Így ne légy áldozat! - sikeres projekt Szombathelyen

X • 2013. december 22., vasárnap •
A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, mint főpályázó, és a Vas Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner együttesen 120.438.372 Ft uniós támogatást nyert „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés Szombathelyen” című, TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0027 azonosítószámú projekt megvalósítására, amely által az állami és nem állami szervezetek szoros összefogása jön létre a lakosság biztonságának, segítésének érdekében. A programról Dr. Krecskó Erikát, a Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Igazgatóját és Dr. Gyurkó Szilviát, az UNICEF gyerekjogi igazgatóját kérdeztük.
Így ne légy áldozat! - sikeres projekt Szombathelyen

Mielyek az állami áldozatsegítés lehetőségei és milyen határai vannak?

Három csoportba lehet sorolni azokat a lehetőségeket, amelyeket az állami áldozatsegítés tud biztosítani.

Az első nagy csoport a tájékoztatás lehetősége. Minden bűncselekmény és tulajdon elleni szabálysértés áldozatát, aki hozzánk fordul tájékoztatunk arról, hogy milyen jogai vannak a büntető eljárással kapcsolatban, milyen segítségnyújtási lehetőségek vannak, hogy mik ezen a segítségnyújtási lehetőségek igénybevételének  feltételei.

Másik nagy csoport a szolgáltatások köre, amelyeket szintén három részre lehet osztani. Ez egyrészt az ún. érdekérvényesítés elősegítése, ami  azt jelenti, hogy minden hozzánk fordulót megpróbálunk hozzásegíteni ahhoz, hogy akár szociális,  akár egészségügyi, akár lelki támogatásban részesüljön. Hozzájuthasson azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek őt ebben az állapotban, amikor bűncselekmény áldozatává vált, megilletnek. Akár tágabb, akár szűkebb körben, Szombathely vagy az ország egész területén, levő intézmények (pl:anyaotthonok), amelyeket igénybe tud venni. A másik lehetőség a jogi segítség intézménye, mivel  kerülhet a bűncselekmény miatt olyan helyzetbe, hogy jogi problémákat kell megoldani, és ezt  a jogi segítségnyújtó szolgálat, ismertebb nevén a nép ügyvédjén keresztül lehet megtenni. Csak a szomszéd szobába kell átmenni, mert az igazságügyi szolgálat keretén belül működik a jogi segítségnyújtás is. Ez egy nagyon ügyfélbarát megoldás.

A harmadik az azonnali pénzügyi segítség nyújtásának lehetősége, amely hangsúlyozottam a krízis helyzetnek a kezelésére szolgál. Krízisen a lakhatás, az élelmezés  a gyógyszerek fedezésének költségét értjük. Ez mindig ún. méltányossági döntéstől függ. A szolgáltatások igénybevételét kérelemnyomtatvány kitöltésével kell előterjeszteni (a nyomtatvány kitöltésében az ügyfél kérésére segítenek a Kollégák), feltétele, hogy a büntetőeljárás elinduljon, és erről az igazságügyi szolgálat igazolást kapjon a rendőrségtől. Természetesen a feljelentés megtételében is segít az igazságügyi szolgálat áldozatsegítő osztálya.

A harmadik típus a személy elleni erőszakos bűncselekményekre terjed ki. Ebben az esetben tipikusan a kárhoz igazodó támogatásról van szó. Ezt kárenyhítésnek hívjuk, számlával igazolt káresemény megtérítését értjük. Az áldozatsegítésről szóló törvény lehetővé teszi, hogy akár szolgáltatásokban, akár kárenyhítésben is részesüljön az áldozat. Ritkán előforduló bűncselekmény, az emberölés esetén a kegyeleti költségeket, a temetés költségeit tudjuk fedezni. Súlyos támadás esetében tartós testi sérülés esetében merülnek fel költségek, pl. munkából kiesés. Ilyen esetekben előkészítő feladata van a megyei igazságügyi szolgálatoknak a döntő hatóság Budapesten van. Az ügyeket előkészítjük a szükséges iratokat mellékeljük, de a döntés Budapesten születik. Míg a krízis helyzetben, a tájékoztatási, lelki, jogi, pénzbeli segítség nyújtásával, érdekérvényesítéssel (pl: okmánypótlás) kapcsolatos feladatokat helyben kapja meg az ügyfél. Az áldozatsegítés országos hatáskörrel működik, bárhol bármikor valaki bűncselekmény áldozatává válik jogosult rá, teljesen függetlenül attól hol lakik. Ha egy szombathelyi polgár Debrecenben lesz bűncselekmény áldozata a debreceni áldozatsegítő szolgálatot keresi fel, ők nyújtanak személyre szabott segítséget. 

Pályázat kapcsán miben várható változás, milyen segítséget tud ez nyújtani?

Az áldozat segítés 2006. jan. 1-től működik nagyjából hasonló szolgáltatási lehetőségekkel. Azóta nagyon sok mindent sikerült elérni, van amit nem. Nagyon szeretnénk, ha azok az együttműködő szervezetek, akik ebben a pályázatban szerepelnek, részt vesznek, tisztában lennének azzal, milyen segítségnyújtási lehetőségek vannak. Az esetlegesen hozzánk nem forduló, de hozzájuk betérő, vagy bűncselekményről tudomást szerző, hozzájuk forduló ügyfeleket hozzánk eljuttatnák ill. ott helyben   megoldanák a segítségnyújtást. Például a pályázatban mozgó pszichológus alkalmazására nyílt lehetőség, ennek keretében az összes közreműködő szervezetnél, ha kell jelen van. Ha betér egy segítségre szoruló áldozat az összes szolgáltatást ki tudja ajánlani, nem az ügyfélnek kell mozognia hanem helyben megkapja a felvilágosítást és be tudjuk indítani a segítség nyújtást. Lehet visszafelé gondolkodni, sokszor látjuk, hogy a jogszabályok adta lehetőségek végesek, de az együttműködő szervezetek rendelkeznek olyan lehetőségekkel, amelyekben konkrét segítséget tudunk nyújtani az áldozatoknak. Oda is, vissza is működnie kell a pályázat keretében a segítségnyújtásnak. Nem az ügyfél megy tovább, hanem mi vesszük fel egymással a kapcsolatot és próbáljuk megoldani a problémát.

Milyen tipikusan elforduló esetek vannak Vas megyében az áldozat segítés területén?

2006 óta a vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban fordulnak hozzánk leggyakrabban az ügyfelek. Nagyon szeretnénk, ha ennek a pályázatnak a segítségével más bűncselekmény áldozatává vált polgárok is eljutnának hozzánk. Minden típusú bűncselekmény esetén tudunk segíteni a közlekedési balesetek áldozatainak, éppúgy mint a vagyon elleni bűncselekmények áldozatainak, vagy a testi sértés, szexuális bűncselekmények esetében is.

(DR. KRECSKÓ ERIKA)


Kik válnak, kik válhatnak áldozattá?

Magyarországon legnagyob arányban nők és gyerekek válnak áldozattá miközben  a bűnügyi statisztikában legtöbben férfiak szerepelnek.  Tehát féefiak erszakos cselekedetei férfiakhoz  képest. Azért van ez a nagy ellentmondás, mert a gyerekek és nők sérelmére elkövetett  cselekedetek döntő többsége rejtve marad és nem is derül ki a társadalom számára. Nagyon sokszor a családokon belül, házakon belül, munka helyeken belül válnak áldozattá.

Ami láthatatlan marad milyen százalékot, milyen mértéket ölthet Magyarországon?

Minden egyes bűncselekménynél más és más. Szexuális jellegű visszaéléseknél 100 esetből 10 ami kiderül egy az amiben büntetőeljárás indul. Vagyon elleni cselekményeknél kisebb súlyuaknál szintén ilyen 25 szórzóval lehet számolni. A legsúlyosabb ember elleni erőszakos cselekményeknél alacsonyabb a tendencia.

Az ellátórendszer hogy állunk itt Magyarországon Európai Uniós viszonylatban összehasonlításban ha nézzük?

Azt lehet mondani, hogy a magyarországi áldozatsegítés rendszere abszolút európai konform a jogszabályok szintjén. Ha a megvalósítást nézzük akkor azt lehet látni, hogy nagyon sok intézmény küzd szakember hiánnyal, képzés és tréning hiánnyal, elérhetőséggel és elláthatósággal. Tehát van némi szakadék a jogszabályokban meghatározott keretek és a megvalósítás között, de azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.

Az áldozatok, akik áldozattá váltak ők tudják és ha igen honnan hogy hová fordulhatnak?

Az a kulcskérdés, hogy tudják-e az emberek, hogy hova fordulhatnak hogyha áldozattá váltak és hogy tudják-e hogyan érvényesíthetik  a jogukat. Általában azt lehet elmondani, hogy a gyerekek az idősek, akikegyébként is jobban ki vannak téve a bűncselekményeknek nagyon rossz érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek. Nem nagyon érzik magukat otthonosan, konfortosan a hivatalok útvesztőiben. Tehát az biztos, hogy ezt a fajta nyitást   az itézményeknek kell megtenniük. Nagyon bízunk benne, hogy ez a projekt segíteni fog  a szombathelyi áldozatsegítés rendszerének abban, hogy egy kicsit  nyisson az emberek felé gyerekek, idősek, felnőttek is és lehetőséget adjon nekik arra, hogy láthatóvá váljanak, hogy észre vehessék ezeket a szolgáltatásokat, ahol pénzügyi,  pszichológiai, jogi vagy akárcsak tanácsadásban megnyilvánuló segítséget kaphatnak.

(DR. GYURKÓ SZILVIA)

(fotó: nlcafe.hu)

közösség

további frisss

lap tetejére