A Szentlélek isteni ereje bensőnkből akar kitörni

metropol.hu • 2024. május 19., vasárnap •
Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe, a húsvét katartikus élménye után a húsvéti misztérium beteljesedése, az isteni szeretet ünnepe. Ebből az alkalomból Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, irgalmasrendi szerzetes osztja meg gondolatait.
A Szentlélek isteni ereje bensőnkből akar kitörni

Pünkösdre készülünk - kezdődik a metropol.hu-n megjelent írás. A teremtett világ is készül… a földből, fűből-fából patakzik az élet. A természet bizonyságot tesz Teremtőjéről, és mi, emberek, hogyan tanúskodunk? Csupán szavaink, eszméink vannak, vagy valóság számunkra a bibliai boldogságok igazsága?

Pünkösd a lélekkiáradás ünnepe. Az Úr az Igazság Lelkét küldte el e napon a mi újjászületésünkre. A Szentlélek isteni ereje bensőnkből akar kitörni.

 A Szentlélek a mi életünkben akar pünkösd lenni. 

Ha égni nem tudunk és gyújtani nincs erőnk, dörgedelmekkel, siránkozással semmire sem megyünk.

Lehet-e 2024-ben Európában, Pünkösd ünnepén felismerni a pünkösdi tűznek egy lángnyelvét, amikor a forrongó lelkek égbe csapkodó lángjai az alvilágból törnek elő s bősz szenvedélyek sárkányait szabadítják föl, míg a pünkösdi tűz minden szikrája az Égből szállott a földre?

Az emberiség mindig az Isten útjain jár. Akkor is, mikor nem azt az utat tapossa, amit az Úr szán neki, vagy amit elbizakodottan és bántó hálátlansággal maga választott, vagy amit reá kényszerítettek. 

A reánk kényszerített helyzetekben is, mint amilyen a háború, azt érezzük, hogy egy emberfölötti erő dolgozik bennünk és általunk. S mikor az Erősség Lelkét, az igazság erejét könyörögve kérjük, akkor is – az állig felfegyverzett világban is – Isten lelkének tüzéből kérünk egy szikrát a lelkünkbe és egy lángnyelvet a nemzet lelkébe. 

Így van ez most is, amikor ezeréves örökségünket tépik, szabdalják Európában, s érdekek emelnek falat – gazdasági eszközök felhasználásával is – a nemzetek közé.

Az apostolokban kigyúltak az igaz gondolatok. 

A hanyatló lelki energiák tűzlángban lobbantak föl. Az erők és más kegyelmek új forrásai nyíltak meg a lelkükben a Szentlélek ereje által. A halászemberekből bölcs apostolok lettek. A félénkekből bátrak, a lelkesen imádkozókból Isten igéjének harsonái. 

A pünkösdi tűznél az élet új fényt kapott. Elvesztette régi hazug megvilágítását és minden az igazság, a bátorság és az erő fényébe öltözött. 

Napjainkban sajátos lélekjárás jelentkezik a magyar történésekben… a letiport igazság szava, a meggyalázott erény és hűség tiltakozása, a hamis vádak álnoksága, s ezek alapján a megítéltek meghurcoltatása. Ezeknek az útját is tűzlángok jelzik, s a nemzet lelkéből támadtak.

Ezekben fel kell ismerni a magyar nemzet lelkét, szellemét, az erő érzetét. Ebben az erőben a nemzeti Géniusz (Szellem) bátor föleszmélése, a nagy célok meglátása, az egész nemzeti akaratnak a célokra irányulása jelentkezik. Ezekben legádázabb elleneinknek is fel kell ismerni az élni akaró magyar nemzet lelkét, szellemét.

A nemzeti Géniusz mindig bent feszül, él, dolgozik a nemzeti életben. Az Alkotmányban, a tudományos, az irodalmi és művészi törekvésekben – ha azok igazán egészségesek – felismerhetők a nemzeti lélek sajátosságai.

A nemzeti Géniusz békés napokban nesztelenül száll le, és mint a harmat a virágot, élteti, üdíti, folytonosan neveli a nemzet lelkiségét. 

Pünkösdkor mint szélvész és tűzvész mutatkozik be a nemzet lelke.

A tűzláng mindenkire leszáll. A lelkekben új, ismeretlen energiák támadnak, amelyek a hősiesség, az állhatatosság és önfeláldozás műveire késztetik az embereket. Megújul a föld, s a nemzet lelke újjászületik.

A lélekjárásnak ezt a tüzes útját járjuk pünkösdi hittel. S hívő lélekkel kapcsoljuk be a nemzet Pünkösdjét az apostolok Pünkösdjébe, amikor a fölébresztett erő diadalmas újjászületést jelentett a Szentlélekben, a Krisztus akarata szerinti életre. 

Bízhatunk, hogy ez a megszentelt láng hamuvá égeti a gyűlöletet, az igazságtól való elzárkózást és az ellene való tusakodást, az ellenségeskedésnek minden elemét. 

Kérjük az Urat, hogy legyen az összes nemzet lelkének Pünkösdje által olyan új világszületés, amelyben az igazságnak és szeretetnek Szent Lelke él.

közösség

további frisss

lap tetejére