Júniusi Közgyűlés - Előzetes

JZS • 2012. június 20., szerda •
Közbiztonság, Unihall, „tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások” szabályozása. Többek között erről is szó lesz a csütörtöki - nyári szünet előtti, utolsó - Közgyűlésen.

 

Rend a lelke mindennek

Szó lesz a szombathelyi közbiztonságról is: Hollósi Gábor, a Városi Rendőrkapitányság vezetője tart beszámolót, melyből fény derül az elmúlt év bűnügyi statisztikáira. Ezenkívül döntés születhet a városi térfigyelő rendszer bővítéséről is, mellyel a Szombathelyért Közalapítványt bíznák meg.

Tovább gyűrűzik a „tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások” szabályozásának ügye. A májusi közgyűlésben okozott már néhány szórakoztató percet az ügy értelmezése - ezúttal várhatóan végleges formát ölt majd az önkormányzati rendelet, amely a lakosság viselkedését regulázza.

Újra terítéken az Unihall

Az elmúlt hónapokban a Sugár úti Sportcentrum üzemeltetési feladatai nagy port kavartak. A csütörtöki közgyűlésen újra kinyílik az Unihall akta, és a városvezetés 2005-től áttekinti a bérleti szerződés létrejöttének körülményeit.

Tenni kell a szivárgás ellen

A Szűrcsapó utca 24. szám alatti házban tapasztalt gázszivárgás rámutatott arra, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok gázhálózatát sürgősen át kell vizsgálni. Amennyiben döntés születik, a feladat végrehajtását a SZOVA Zrt.-re bízzák majd.

Domino effektus

Az LuK Savaria Kft. fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához megvásárolná a Selyemrét utca 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant. Ehhez szükség van az ott található inkubátorház és központi képzőhely kiürítésére.

A SZOVA Zrt. előzetes tájékoztatása szerint az inkubátorházban lévő bérlők bérleti szerződéseit 1-3 hónapos felmondási idővel tudják felmondani. A bérlőknek pedig a Jászai Mari utcai irodaházban ajánlanak majd helyiségeket.

A TISZK, az általa használt központi képzőhelyet a szakmai vizsgák befejezése után 2013. július 31-ig tudja elhagyni. A tanműhelyeket a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium D-telepére, a Lovas útra tudnák költöztetni. Ott jelenleg a Váci Mihály Általános Iskola ifjúsági tagozata található, így 2013 szeptemberétől más intézményben kell neki helyet találni. Ez a napirendi pont is biztosan tartogat majd érdekes perceket.

Zárt ülés

A nyilvános ülést követően, már zárt ajtók mögött tárgyalják az éppen aktuális személyi ügyeket. Új tagokat választanak a SZOVA Zrt., a Weöres Sándor Színház, és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottságába. És döntés születhet több önkormányzati fenntartású intézmény tisztségeit illetően – egyebek mellett az AGORA igazgatói, és több nevelés-oktatási intézmény vezetői posztján.

 

A csütörtöki Közgyűlés történéseiről percről-percre értesülhet honlapunkon!

 

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére