A Szombathelyi TV dolgozói kiálltak Lovass Tibor mellett

frisss • 2019. március 08., péntek •
Nyílt levelüket változtatás nélkül közöljük.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!

 

A Szombathelyi Médiaközpont kollektívája mély megdöbbenéssel értesült a közgyűlés február 28-i döntéséről, miszerint visszahívják ügyvezetői pozíciójából Lovass Tibort.

 

Úgy véljük, döntésük átgondolatlan, és mindenekelőtt indokolatlan. Az eljárás pedig méltatlan Lovass Tibor személyéhez.

 

Aki ismeri Lovass Tibort, tudja, hogy a végletekig emberséges, jóhiszemű, mindig az észszerű, békés megoldásra, kiegyensúlyozottságra törekvő személyiség, aki ügyvezetői munkakörében is igyekezett mindkét politikai oldalnak teret adni, pedig az utóbbi néhány évben ez rendkívül nehéznek, sok esetben lehetetlennek bizonyult.

 

Törvényszerű, hogy egy önkormányzati médiumban a városvezetés tagjai többet szerepelnek, mint az ellenzéki politikusok, hogy csak egy példát említsünk: a tisztségviselői programokon eleve nem, vagy csak ritkán jelennek meg az ellenzék képviselői, és híranyagaink túlnyomó részét az ezekről való tudósítások képezik. E helyzetben is igyekeztünk az „ellenzéket” is megjeleníteni híradásainkban, törekedtünk az objektivitásra. Részt vettünk az „ellenzéki” körzetek programjain, a baloldali frakció és a Jobbik sajtótájékoztatóin – nem egyszer a helyi sajtóban egyedüliként -, és ha nem is mindig interjúval kiegészített összeállításban, de legalább narratív tudósításban beszámoltunk az ellenzékhez kötődő eseményekről.

 

Egyedüli önkormányzati médiumként tisztában vagyunk a felelősségünkkel, és kötelességünknek tekintjük az önkormányzati hírek közvetítését, az önkormányzatnak pedig kormánypárti és ellenzéki tagjai is vannak.

 

Lovass Tibor kiváló szakember, ezt nemrégiben a Helyi Televíziók Országos Egyesületének közleménye is hosszan részletezte, ettől most eltekintenénk.  Úgy véljük, nem véletlen, hogy menesztését széles körű szakmai, valamint közéleti felháborodás és értetlenség kísérte, az országos médiában is megjelent, erről szóló hírek a város megítélésének sem tettek jót.

 

Úgy gondoljuk, döntésüknek hosszú távon beláthatatlan következményei lesznek: félő, hogy ellehetetlenül a televízió működése. Talán nem véletlen, hogy a közgyűlési döntést követő napokban több hirdetőnk is jelezte, hogy visszalép az éves reklám-keretszerződés megkötésétől, vagy kivár. Tartunk attól, hogy ez csupán a kezdete egy kedvezőtlen folyamatnak, amely egyebek mellett a pályázatokon való sikeres szereplésünket is érintheti. Mindezek negatívan befolyásolják a televízió fenntarthatóságát, hiszen költségvetésünk tetemes részét piaci és pályázati bevételeink alkotják.

 

Kérjük, hogy döntésüket gondolják újra, és helyezzék vissza ügyvezetői állásába Lovass Tibort, hogy továbbra is felelősen, nagy szakmai hozzáértéssel végezhesse munkáját. Lovass Tibor kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező, menedzserszemléletű vezető, aki televíziós szakmai, gazdasági és marketing területen is otthonosan mozog. Több éves munkával megteremtette a médiaközpont gazdasági átláthatóságát, rendezte pénzügyeit, biztosította a stabil gazdálkodás és a törvényes működés feltételeit. Munkájára továbbra is ügyvezetőként van szükség.

 

Egyúttal javasoljuk egy a médiatörvénnyel összhangban álló, konszenzuson alapuló médiaetikai kódex megalkotását, amely meghatározza a működés kereteit, különös tekintettel a közelgő választásokat megelőző kampányidőszakra.

 

Mi, a Szombathelyi Médiaközpont dolgozói kinyilvánítjuk, hogy kiállunk Lovass Tibor mellett.

 

                                                                 

Szombathely, 2019.03.06.                                                     A Szombathelyi Médiaközpont dolgozói

 

 

 

                                                                                    

közösség

további frisss

lap tetejére