Összeült a megyei közgyűlés

sd • 2020. szeptember 25., péntek •
A képviselők elfogadták többek között a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről és döntésekről szóló beszámolót, a megyei önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítását és támogatták a Vas megye klímastratégiájában megfogalmazott, a katasztrófavédelemmel összefüggő intézkedési javaslatok megvalósulását.
Összeült a megyei közgyűlés

A testületet Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetője tájékoztatta a megye munkaerő-piaci helyzetéről. Elmondta, a kimutatások szerint már június-július hónapokban megkezdődött az álláskeresők számának csökkenése. A munkanélküliekkel összefüggésben kiemelte azt is, hogy míg az előző évben 3 százalékos volt az álláskeresők aránya, addig idén ez 6 százalékra kúszott fel.
A közgyűlés megszavazta a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről és megszűnéséről, valamint a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapítását célzó együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztést.

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal – 2020. október 29-i pályázatbenyújtási határidővel – projektpartnerként pályázatot kíván benyújtani az ERASMUS+ PROGRAM keretein belül. Az OTIS elnevezésű projekt célja (Online Toolkit for Youth Workers – Inclusion Support) egy olyan online képzési / oktatási rendszer kifejlesztése, amelyen keresztül a szociális területen dolgozó szakemberek kapcsolatot tudnak tartani a hozzájuk tartozó – bármilyen okból – hátrányos helyzetű fiatalnak tekintett társadalmi réteggel. A kialakított platformon keresztül online tananyagokat osztanak meg, minden partnerrégió saját nyelvén, ezzel is támogatva a hátrányos helyzetű fiatalok visszaintegrálását a társadalomba. A projekt konzorciumban Ausztria, mint vezető partnerrégió vesz részt, Magyarország, Bulgária és Dánia mellett. A projekt szakmai megvalósítása során várhatóan egy munkatárs bérének a fedezetét biztosítja a pályázat, amelynek tervezett időtartama: 2021. március - 2022. augusztus. A közgyűlés jóváhagyta, hogy a pályázat benyújtását és biztosítja az ehhez szükséges maximum 5.000 euro összegű önerőt a 2021. évi költségvetésben. 

(képünk illusztráció)

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére