Hiteles forrás, élmény, tudomány és sok kincs - Nem "csak" kétmillió műtárgy összessége ez a múzeum!

há • 2023. május 16., kedd •
A tudomány lakja be mostantól a malomépületet a Skanzenban; kézzel írt memoár került elő a holokauszt idejéből; kétmillió darab műtárgyat tekintenek át egyenként a muzeológusok; közkinccsé válnak Geszler Mária kerámiái - ezekről is szó volt a Savaria Múzeum hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentették, a régi-új igazgató folytatja munkáját az intézmény élén.
Hiteles forrás, élmény, tudomány és sok kincs - Nem csak kétmillió műtárgy összessége ez a múzeum!

Hagyomány, tudomány, innováció, progresszió: ezek a fogalmak összeforrtak a Savaria Múzeum közelmúltjával Horváth Soma szerint, és ez az irány rajzolódott ki Csapláros Andrea régi-új igazgató egyhangúlag elfogadott pályázatából is. Az alpolgármester elégedett, mint mondta, van és lesz látnivaló bőven Szombathelyen. Az 50 éves Vasi Skanzenban idén adják át a felújított Szima-malmot, ízelítőt láthat a közönség a jövőre megnyíló állandó Geszler-kiállításból, és a figyelem középpontjába kerül kis időre a két Reismann, vagyis Reismann János és Reismann Mariann, a két eltérő utat bejáró fotográfus is - ezeket emelte ki a az alpolgármester az egész éves programból.

Vannak még rejtett kincsek és erők a múzeumban

- fogalmazott Csapláros Andrea, utalva arra, hogy a közönségnek ma már többet kíván nyújtani az intézmény puszta ismeretnél vagy élménynél, és erre meg is vannak az elképzelései. Itt otthon lehet, megpihenhet, feltöltődhet a látogató a jövőben. Kiemelte: a Savaria Múzeum látogatószáma viszonylag stabil, erre, valamint az épületfelújításokra is büszke, s most már a Múzeumfalu sem mostohagyerek. Ami pedig a tudományos tevékenységet illeti: dr. Vig Károly igazgatóhelyettes arról beszélt, hogy

közel 2 millió darab műtárgyat őriznek a Savaria Múzeumban, összesen 18 milliárd forint értékben.

E számok tükrében elképzelhető, mégis mekkora munkát jelent a kötelező revízió, azaz a műtárgyak áttekintése, amelynek során minden darabot külön kézbe vesznek - ez várhatóan jövőre befejeződik. Zajlik a digitalizáció is, ez különösen fontos tevékenység, ha arra gondolunk, hogy a mesterséges intelligencia is ebből dolgozik majd. Kihangsúlyozta: a múzeum máig hiteles intézménynek, információforrásnak számít, ami nagyobb érték manapság, mint valaha.

Kiderült: értékes tárgyakkal gyarapodott a gyűjtemény. A Berger-Németh ötvösdinasztia bútorai és festményei egy külön részen kapnak helyet a főépületben, de egy felajánlás révén Bárdosi János néprajzi és történeti dokumentumai is a múzeumot gazdagítják.

A múzeum általános igazgatóhelyettese az idei évben tervezett kiállításokat és programokat ismertette. Czenki Zsuzsanna sorolta: augusztus 20-án az 50 éves Vasi Skanzent ünnepeljük. A Magyar Géniusz Program támogatásával megvalósuló fejlesztés célja a Vasi Skanzen egyik ikonikus épülete, az ún. „Szima-malom” felújítása és ott egy olyan állandó kiállítás létrehozása, amely a Vasi Skanzent és annak alapító géniuszát, Bárdosi Jánost méltóképpen reprezentálja. 
A Vasi Skanzent a közeli múlt, a nemrég még élő, ugyanakkor rohamléptekkel letűnő paraszti múlt, a népi kultúra bemutatása iránti igény hívta életre. Létrehozásában kiemelt szerepe volt Bárdosi János (Herény, 1933 – Szombathely, 1983) néprajzkutatónak. A tervezett állandó tárlat neki, a magyar néprajztudomány méltatlanul elfeledett helyi hősének állít emléket, bemutatva szakmai életútját, gyűjteménygyarapító tevékenységét.

Az állandó kiállítást a Csónakázótó partjára épített „Szima-malom” három szintjén valósíta meg a múzeum, A tudomány malma címmel.

A földszinten a Rába menti halászat emlékeit mutatják be, Bárdosi gyűjtéseire hagyatkozva, eredeti film- és hangfelvételekkel gondoskodnak az interaktív látogatói élményről. Az első emeleten Bárdosi János munkájának sokszínűségét érzékeltetik, érintve a népi építészet, népszokások, népi gyógyászat, népköltészet témakörét. A második emeleten a Vasi Skanzen létrejöttének történetét, benne pedig Bárdosi János szerepét idézik fel.

2023. június 16-án a tavalyi Slow animals című kiállítás folytatásaként a Westwerk Egyesület meghívásos tárlatot szervez a Bloomsday programsorozat keretében a Képtárban. A kiállítás témája: SZINANTRÓP. A kiállítás a háziasított és a vadon élő fajok közé ékelődő növényi és állati eredetű, ún. szinantróp élőlényeket helyezi előtérbe, melyek az emberi társadalommal, antropogén környezetünkkel vannak szoros ökológiai kapcsolatban. Az urbánus világ nem csupán épületek betonegyüttesei, hanem növények, állatok, emberek és más életformák komponenseiből összeálló élőhely. Ezek az antropogén befolyás alatt álló területek a természetes környezetek átalakításával, valamint a mesterséges élőhelyek megjelenésével jönnek létre. Itt zajlik a „szinantropizációnak” nevezett folyamat, amely során az élőlények alkalmazkodnak a mesterségesen létrehozott és állandó emberi hatásoknak kitett élőhelyekhez. Két témakörben várják műfaji megkötés nélkül a meghívott alkotók művészi reflexióit: Analóg élőhelyek, Szinantrópok kulturális relációja - közölték.

2023. június 24. (Múzeumok Éjszakája) - Az ötvös. A szombathelyi Berger és Németh család öröksége – Savaria Múzeum

Az ötvös című állandó kiállítás Szombathely legrégibb, ma is működő ötvösüzletének s a tulajdonos, Berger–Németh ötvösdinasztia tagjainak állít emléket.

021-ben a Németh család több generáció által megőrzött, szépséges, jelentős számú darabból álló neorokokó szalongarnitúrát és festménykollekciót ajánlott fel a Savaria Múzeum számára. A festmények között a 20. század első felének kiemelkedő vasi művészei, Fábián Gyula, Fábiánné Biczó Ilona, Radnóti Kovács Árpád, Reisz Lajos, Tóth János, ifj. Lődör Jenő alkotásai tűnnek fel. A műtárgyegyüttes lehetővé teszi, hogy betekinthessünk egy az 1920-as évektől kialakított polgári lakás enteriőrjébe.

A Savaria Múzeum pályázata 80 millió forintos támogatásban részesült, a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program keretében.

2023. augusztus 24. TeTT/ Genius Savariae – Párhuzamok. Isis a Római Birodalomban és a modernkori Magyarországon – Iseum Savariense. A „TTT” (= „3T”) mozaikszóval jellemezhető, a dolgok tűrt, támogatott vagy éppen tiltott volta egyaránt megtalálható volt az Isishez való római kori viszonyulásban, – vagy ennek jelenkori párhuzamaként – az Isis-emlékek magyarországi, modern kori fogadtatásában. Ugyanígy nem nehéz párhuzamot vonnunk a kultuszt ellenségesen szemlélő, vagy éppen támogató uralkodói attitűd, valamint az ókori vallást demitologizálni szándékozó irányzat, illetve a savariai Iseum bemutatóhelyet megalkotó Szentléleky Tihamér és az őt támogató, és az akörül bábáskodó „elvtársak” története között. 

A kiállítás ezt a párhuzamot jeleníti meg: a kiállítótér déli oldalán a mítosz és kultusztörténet jellemző leleteit vonultatjuk fel, míg vele szemben – a modern kori események, és az azokat kiegészítő tárgyak jelennek meg.

2023. szeptember 22. Geszler Mária kiállítása – Szombathelyi Képtár
Geszler Mária Garzuly Kossuth-díjas keramikusművész – a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja – munkásságát hazai és külföldi díjakkal ismerték el. 1966-tól alkot Szombathelyen, több kontinens országaiban állít ki, tanít, rövidebb-hosszabb kurzusokat vezet. Műveit magyar és nemzetközi köz- és magángyűjteményekben őrzik. A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió munkájában alapításától, a Siklósi Kerámiaszimpóziumokon több alkalommal vett részt. A szombathelyi közgyűlés 2022-ben úgy döntött, hogy

a művész életművét a Szombathelyi Képtárban mutatja be. Geszler Mária az életmű kiállításához 2023-ban közel ötven kerámiát ajándékoz a városnak.

Az állandó kiállítás 2023. szeptember 22-én nyílik meg a Képtár Galériáján, amely az ajándékozott műveken kívül az intézmény kerámiagyűjteményében, a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióban és a Geszler–Garzuly család magángyűjteményében megtalálható alkotásokra épít.

2023 ősz – A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége kiállítása: 
8AK+ csoport – Szombathelyi Képtár

A 8AK+ csoport 2019 őszén alakult meg. Célkitűzésük a hazai kortárs képzőművészeten belül a nagy hagyománnyal rendelkező és nemzetközileg is elismert geometrikus irányzat továbbvitele, folytatása, népszerűsítése. Moholy-Nagy László, Kassák Lajos, Molnár Vera vagy éppen Konok Tamás és Maurer Dóra nyomdokaim haladva a neo-avantgárd értékeit gyarapítva tevékenykednek. A huszadik század elején fellépő Nyolcak csoport elismerése és tisztelete indukálta a más írásmóddal (8AK) megjelenített név felvételét. A hazai kortárs képzőművészetben ma ugyanaz a feladat, mint elődeinknek a XX. század elején.
A csoport tagjainak túlnyomó többsége a hazai geometrikus képzőművészeti irányzat elkötelezett művelője.

 2023. szeptember 29. (Kutatók Éjszakája) Párhuzamok. A két Reismann – Savaria Múzeum
A kiállítás Reismann János és Reismann Mariann, a két eltérő utat bejáró fotográfus képeit tematikus, formai és egyéb szempontok alapján csoportosítva mutatja be, utalva a párhuzamokra, az egymáshoz kapcsolódásokra, egymásra utaltságra. A tervezett kiállításban a képileg is értelmezhető megfelelési pontok között szerepel mindkettejük indulása a vasi megyeszékhelyről, Szombathelyről (édesapjuk, Reismann Adolf 1897-től 1932-ig vezette a Szombathelyi Bábaképző Intézetet, s a Reismann gyermekek itt láttak napvilágot, itt nevelkedtek, innentől ágazott ketté életpályájuk). Munkásságuk bár külön pályán haladt, de gyakorta érintkezett valóságosan is, témában is, szellemiségben is. Ezeket a különféle síkokon megvalósuló találkozásokat és szétválásokat szeretnénk megmutatni a kiállításban. Kiemelkedő kapcsolódási lehetőségek a magyar zenészek és a magyar írók portréi, az 1950-es évek riportjai, a politikai típusú képek, a negyvenes-ötvenes évek Budapestje és Magyarországa, valamint a portrék, zsánerek.

Nagyszabású rendezvényeket is tető alá hoz a múzeum, erről is Czenki Zsuzsanna beszélt

2023. május 17-18. Politika és művészet 1968-1983 – konferencia a Szombathelyi Képtárban
2023. június 17. Szerelmes tüzek. Lakodalom a Vasi Skanzenben
1. Ungaresca: Vas megyei lakodalmas hagyományok felelevenítése – élő bemutató
2. Ambrus Lajos és Szarvas József beszélgetése az őshonos gyümölcsfafajtákról
2023. június 24. Múzeumok Éjszakája
- Központi téma: A ’70-es évek és a TeTT kiállítássorozat
Helyszínek: Savaria Múzeum, Smidt Múzeum, Szombathelyi Képtár, Schrammel-gyűjtemény, Iseum Savariense
Partnerek: MNL Vas Vármegyei levéltára, vasút (MÁV és GYSEV), Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
2023. augusztus 24-27. Savaria Történelmi Karnevál – Iseum
2023. szeptember 29. Kutatók Éjszakája (Savaria Múzeum)
- Téma: fotográfia
2023. október 3-5. Állatok Világnapja – Vasi Skanzen
2023. október 28. Schrammel Imre 90 éves – tárlatvezetések – Schrammel-gyűjtemény
2023. november 3-5. Szent Márton-napi vásár – Vasi Skanzen
2023. december 8-9. Karácsonyi vásár – Szombathelyi Képtár
+ havonta 1-1 alkalommal ingyenes tárlatvezetések

Nyári táborok augusztusban – 2 turnus: Savaria kalandtábor, Skanzen tábor 
+ július 3-7. Régésztábor (Vasi Múzeumbarát Egylet szervezésében)

Blau Márta soá memoárja:

Végül egy páratlan dokumentumot is bemutattak a múzeum vezetői. Hubay Pál, a Castrum Sec Kft. ügyvezetője anyagi támogatásából sikerült megvásárolnia az intézménynek

egy szombathelyi holokauszt-túlélő, Blau Márta kockás füzetbe írt memoárját.

Erről később külön cikkben írunk.

közösség

további frisss

lap tetejére