatait ellátó munkavállalóival egyaránt, mindig készséggel áll munkatársai segítségére. Szakmai tudását folyamatosan bővíti továbbképzéssel és önképzéssel. Mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzése után pénzügyi előadói, majd pénzügyi és számviteli szakellenőri képesítést szerzett. Képzettsége és szakmai gyakorlata alapján élenjárt az intézeti belső kontrollrendszer kiépítésében. 2007. év óta tagja a Szombathelyiek Egészségéért Egyesületnek és önként vállalt feladatként ellátja a gazdasági teendőket. Lelkes hozzáállása a feladatokhoz, azok minél jobb színvonalon történő ellátására való törekvés, mindez az egyesületi aktivitás húzóerejét is jelenti.


„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapta:   Bók Ida

                             

Bók Ida 1999. június 10-én az Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett, valamint OKJ-s felsőfokú ápolói szakképesítést kapott. Egészségügyi Főiskolán 2003. július 05-én diplomás ápolói diplomát szerzett. A Markusovszky Egyetemi Kórház Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztály diplomás ápolója.

Iskolai gyakorlata során került kapcsolatba a haematológiai betegek ellátásával, ápolásával. Az osztályon folyó ápolási munka naprakész, magas szintű szakmai ismereteket kíván, ezért munka mellett is folyamatosan képezte magát. A krónikus betegeknél az egészségügyi ellátáson túl a lelki támogatás is nagy jelentőséggel bír, ezért második diplomáját mentálhigiénés ismeretekből szerezte. Pontos, precíz, lelkiismeretes munkavégzés jellemzi. Minőségügyi munkából is kiveszi a részét, osztályvezető helyettesi feladatait is nagy odaadással végzi.


„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” I. fokozatát kapta: Takács József

1976-ban érettségizett.  1981-ben számítógépes tanfolyamszervező diplomát szerzett. 1976. szeptember 27-től 1985. március 30-ig a SZÜV alkalmazottja volt, koordinátorként tevékenykedett. 1985.április 1-1995.április 30 közötti időszakban az Egészségügyi Alapellátó számtechnikai főelőadója volt.1995.május 1-től 1995. november 30-is a Hungarotabak kirendeltség vezetője, 1996.február 1-től 2002.december 31-ig az Egészségügyi Alapellátó informatikusa, emellett 2003.január 1től 2010.március 31-ig  az OMSZ Orvosi Ügyelet gépkocsivezetője.2010.április 1-től az Országos Mentőszolgálatnál teljesít szolgálatot, az OMSZ Szombathelyi Mentőállomás immáron harmadik éve főállású mentőgépkocsi-vezetője.

Takács József mentőgépkocsi- és orvosi ügyeleti gépkocsivezető eddigi életéből több, mint negyed századot töltött Szombathely egészségügyének szolgálatában.A rábízott járművek vezetését, karbantartását az elvárt színvonalon teljesíti, az előírt továbbképzéseken aktívan részt vesz. Balesetmentes közlekedésével is elősegíti a mentő- és orvosi ügyeleti tevékenység ellátását.Munkatársaival és a betegekkel készséges, a mentőegység tagjaként is és az ügyeletes orvossal kivonulva is segíti a sürgősségi betegellátást.Informatikai tudását sokszor alkalmazta az orvosi ügyeleti betegnyilvántartó számítógépes programjai és az ott lévő berendezések életre keltésével, karbantartásával. Számos alkalommal megtette ezt szabad idejében is.


„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” I. fokozatát kapta:       Steinbock Józsefné                  

1969-ben végzett Szombathelyen, mint Általános ápolónő. 1969. óta áll Szombathely város egészségügyének szolgálatában. 1978-ig a Markusovszky Kórház Balesetsebészeti Osztályán dolgozott, majd az alapellátásban bizonyította és bizonyítja a mai napig is rátermettségét.1978-tól 1980-ig a Selmec utcai körzeti rendelőben dolgozott körzeti ápolóként és a Styl Ruhagyárban, mint üzemi ápoló. 1980-ban üzemápoló diplomát szerzett. 1980-tól 1989-ig a Kiskar utcai rendelőben dolgozott körzeti ápolóként, 1989-től 1993-ig a Rumi úti háziorvosi rendelőben Dr. Péter László  háziorvos mellet dolgozott, 1993-tól egészen napjainkig a Rumi úti háziorvosi rendelőben Dr. Rőthy  István háziorvos mellett  körzeti ápolónő.
 
A szakmához  való személyes hozzáállása, a hivatástudat alapján működő felelősségteljes empatikus magatartás iskolapéldája, mely a jövő egészségügyi dolgozói számára is követendő példa lehet. Ismereteit a kezdetek óta rendszeresen továbbképzésekkel bővíti. A 44  egészségügyben eltöltött év tapasztalatait a mindennapokban a betegellátás során kamatoztatja. A munkájában precíz, megbízható kolléga szolgálatkészségét, emberközpontú hozzáállását a praxis betegei nap, mint nap megtapasztalhatják. A betegeink, kollégáim és magam nevében is szeretném megköszönni áldozatvállalásait, munkáját e kitüntetéssel. 

"Szombathely Egészségügyéért-díj" adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki kiemelkedő munkájával segítette a város egészségügyének fejlődését. A díjat évente legfeljebb kettő személy kaphatja meg.

„Szombathely Egészségügyéért – díj” - ban részesült: Lászlóné Dr. Endrődy  Katal

1979-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen cum laude. 1979-1997-ig a szombathelyi Markusovszky Kórház Bőrgyógyászati Osztályán dolgozott.

1997-től a MÁV rendelőintézet illetve a Vasútegészségügyi KHT majd a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Egészségügyi Központ bőrgyógyászati szakrendelését vezeti, a bőr és nemibetegségek és kozmetológia főorvosa. 1984-ben szakvizsgázott a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen jeles eredménnyel bőr-nemibetegségek és kozmetológiából. Bőrgyógyászatot oktatott az Egészségügyi Szakiskolában és az Egészségügyi Főiskola diplomás ápolói szakán.Aktívan részt vesz a Magyar Dermatológiai Társaság tudományos munkájában. Munkáját az alapos felkészülés, a magas szintű szakmai tudás, lelkiismeretesség és igényesség jellemzi. A betegek iránt nyújtott tisztelet, alázat és megbecsülés példamutató a munkatársai számára is. Szakmai felkészültsége, precizitása, pontos munkavégzése egész eddigi életében jellemezte.Személyisége, hiteles orvosi magatartása kollégái szemében is elismerést szerzett elnyerve tiszteletüket és szeretetüket. Több, mint három évtizedes orvosi tevékenységének méltó elismerése ezen kitüntetés adományozása.


Szombathely Egészségügyéért – díj”- at  kapta: Dr. Stánitz Éva

                                    

1982-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, ahol   általános orvosi diplomát szerzett. 1982-1991. Markusovszky Kórház Kardiológiai Osztályán dolgozott, speciális kardiológiai tanfolyamokon vett részt. 1989-ben sikeres  belgyógyászati szagvizsgát tett. 1991-2001. között Nemesbődön háziorvosként tevékenykedett, 1997-ben háziorvostanból, 2004-ben megelőző orvostan és népegészségtanból  szakvizsgázott. Pszichoterapeuta képzésben is részt vett 1999-ben.

2001. augusztus 1 -2011. július 26. közötti időszakban az ÁNTSZ  Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi   Kistérségi Népegészségügyi Intézete Kistérségi tisztifőorvosa volt, majd 2011. 07. 27. –től  Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  megyei tisztifőorvosa. 2007-től egészségügyi minőségbiztosítási és fejlesztési szakember. Évek óta részt vesz a főiskolai, egyetemi oktatásban, népegészségtan tárgyat  tanít. Számtalan előadást tartott oktatási intézményekben, idősek klubjában, egészségügyi rendezvényeken. Hosszú ideje tagja a Bűnmegelőzési Bizottságnak

2011. óta a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének titkára. Magas színvonalú hatósági munkával hatékonyan elősegítette az ellátó rendszer jogszabályok szerinti   kialakítását, működtetését. Tevékenységének következetes alkalmazásával folyamatosan törekszik illetékességi területén a közegészségügyi-járványügyi biztonság megtartására, és fejlesztésére, a népegészségügyi helyzet javítására.

A döntéshozók munkáját az alaposan, minden részletre kiterjedően összeállított népegészségügyi elemzéssel, és közegészségügyi tájékoztatókkal támogatta. 2011. óta a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének titkári feladatait is ellátja.


Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évben „Pro Sanitate Savariae” Életműdíjat adományozott Dr. Gagyi Dénesnének, a Markusovszky Egyetemi Kórház Gyógyszertára szakgyógyszerészének. A díj átadására a Szent Márton Napi ünnepség keretében kerül sor. Gratulálunk e megtisztelő kitüntetéshez!

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére