Jogtalanul kapott szakvizsgát Czeglédy Csaba?

Frisss • 2013. november 10., vasárnap •
Aligha teljesíthette jogszerűen a jogi szakvizsgája letételéhez szükséges három éves gyakorlati idejét Czeglédy Csaba, az MSZP szombathelyi politikusa, a város korábbi alpolgármester – tudta meg a PestiSrácok.hu.
Jogtalanul kapott szakvizsgát Czeglédy Csaba?

A zűrös múltú, 2002-ben adócsalásért jogerősen is felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Czeglédy Csaba ugyanis éppen abban az időszakban töltötte három éves joggyakorlati idejét, amikor főállásban volt Szombathely alpolgármestere. Márpedig az idevonatkozó rendelet egyértelműen kimondja, hogy csak jogi képesítéshez kötött, főállású munkakörben töltött szakmai gyakorlati idő számítható be a szakvizsga előfeltételeként. A rendelet nem nevesíti a beszámítható munkakörök között az alpolgármesteri tisztséget. A politikus a PestiSrácok.hu-nak elmondta, a budapesti Monopoly Kft.-nél, főállású jogi előadóként, ügyvéd felügyelete mellett végezte el joggyakorlatát. Ez azért is érdekes, mert így munkanapokon és munkaidőben egyszerre két helyen kellett lennie: Budapesten és Szombathelyen. Az önkormányzati törvény értelmében Czeglédynek, alpolgármesterként – néhány kivételtől eltekintve – nem lehetett volna egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonya. Czeglédy azóta saját ügyvédi irodát működtet, mások mellett Gyurcsány Ferenc védője is volt, a bukott miniszterelnököt diplomaügyében képviselte. Újabb bűncselekmény elkövetésének gyanúját tárta fel Czeglédy Csabával, az MSZP szombathelyi politikusával kapcsolatban a PestiSrácok.hu.

A portál a város korábbi alpolgármesterének önéletrajzában bukkant egy fölöttébb érdekes ellentmondásra, tényre. Czeglédy Csaba 2006-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2009-ben kezdte meg jogi szakvizsgáit, amelyeket 2010-ben fejezett be. A szocialista politikus ezután kérte a Vas Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségét, hogy vegyék fel az ügyvédi névjegyzékbe. A testület 2010. december 31-i hatállyal vette fel Czeglédyt a listára. A bökkenő azonban az, hogy a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet arról rendelkezik, hogy a jogi szakvizsga előfeltétele a három éves szakmai gyakorlat, amelybe csak a diploma megszerzése után, jogi képesítéshez kötött, főállású munkakörben töltött idő számítható be. Czeglédy Csaba a 2006-os önkormányzati választásokat követően lett Szombathely alpolgármestere, a képviselő testület pedig a 307/2006. (X. 16.) Kgy. számú határozatával főállású jogviszonyba választotta meg az MSZP-s politikust. Czeglédy 2006. október 16-tól 2010. október 14-ig volt alpolgármester főállásban. A város egykori második embere kizárólag két cége, a BRANTE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a HUMAN OPERATOR Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Kft. ügyvezetési feladatainak ellátására kért felmentést a képviselő testülettől, amely elé nem gördített akadályt a közgyűlés. Czeglédy alpolgármesteri illetménye havi 478 400 forintra rúgott.

Az MSZP szombathelyi politikusa a jogi diploma megszerzése után hat hónappal ülhetett bele az alpolgármesteri székbe, s négy éven keresztül, megszakítás nélkül viselte ezen tisztséget. Miután az alpolgármesterség nem követeli meg a jogi képesítést, s e jogviszonyt a szakvizsgáról szóló rendelet sem nevesíti a gyakorlathoz beszámítható munkakörök között, így nehezen magyarázható, hogy Czeglédyt miként bocsáthatták szakvizsgára. Ráadásul a jogszabályban kötelezően előírt, jogi képesítéshez kötött főállású munkakör igazolására Czeglédy Csaba két ügyvezetői megbízatása sem volt alkalmas. Egyébiránt az alpolgármesteri tisztségre vonatkozó törvényi előírások is azt nyomatékosítják, hogy például tudományos, oktatói, művészeti tevékenységek kivételével nem létesíthető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony. Czeglédy Csaba tehát aligha teljesíthette jogszerűen a jogi szakvizsgája letételéhez szükséges három éves gyakorlati idejét. Márpedig az MSZP helyi erős emberének mellékelnie kellett a joggyakorlatot igazoló tanúsítványt a jogi szakvizsgára bocsátás iránti kérelméhez. Joggyakorlatával kapcsolatban Czeglédy Csabát is felhívta PestiSrácok.hu. szerkesztősége , aki kérdésükre kijelentette, alpolgármesteri tisztsége mellett jogi előadóként is dolgozott főállásban, ez irányú tevékenységét ügyvéd felügyelete mellett végezte. „A Monopoly Kft.-nél végeztem a joggyakorlati munkát” – szögezte le Szombathely korábbi második embere. Azt elismerte, a szóban forgó társaság nem szombathelyi székhelyű, hanem fővárosi, így Budapest és Vas megye székhelye között ingázott rendszeresen. A már fent idézett önkormányzati törvény szerint ugyanakkor Czeglédy Csaba főállású alpolgármesterként, néhány kivételtől eltekintve nem létesíthetett volna egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt.

Az MSZP-s politikus azon kérdésre, hogy a párhuzamos jogviszonyhoz kellett-e engedélyt kérnie Szombathely képviselő testületétől, valamint hogy a közgyűlés jóváhagyta-e a jogi előadói főállását, úgy felelt „99,9 százalék, hogy nem volt szükség engedélyeztetni jogi természetű munkaviszonyát”. A cikk szerint ugyanakkor mindenképpen érdekes, hogy Czeglédy Csaba miként tudta egyszerre, egy időben végezni főállású tevékenységeit Szombathelyen és Budapesten is, munkanapokon miként lehetett egyszerre két helyen. A politikus portálnak nagy munkabírású embernek írta le magát, aki munkáit mind a két helyen el tudta végezni. Czeglédy Csaba újabb ügye egyébként felvetheti az okirat-hamisítás alapos gyanúját. A Czeglédy Csaba által megnevezett MONOPOLY International Ingatlanközvetítő, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.-nek 2004. novemberétől Budapesten, a Moszkva téren (Széll Kálmán téren) volt a székhelye. PestiSrácok.hu. annak is utánanézett, és kiderítette, hogy Czeglédy Csaba egyik cége, a 2010-ben Kft.-ből Zrt.-vé előlépő Human Operator is a MONOPOLY Kft. által bejelentett címre, a Széll Kálmán tér 8-ba tette át fióktelepét 2011. 06. 20-án. A Czeglédy Csabának joggyakorlatot biztosító MONOPOLY-nak ráadásul az a Varga Gábor az ügyvezetője, aki 2001. és 2010. között tagja volt a Czeglédy által tulajdonolt Human Operator Kft.-nek, jelenleg pedig Varga Gábor az egyik részvényese a Human Operator Zrt.-nek. Nem ez az egyetlen nehezen megmagyarázható ügye Czeglédy Csabának.

A zűrös múltú szombathelyi alpolgármestert 2002-ben adócsalásért ítélték el jogerősen. Czeglédy Csaba a munkaerő-közvetítéssel és - kölcsönzéssel foglalkozó Rébusz Iskolaszövetkezet vezetőjeként 1998-99-ben olyan számlákat szerepeltetett a nonprofit cég könyvelésében, amely mögött a bíróság ítélete szerint nem volt valós gazdasági teljesítés, ennek alapján pedig az iskolaszövetkezet jogosulatlanul vont le 4 millió 834 ezer forintnyi áfát, és csökkentette társasági adóját 3 millió 486 ezer forinttal. Az APEH Bűnügyi Igazgatósága a Rébusznál azért kezdett el nyomozni, mert felmerült, hogy az iskolaszövetkezetnél fiktív számlákat számoltak el költségként, illetve azok áfatartalmát visszaigényelték. Megállapították: a számlákat nem az a cég állította ki, amelynek a neve szerepel a számlákon, ráadásul a számlákon lévő bélyegző hamis, a cégek a Rébusszal semmilyen kapcsolatban nem voltak, azok vezetői és munkatársai még Czeglédy Csabát sem ismerték. A Rébusz piackutatás címén csaknem húszmillió forintot fizetett ki például a mindenki által ingyen beszerezhető társadalombiztosítási és a szövetkezeti törvény szövegéért. Az adónyomozók által vizsgált időszakban az iskolaszövetkezet nevében egyedül Czeglédy volt jogosult pénzintézeti aláírásra, valamint számlák és megállapodások ellenjegyzésére.

Czeglédy Csaba a per során védekezésében arra hivatkozott, hogy az APEH-ellenőrzés által feltárt és fiktívnek talált számlák ellenértékét, amelyek összértéke meghaladta a 24 millió forintot, egy általa Németh Attilának nevezett és azóta eltűnt közvetítőnek fizette ki piackutatás és marketing-tanácsadás címén. A bírósági ítélet szerint azonban a per során egyetlen olyan bizonyíték sem volt fellelhető, amely Németh Attila személyazonosságát megállapíthatta volna, bár az iskolaszövetkezet magánnyomozót is fogadott e célra. Czeglédy Csaba és védője a bizonyítási eljárás során arra is hivatkozott, hogy a közvetítő tevékenységének köszönhetően az iskolaszövetkezet bevétele évi húszmilliós összegről több százmillió forintra emelkedett, tehát a számlák mögött valós gazdasági teljesítmény volt. A bíróság a rendelkezésére álló bizonyítékok mérlegelése után bizonyítottnak látta a folytatólagosan elkövetett, az adóbevételt jelentősen csökkentő adócsalás bűntettét, valamint a magánokirat-hamisítás és a számviteli fegyelem megsértésének vétségét.

A bíróság jelentős enyhítő körülményként értékelte, hogy az iskolaszövetkezet a vádemelés után befizette az adóhiányként megállapított összeget, súlyosbítóként vette viszont figyelembe, hogy a vádlottat az ügyészség korábban már megrovásban részesítette jogosulatlan adatkezelés és magánokirat-hamisítás miatt. Czeglédy azóta saját ügyvédi irodát működtet, mások mellett Gyurcsány Ferenc védője is volt, a bukott miniszterelnököt diplomaügyében képviselte. Ugyancsak ő védte a bundaügybe keveredett Aczél Zoltánt is, továbbá ő képviseli a bajai választási videó-ügy szocialista érintettjeit.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére