Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az ELTE és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

elte-sek • 2017. február 07., kedd •
Az országban ez az első ilyen megállapodás területi kamara és egyetem között.

A szerződés célja a régió felsőoktatásának és a gazdaság szereplőinek minél szorosabb, érdemi és folyamatos együttműködése a képzési irányok és tartalmak meghatározásánál, melynek eredményeként a gazdaság érdekeit szolgáló, valós piaci igényeket kielégítő, értékes képzettséget szerezhetnek az itt tanuló hallgatók.

A megye gazdaságának fejlődése, a minőségi munkahelyek számának növelése, a fiatalok és a képzett szakemberek régióban maradása, egyúttal a megye munkaerő- és befektetővonzó képességének növelésében kiemelt szerepe van az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szombathelyen működtetett oktatási és kutatási szervezeti egységei (a továbbiakban: ELTE Savaria Egyetemi Központ) által kínált képzéseknek, tudásbázisnak. Ahhoz, hogy a képzési paletta, a tananyagok kidolgozása, az oktatás, annak minősége és tartalma összhangban legyen a megye gazdaságának közép- és hosszútávú érdekeivel, egyben minél rugalmasabban tudjon reagálni a változó piaci feltételekre, kiemelten fontos az egyes cégek igényeinek pontos ismeretén túl a megye középtávú gazdasági víziójának és koncepciójának figyelembe vétele.

Amíg a minőségi felsőoktatás letéteményese a megyében az ELTE Savaria Egyetemi Központ, addig a gazdaság folyamatainak ismerője, közép- és hosszútávú érdekeinek képviselője, a megye független, gazdasági önkormányzata a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; ennek következtében a partnerség szükséges.

Az együttműködés néhány fontos területe az ELTE részéről:

A felsőfokú képzés (felsőoktatási szakképzés, BSc és MSc-képzés, felnőttképzés, duális - gyakorlatorientált- rendszerű mérnökképzés, át- és továbbképzés, rövid illetve hosszabb kiegészítő képzések) területén azon struktúrák kialakítása, amely megfelelő számú szakember kibocsátásához vezet.
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint az általa javasolt szakmai partnerekkel való együttműködés, részvétel termelési, kutatási, fejlesztési, innovációs együttműködésekben és pályázatokban, szakmai és tudományos konferenciák szervezésében.

Az együttműködés egyes fontos területei a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről:

A stratégiai partnerségi együttműködés területein felmerülő igények egyértelmű képviselete a releváns döntéshozói, valamint gazdasági és társadalmi szervezetek irányában (kormányzat, önkormányzatok, vállalkozások, érdekképviseletek, szakmai kamarák stb.).
A relevánsnak ítélt gazdasági igények folyamatos specifikálása, monitorozása.
A gyakorlatorientált képzések bevezethetőségének, és a szakember-képzés szempontjából releváns gyakorlati képzések eszköz- és személyi feltételeinek vizsgálata, szükség szerinti egyeztetése a gazdaság szereplőivel.
A kamara vállalja a gazdasági élet szereplőitől bejövő igények előzetes vizsgálatát, hogy az egyetemnek érdemleges javaslatot kínáljon. Az egyetem azon gyakorlatorientált képzések bevezetéséről, ahol a kamarával az előzetes egyeztetést nem látja szükségesnek, jelzés értékű tájékoztatást ad, értesíti a változásokról.
A Savaria Egyetemi Központ integrációjával nemrég egy új fejezet kezdődött egyetemünk életében. Az iparral való együttműködésben az ELTE-nek sok tapasztalata van, de más jellegű, mint az itteni. Itt egy egységes régióról van szó, ennek az igényeit kell feltérképezni. Hasznára akarunk lenni a gazdaságnak, többek akarunk lenni, mint egyszerű képzőhely, partnerek akarunk lenni. Ennek szeretnénk határozott keretet adni ezzel a szerződéssel – mondta ünnepi beszédében prof. dr. Mezey Barna, az ELTE rektora.

A tudomány és a gazdaság közötti kapcsolatok építésében mérföldkő ez a megállapodás. keressük azokat az utakat, amelyek megkönnyítik az új munkaerő beállítását a gazdaságba. A duális képzés elindításával megkezdődött egy folyamat, amely azt adja a fiataloknak, hogy az életút során törés nélkül lehet a munka világába bekapcsolódni, hiszen az elméleti oktatással párhuzamosan a gyakorlati képzést is megkapják – hangsúlyozta a rendezvényen Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A magyar felsőoktatás extenzív korszaka ért most véget. Már öt éve véget ért, csak a szereplők jó része nem ismerte fel – emelte ki dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a megállapodás aláírása után. – Eddig az volt a cél, hogy minél több kapacitást hozzanak létre az egyetemek, miközben a hallgatók száma drasztikusan lecsökkent. Az 550 fős kapacitásra jelenleg 290 ezer hallgató van, és 2020-ra várhatóan tovább csökken a hallgatók létszáma 250 ezerre. Ez az állapot nem fenntartható. Ezért most egy intenzív szakasz jön a felsőoktatásban, lényeges, hogy milyen színvonalú lesz az oktatás. Tudományos képzés tekintetében a Savaria Egyetemi Központ jobb partnert nem is találhatott volna, mint az ELTE-t. Nagy kérdés, hogy a természettudományos és a tanárképzés hogy fog találkozni egymással. A tanárképzés nekünk kiemelten fontos, mert jó oktatás nélkül nem lehet versenyképes egy gazdaság.

Azt képviseltük és képviseljük, hogy ne csak tudást, hanem valódi karrierlehetőségeket biztosítsunk a fiatalok számára, olyan ismereteket szolgáltassunk, amelyek közvetlenül hasznosíthatók a gazdaságban. Nem titkos tervünk, hogy szeretnénk látni a kutatások mielőbbi megjelenését az egyetemen, műszerközpont kialakítását is tervezzük – mondta zárszavában dr. Németh István, az ELTE szombathelyi koordinációs rektorhelyettese.  

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére