Augusztus 1-től már tagintézmény lehet a Nyitra Utcai ÁMK

EB • 2012. május 21., hétfő •
Augusztus 1-től az Oladi ÁMK intézményegysége lehet a Nyitra Utcai ÁMK. Az ott dolgozó pedagógusok az igazgatósággal és a szülőkkel egyeztetve maguk kérték az átszervezést, mert e szervezeti formában jobban biztosítottnak mutatkozik az intézmény léte.

A 2012/2013-as tanévet már az új szervezeti formában indítanák el. Az intézményátszervezés következtében a jelenlegi óvodai intézményegység önállósulna, vagy tagintézményként kapcsolódna egy másik óvodához, az általános iskolai és a közművelődési feladatok az Oladi ÁMK tagintézményeként kerülnének ellátásra.

A Nyitra Utcai ÁMK azért szeretne tagintézménnyé válni, mert 2013. január 1-től– az óvoda kivételével – a közoktatási alapfeladatok ellátásáról az állam gondoskodik majd. Így a jelenlegi működési szervezeti keretek mindenképpen átalakulnának, de az új formában hosszú távon biztosabbnak látják az intézmény fenntarthatóságát.

Nem összeolvadás, hanem tartalmas együttműködés

A Nyitra Utcai ÁMK igazgatója az intézményegységekkel, a közalkalmazotti tanáccsal, a szakszervezettel és a szülői munkaközösséggel, illetve az Oladi ÁMK vezetőjével is lefolytatta a szükséges egyeztetéseket, a májusi közgyűlésen akár már döntés is születhet.

Az átszervezés után egyébként ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az épületben, ugyanazon tanárokkal folyik majd a munka. A szervezeti változással tehát továbbra is megmaradna a Nyitra utcai tagintézmény szakmai önállósága.

A két általános művelődési központ egyébként évek óta szoros kapcsolatban áll egymással, melyet tovább erősített, hogy néhány év különbséggel mindkét intézmény elindította az angol-magyar két tanítási nyelvű képzést.

 

közösség

további frisss

lap tetejére