Megújul az Óperint utca és környéke

frisss, Fotó: SZMJV/Cseh Gábor • 2018. július 11., szerda •
Szociális bérlakások felújítása, útfelújítás, zöldfelület fejlesztés, buszöböl-kialakítás. Ezekkel a fejlesztésekkel és további projektelemekkel újul meg az Óperint utcai városrész és környéke a „Szociális városrehabilitáció II. ütem” c. európai uniós pályázat keretében. Dr. Puskás Tivadar polgármester, Lendvai Ferenc tanácsnok és Sátory Károly a körzet képviselője bejáráson vett részt a fejlesztési helyszíneken. A kivitelezési munkálatok ez év végéig várhatóan befejeződnek.
Megújul az Óperint utca és környéke

A TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 sz. projekt keretében kijelölt akcióterület – Óperint városrész és környéke – fizikai, infrastrukturális, társadalmi és szociális megújítása a cél. Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel és a Szent Quirin Szalézi Plébániával konzorciumot alkotva valósítja meg a fejlesztéseket a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében (TOP) 445 millió forint vissza nem térítendő támogatásból.

A komplex városrehabilitációs projekt számos tevékenységet foglal magába, melyek a következők:

  • A Szigligeti Ede utca, Táncsics M. u. – Brenner Tóbiás krt. közötti szakaszának teljes felújításáról már korábban beszámoltunk. A munkaterületet márciusban adták át, a kivitelezés jelenleg 50%-os készültségi szintű, a felújítási munkálatok a tervezett ütemezés szerint augusztus végére befejeződnek.

  • Lakófunkciót erősítő tevékenységként a projekt keretében 25 db szociális bérlakás felújítása történik meg komfortosítással és energiahatékonyság javításával. A fejlesztéssel érintett épületek: Szabadságharcos u 4., Óperint u 15., 17., Körmendi út 5. A bontási, előkészítési munkálatok megkezdődtek, a felújítási munkák tervezett befejezési határideje 2018 év vége.

  • A Brenner Tóbiás körút, Brenner János Általános Iskola és Gimnázium előtt buszöböl/leállósáv kerül kialakításra a gyermekeket szállító iskolabuszok és személyautók részére biztonságos megállás céljából. A megállóhely kiépítése napjainkban veszi kezdetét és várhatóan két héten belül, még július vége előtt elkészül.

  • Közpark és játszótérfejlesztés történik az Alsóhegyi út – Nagyvárad u. – Brenner T. krt. találkozásában található jelenleg kihasználatlan Tóth István park területén. A mai kor igényeinek megfelelő játszótér kialakítása a Szigligeti utca útszakasz felújításának befejezését követően veszi kezdetét.

  • A Jáki út – Jászi Oszkár u. által határolt köztér, vagyis a Szalézi tér sétányának felújítása is a projekt része. Gyepesítés, növénytelepítés és a sétány rekonstrukcióját követően kulturált pihenőpark várja majd az idelátogatókat.

  • A Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan a Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt épületben közösségi tér kerül kialakításra, mely a nagymértékű kihasználtság miatt indokolt. A kivitelezési munkálatok a szociális bérlakások újításával egy időben megkezdődtek.

  • A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által a Körmendi u. 2. sz. alatt található Evangélikus templom kápolna épületének közösségi célú felújítása történik. A munkálatok a tervezett ütemezés szerint haladnak, a kivitelezés várhatóan augusztus hónapban a befejeződik.

  • Szent Quirin Szalézi Plébánia közreműködésével Szalézi templom lépcsőjének felújítása történik meg továbbá a projekt keretében. A lépcső rekonstrukciója időszerű, állapota leromlott. A környéken élők és helyi lakosok által közkedvelt templom a mozgásukban korlátozottak, tolókocsival közlekedők, illetve idősebb emberek számára nehezen vagy egyáltalán nem volt megközelíthető, a felújítás által biztosítottá válik az akadálymentes bejutás is.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére