Díjakat osztottak a Semmelweis napon

• 2012. június 29., péntek •
A hagyományokhoz hűen idén is kitüntették az esztendő legjobb egészségügyi dolgozóit, többek között Serfőző Szilvia és Szalay Sámuelné is közöttük van. A Semmelweis Napon tartott ünnepség ezúttal egybe esett az Egészségnapok programjával is. A műsor után dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere és dr. Prugberger Emil, az Egészségügyi Bizottság elnöke adták át a kitüntetéseket, majd vidám vacsora zárta a rendezvényt.
Díjakat osztottak a Semmelweis napon

2012. évben „Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapta:  Pintér Judit, a Vas Megyei Markusovszky Kórház osztályvezető asszisztense

Pintér Judit 1987-es gimnáziumi érettségit követően 1989-ben gyógyszertári asszisztensi, majd 1992-ben gyógyszertári analitikus szakasszisztensi végzettséget szerzett.nA Markusovszky Kórház gyógyszertárában 2001. július 2-tól 2005. december 31-ig gyógyszertári asszisztensként dolgozott. 2006. január 1-től a kórház Központi Gyógyszertárának vezető asszisztense lett. Lelkiismeretesen látja el vezetői feladatait. A gyógyszertárnak, mint kiszolgáló egységnek, a betegosztályok ellátása mellett, a lakosság ellátását is biztosítania kell. Ezt az összetett feladatot csak jó szervezőkészséggel és a betegek iránti elkötelezettséggel lehet végezni. Megbízható, segítőkész vezető. Az általa képviselt szakmai igényességet munkatársaitól is megköveteli.

 


„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapta: Serfőző Szilvia,  az Egészségügyi Alapellátó Intézet ifjúsági védőnője

Serfőző Szilvia 1992-ben érettségizett a Szombathelyi Egészségügyi Szakközépiskolában, majd 1995-ben szerezte meg a Pécsi Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar Védőnőképző Szakán diplomáját. A főiskola elvégzése után, 1995. szeptember 1-től az Egészségügyi Alapellátó Intézetnél helyezkedett el, mint ifjúsági védőnő. 1996. óta oktató védőnőként is tevékenykedik, ahol a hallgatók iskola egészségügyi és egészségnevelési szakmai gyakorlatának vezetése a feladata. Munkája során aktívan részt vesz az iskolák mindennapjaiban. Szakmai feladatain túl számos iskolai programon, többek között véradáson, diáknapokon, egészséges életmódra nevelésben vesz részt.

Védőnői munkája során mindig új ismeretek megszerzésére törekedett. Olyan tanfolyamokon, továbbképzéseken vett, és vesz részt, mellyel a mai középiskolai tanulók problémáinak hatékonyabb megoldását segíti elő. Tagja a Magyar Védőnők Egyesületének, valamint 2007. óta a Szombathelyiek Egészségéért Egyesületnek, ahol a programok megvalósításában aktívan részt vesz. Szakmáját jól ismerő, megbízható, segítőkész. A tanárok, a diákok és a kollégái egyaránt kedvelik és elismerik szakmai tudását.


„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” I. fokozatát kapta: Szalay Sámuelné, a Vas Megyei Markusovszky Kórház osztályvezető asszisztense

Szalay Sámuelné a szakközépiskolai érettségit követően 1971-ben rendelőintézeti általános asszisztensi, majd 1977-ben labor asszisztensi, 1989-ben pedig klinikai laboratóriumi szakasszisztens képesítést szerzett. A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szakát 2004-ben végezte el sikeresen. 1971. szeptember 7-től 1991. június 30-ig állt a Markusovszky Kórház alkalmazásában. Rövid megszakítást követően 1991. november 1-től a kórház Központi Laboratóriumában laboratóriumi szakasszisztensként, majd 2004-től orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikusként dolgozott. 2005. január 1-től megbízott osztályvezető szakasszisztensi, majd 2005. július 1-től kinevezett osztályvezető asszisztensi feladatokat lát el a Központi Laboratóriumban.   

Szakmai feladatait és osztályvezető asszisztensi tevékenységét elhivatottsággal és következetességgel végzi. Vezetői feladataihoz jó szervező készséggel rendelkezik. Megbízható, lelkiismeretes, precíz kolléganő. Tudományos munkája során több előadást is tartott kongresszusokon, emellett a főiskolai hallgatók gyakorlatát is ő szervezi. Munkatársaival és feletteseivel is jó kapcsolatot alakított ki. Segítőkész, a megoldások érdekében a betegek és a kollégái mindig számíthatnak rá.


„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” I. fokozatát kapta: Dravarits Tibor, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének mentőápolója

Dravarits Tibor 1980. augusztus 15-én került az Országos Mentőszolgálat Szombathelyi Mentőállomására mentőápoló munkakörbe. Általános ápolói és szakápolói iskolájának befejezése után 1989-től már szakképzett mentőápolóként tevékenykedik. Több mint három évtizede szolgálja a mentőellátásra szoruló betegeket. Kivonuló mentőápolóként és az eset-rohamkocsin szolgálva is precíz, lelkiismeretes munkavégzéséről ismerik bajtársai. Mentőápolói ismereteit a “Kiemelt Mentőegység tanfolyamon” frissítette fel 2008-ban. Jó példát mutat a többieknek a felszerelések alapos karbantartásában és a mentőállomás rendjének, tisztaságának fenntartásában.

Mentőápolóként mind szakmai, mind adminisztratív tevékenysége példás, a belső és külső szakmai továbbképzések állandó résztvevője. Szakmai tudásával rendszeresen segíti az ifjúsági elsősegélynyújtó felkészítő tanfolyamok munkáját, részt vesz a versenyek zsűrizésében. A betegek iránt empatikus, a mentőállomáson is segítőkész, igazi közösségi ember, akit vezetői tisztelnek.  


„Szombathely Egészségügyéért – díj” - ban részesült: Dr. Kecskés László,  a Vas Megyei Markusovszky Kórház osztályvezető főorvosa

Dr. Kecskés László 1972-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, ezt követően a Sebészeti Klinikán Dr. Kulka Frigyes tanítványaként dolgozott. Kiváló adottságaival már szegedi évei alatt is kitűnt. Sebészeti, majd mellkassebészeti szakvizsga megszerzése után pályázta meg a nyugdíjazás folytán megüresedett orvosi státuszt a Szombathelyi Kórház Mellkassebészeti Osztályán. A szombathelyi mellkassebészeten iskolát teremtett, tanítványai valamennyien önálló munkára alkalmas, országosan is elismert mellkassebészek.

Dr. Kecskés László pedig nemcsak a napi rutinmunkában és sebészeti tevékenységével, hanem tudományos közleményeivel is országos rangot vívott ki. A Magyar Sebész Társaság, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság, valamint utóbbi Onkopulmonológiai Szekciójának vezetőségi tagja. Magyar alapító tagja az Európai Mellkassebészeti Társaságnak, az Európai Endoszkópos Sebészeti Társaság meghívott tagja, a Sebészeti Szakmai Kollégium tagja. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel és lelkiismeretesen látta el vezetői, munkatársai, a város, a megye és a régió lakosságának messzemenő elismerése mellett. Személye közszeretetnek, köztiszteletnek örvend.


„Szombathely Egészségügyéért – díj”- at  kapta: Dr. Schneider Ferenc,  a Vas Megyei Markusovszky Kórház osztályvezető főorvosa

Dr. Schneider Ferenc 1975-ben szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1975. október 1. napjától dolgozik a Markusovszky Kórházban. Kezdetben a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályon segédorvosként tevékenykedett. 1979-ben csecsemő- és gyermekgyógyászatból szakvizsgázott, 1983-ban megszerezte a fertőző betegségek szakorvosa képesítést, majd 1992-ben belgyógyászatból szakvizsgázott. 1993-tól az Infektológiai Osztály osztályvezető főorvosa. 2009 júniusa óta a kórházi higiénikus főorvosi teendőket is ő látja el. Emellett a kórházi infekciókontroll tevékenységben is vezető szerepet játszik.

1993. és 2005. között regionális infektológus szakfőorvosként is tevékenykedett. 2003. óta az Infektológiai Szakmai Kollégium tagja, 2006-tól a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaságnak a főtitkára, valamint a Magyar Gyermekorvosok Társaságának is tagja.

Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel, és lelkiismeretesen látja el vezetői, munkatársai, a város és a megye lakosságának messzemenő elismerése mellett.  

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évben „Pro Sanitate Savariae” Életműdíjat adományozott  Dr. Tarján Jenő úrnak, a Vas Megyei Markusovszky Kórház osztályvezető főorvosának. A díj átadására a Szent Márton Napi ünnepség keretében kerül sor.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére