Itt hagyott minket a premontrei apát

• 2020. november 19., csütörtök •
Horváth Lóránt Ödön premontrei apát, emeritus csornai prépost-prelátus, restaurator praepositurae, Csorna Város Díszpolgára, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztese türelemmel viselt hosszan tartó betegsége után szerdán este hunyta le örökre a szemét rendtársai körében.
Itt hagyott minket a premontrei apát

Horváth Lóránt Ödön 1929. augusztus 16-án született Szombathelyen. Középiskoláit a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban végezte, majd a Premontrei Rend Csornai Prépostságába kérte felvételét, ahol a szerzetesrendek feloszlatásáig két évet tölthetett. A szerzetesrendek működésének betiltása után a Szombathelyi Egyházmegye Szemináriumában, majd a Budapesti Központi Szemináriumban folytatta tanulmányait, ahol a Hittudományi Akadémián teológiai doktorátust szerzett.

1952. június 12-én a szombathelyi székesegyházban szentelte pappá Kovács Sándor megyéspüspök. 1955-től káplán-hitoktató Vásárosmiskén, Celldömölkön, Csesztregen, Zalaegerszegen. 1959-ben titokban tette le szerzetesi örökfogadalmát Klempa Károly premontrei, veszprémi apostoli kormányzó kezébe. 1972. szeptemberétől 1990-ig a Győri Hittudományi Főiskola tanáraként erkölcsteológiát és lelkipásztorkodástant tanított. Ebben az időszakban több tanulmányt írt, a II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak magyar kiadásában háromhoz ő írt hivatalos kommentárt.

Miután a szerzetesrendek újrakezdhették munkájukat, 1990. június 12-én rendtársai prépost-prelátussá választották, majd dr. Pataky Kornél a csornai premontrei templomban apáttá benedikálta. Szívügye volt a rendházak visszaszerzése és renoválása. Legnagyobb öröme a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium újranyitása volt 1994 szeptemberében. 2009. augusztus 16-án, 80. születésnapján adta át közössége vezetését, de ezután is részt vett a növendékek oktatásában és szerzetesi életre nevelésében, ugyanakkor hálás volt mindazért a szeretetért és segítőkészségért, amit rendtestvéreitől kapott.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére