Vas megye az élbolyban van foglalkoztatás és bérezés tekintetében

Frisss.hu • 2017. március 09., csütörtök •
Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke beszélt a vasi munkaerőpiac helyzetéről.
Vas megye az élbolyban van foglalkoztatás és bérezés tekintetében

Egy év alatt 9,7 százalékra mérséklődött a nyilvántartott álláskeresők száma hazánkban. Vas megyében már 2015. második felében 70% feletti volt a foglalkoztatás.

Az elmúlt esztendőben hogyan változtak megyénkben a foglalkoztatási adatok?

A 2016-os foglalkoztatási adatokat nemrégiben adta ki a Központi Statsiztikai Hivatal, úgy hogy most már ismerjük ezeket is. Érdekes, hogy Vas megyében szinte ugyanannyi a foglalkoztatási ráta, mint 2015-ben volt, viszont a belső szerkezete megváltozott. Ezt a hasonló nagyságrendet úgy érte el a megye, hogy a férfiak rátája jelentősen emelkedett, 78,2 százalékot értek el, ellenben a nőké nem lett több a 2015-ös évhez képest. Ezáltal Vas megyének az a különleges helyzete volt, hogy a megyék közötti rangsorban az első helyen szerepelt. Ez most megszűnt 2016-ra, hiszen Budapesten nem csak a férfiak foglalkoztatása emelkedett, hanem a nőké is, így most Budapest magasabb foglalkoztatási rátával bír, mint Vas megye.

Ennek ellenére már dolgoznak azon Vas megyében, hogy minél több nő foglalkoztatása megoldható legyen.

Fontos azt látni, hogy Vas megyében is indultak el olyan kezdeményezések, mint például Vasi Családi Védőháló projekt. Ezen kezdeményezések esetében a civil szervezetek, illetve a társadalom több része próbálja ráirányítani a figyelmet arra, hogy a női foglalkoztatás területén vannak még a megyében fellelhető tartalékai a munkaerőpiacnak.

Munkanélküliség terén hogy áll Vas megye?

A férfiaknak ez a magas, 78 százalékos foglalkoztatási rátája egy nagyon alacsony, 2 százalék alatti munkanélküliséggel társul. Összesen 1,7 százalék a férfiaknál a munkanélküliség. A nők esetében a munkanélküliek száma alacsony ugyan, de az inaktívak között azért még találunk olyan szegmenseket, amely mozgósítható lenne. Mozgósítható akkor, hogyha rugalmasabb munkavégzési lehetőségeket biztosítunk számukra. Például a kisgyermekes anyukáknak, hogyha be kell járni, akkor miután az óvodába leteszik a gyerekeket és elindulnak a munkahelyükre, nem biztos, hogy nyolc óra munkát tudnak vállalni úgy, hogy visszaérjenek az óvodába újra a gyerek mellé. A munkaadók olyan átmeneti szituációkat is próbálnak már megoldást találni, amely esetleg nem csak a kisgyerekeseket terheli.

Szombathelyen 2015-ben 3 százalék alá csökkent a munkanélküliek aránya. Sárvár, Körmend és Vasvár térségében valamivel alacsonyabbak voltak ezek a számok. Vasi térségek tekintetében hogyan alakult a munkanélküliek helyzete tavaly?

A munkanélküliségi ráta Vas megyében összesítve 2,6 százalék volt a tavalyi évben. Ez egy nagyon jelentős javulás, amely nemcsak a tavalyi évben, hanem már az azt megelőzőekben is elkezdődött. Ezeket a 3 százalék alatti foglalkoztatottságú területeket szokta a szakirodalom teljes foglalkoztatással járó területnek hívni. Itt már a munkanélküliek további bevonásával nem lehet a foglalkoztatást bővíteni. Ahhoz, hogy újabb munkaerőt találjanak a gazdaság szereplői, alapvetően vagy az inaktívakat kell megszólítani, vagy a mobilitással kell valahonnan távolabbról munkaerőt biztosítani. Én azt gondolom, mind a két út fontos. Nemrégiben hallhattuk a Vasi Családi Védőháló bemutatója kapcsán Hende Csabától, országgyűlési képviselőtől, hogy nagyon komoly fejlesztéseket, bérlakás fejlesztéseket kezd a város, illetve számos olyan együttműködésnek próbál mellé állni, amely további munkaerőt tud behívni a régióba. Szakképzett, jó tapasztalatokkal bíró munkaerőt várnak, viszont van egy olyan réteg még, a női szegmens, akiket a megyén belül is még érdemes mozgósítani, hisz a nők esetében az inaktívak csoportjában még vannak mozgósítható munkaerő tartalékok.

A részmunkaidős állásokon kívül mivel lehetne még megkönnyíteni a nők helyzetét a munkavállalásban?

A Vasi Családi Védőháló projekt bemutatóján a Szombathely melletti cumigyár jó példáját mutatták be, ahol sok nő dolgozik, és rengeteg olyan programot, lehetőséget próbálnak a munkaadók is indítani, amelyek arra az átmeneti időszakra szólnak, amikor nehezebb munkában maradni a nők számára. Az előadásban is elhangzott, hogy a cumigyárban rövidesen átadásra kerülő menza nemcsak a dolgozóknak fog majd főzni egészséges ételt, hanem haza is lehet onnan vinni. Ez is segíti a családokban az esti teendők ellátását, csökkenti azt az időt, amit ilyenekre kell fordítani, és ez által például a gyereknevelésre több marad.

A foglalkoztatási adatokról beszélve kikerülhetetlen téma a férfiak én nők megbecsüléséről szóló viták, amelyek arról szólnak, hogy a férfiak arányaiban többet keresnek, mint a nők. Ez Vas megyében mennyire jellemző?

Ezeket a fizetési adatokatnem is itthon, Magyarországon szoktuk jobban vizsgálni, inkább az Európai Unióból jönnek különféle elemzések róla. Az Európai Unióban inkább országokat szoktak elemezni, maximum még a régiókat. Mind a hét magyar régióra igaz, hogy csökkent a férfiak és nők közötti bérkülönbség az elmúlt három évben. 2015-ös adatokat adott ki az Európai Unió Statisztikai Hivatala, és az országos összesen esetében is 14 százalék az eltérés. Ezeket az adatokat sokan próbálják úgy magyarázni, hogy ez az azonos munkakörben levők közötti bérkülönbséget mutatja, de ez nem így van. Ezt az adatot az Unió úgy képezi, hogy fogja akár a régió, akár az ország összes foglalkoztatottját kettébontja férfiakra és nőkre, és megnézi a nők átlagát meg a férfiak átlagát.

Ahol mondjuk oktatásban sokkal több nő dolgozik, ott az átlag értelemszerűen csökken, azokon a magasabb területeken pedig, ahol több férfi dolgozik, az a férfiak átlagát emeli. Azt nem mondhatjuk ki, hogy a férfiak és a nők közötti fizetés különbség azonos munkakörökön belüli fizetés eltérésekből áll, így ez megyén belül sem kimondható. Ennek fő oka, hogy számos olyan terület van, ahol vagy törvény tiltja ezt a megkülönböztetést, vagy a forprofit világban a piac ilyen megkülönböztetést nem honorál. Nem hiszem, bárki, akár egy piacon levő cég be tudja építeni azt, hogy ilyen típusú megkülönböztetéseket tegyen a bérezésben. A közszférában meg egyértelmű bértáblákból dolgozik mindenki.

Az ország többi megyéjével összehasonlítva Vas megye milyen eredményeket produkál  a foglalkoztatás területén?

Vas megye az országhatár szélén lévő megyeként tipikusan olyan része az országnak, ahol nem is biztos, hogy a tőle távolabbi megyékkel kell összemérni a munkaerőpiacot, hanem inkább a mellettünk levő Burgenlanddal, illetve a tőlünk nem túl távoli, Európa legjobb mutatóival bíró dél-német tartományokkal. A munkaadók, sokszor a gyárak is Vas megyéből várnak beszállítókat. Sok Vas megyei munkaadó ezekről a területekről kapja a megbízásokat, és nekik megfelelő magas szinten kell ezekre a megbízásokra gyártania.

A vasi fizetések versenyképességéről milyen adatokat vannak például az ország többi részéhez viszonyítva?

A Vas megyei fizetések a megyei rangsor elején szerepelnek. Eltér a megyei a budapesti átlagbértől, és alapvetően az az eltérés oka, hogy Vas megyében a foglalkoztatottak között sokkal kevesebben dolgoznak a magas bérű ágazatokban, például az infokommunikációban, és sokkal többen dolgoznak olyan területeken, ahol eleve az országban máshol is kisebbek a bérek.

Tudna erre konkrét példát is mondani?

Hogy ha ágazatokra bontjuk a magyar foglalkoztatottakat, tehát megnézzük, hogy a mezőgazdaságban, az infokommunikációban, az oktatásban, a pénzügyi ágazatban milyenek az átlagbérek, akkor van egy olyan terület, ahol Vas megyében az átlagbérek magasabbak, mint az országban bárhol. Ez a terület a mezőgazdaság. Ebben az ágazatban a Vas megyei átlagbérek elérik a háromszázezer forintot már, míg más megyében sehol nincs ennyi sőt, még Budapesten is jelentősen kevesebb az ezen ágazaton belül dolgozók átlagbére.

Ez valószínűleg abból adódhat, hogy Vas megyében a mezőgazdaságnak olyan magasabb tudásigényű területei működnek, ami egyébként más megyékben talán nem megszokott. Budapesten sokan dolgoznak az infokommunikációban, illetve a bankoknak a központjai is ott vannak, vagyis a pénzügyi terület nagy része is Budapesten dolgozik, és ezért ezek a magas fizetésű ágazatokban dolgozók húzzák felfelé a budapesti átlagbéreket.

Vas megye milyen eredményeket mutatott a béremelkedés tekintetében?

A Vas megyei béremelkedés tavaly jelentős volt a 2015-ös évhez képest, és én azt gondolom, hogy 2017-es évben nem fog ez megállni, hisz bizonyára a minimálbér kötelező hatalmas növekedése magával vonja a minimálbér fölött dolgozók jövedelemszintjének a növekedését is. Szinte biztos, hogy a 2017-es évben is komoly léptékkel fognak nőni a bérek országszerte, köztük Vas megyében is, hisz itt már 2016-ban elindult a béremelkedés. És ez a béremelkedés azért indult el tavaly, mert az egyre égetőbb munkerőhiánynak az lett a következménye, hogy a munkaadóknak már a kötelező törvényi intézkedések előtt érdekük volt emelni a béreket, ha meg akarták tartani a jól képzett, nagy tapasztalattal bíró munkavállalóikat.

Az átlagbéreket figyelve Vas megye hogyan teljesített tavaly a megyék között?

Abszolút az élbolyban helyezkedett el. Az átlagbéreket tekintve Vas megye ötödik volt a múlt évben a megyék és Budapest összesített bérstatisztikáiban. Budapest volt az első és Győr-Moson-Soprton, Komárom-Esztergom, Fejér megyék voltak azok, amelyek megelőzté még Vas megyét, de fizetés tekintetében közvetlenül ott van az élen ezek mellett a megyék mellett.

Bizonyos ágazatokban itt Vas megyében munkaerőhiány mutatkozott az utóbbi években, több szakképzett dolgozóra lenne szükség egyes területeken. Mely ágazatokat érinti ez most? Került-e be újabb szakma ezek közé?

A hivatalos hiányszakmák listáját a kamarák állítják össze, illetve a kamarák javalatára a Nemzetgazdasági Minisztériumban történik ezen listáknak a kezelése, karbantartása. Ellenben nem csak a hivatalos 10-12 hiányszakmáról kell ebben az esetben említést tenni, hanem figyelni kell azokat a területeket, ahol lehet, hogy időszakosan van szakemberhiány.

Például a turizmusban nagyon sokszor halljuk, hogy nyáron nagyon nehéz megfelelő mennyiségű szakembert találni. Vas megyében a turizmus is egy nagyon fontos terület, amire oda kell figyelni. Igaz, hogy vannak olyan területek a turizmusban, ahol a nyelvismeret hiánya nagyon nagy hátrány, illetve nyelvismerettel bíró szakembereket lehet csak alkalmazni, de a turizmusban számos olyan terület is van, ahol a kevésbé jó nyelvismerettel bírók is bent tudnak maradni. Rengeteg olyan cég volt, amely szívesen települne meg Szombathelyen vagy Vas megyében, és a legnagyobb feladat számukra az, hogy a megfelelő munkaerőt megtalálják.

Mit érdemes szem előtt tartani, amikor a Vas megyei foglalkoztatásről beszélünk?

Arra érdemes figyelni, hogy Vas megye mindig is az ország élbolyában volt foglalkoztatás tekintetében mind a férfiak, mind a nők esetében. Amikor az országban a többi megye a legrosszabb foglalkoztatási rátákat produkálták, Vas megyének egyes területei a válság legkeményebb időszakában is bent voltak az ország legjobbjai között. Vas megye mindig is sokkal jobb pozícióban volt, mint akár a Dunántúl déli része, akár a keleti megyék, méghozzá azért, mert Vas megyében még az idősebb generációk esetében is nagyon jó a szakképzettség. A lakosság nagy részének van megfelelő iskolai végzettsége ahhoz, hogy egészen a nyugdíjas korig részt tudjon venni a foglalkoztatásban, és azt gondolom, hogy Vas megyében az egészségi mutatók is szerencsésebben alakulnak, mint az ország számos részén. Arra figyelni kell, hogy ezt az előnyt meg tudja tartani az országon belül.

frisss

közösség

további frisss

lap tetejére