Akire méltán lehet büszke Szombathely

Szerző: frisss.hu • 2018. március 20., kedd •
Vitéz Bakay Szilárd altábornagy halálának évfordulóján koszorút helyezett el egykori otthona falán Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, városunk országgyűlési képviselője. A megemlékezésen nagyívű történelmi visszapillantásban méltatta az egykori második világháborús tábornokot, a szombathelyi, majd a budapesti hadtest egykori parancsnokát.
Akire méltán lehet büszke Szombathely

Hende Csaba a 170 éves Magyar Honvédség egyik legkiválóbb képességű katonájának nevezte Vitéz Bakay Szilárdot, akinek sorsa a XX. század megpróbáltatásainak a lenyomata.

Vitéz Bakay Szilárd katonacsaládból származott, a legkiválóbb eredményekkel végezte tanulmányait, a Mária Terézia Katonai Akadémiát jeles eredménnyel zárta. Az első világháborút századparancsnok-helyettesi rangban szolgálta, példamutató bátorságról tett tanúbizonyságot, aminek bizonyítéka az, hogy a rohamcsapatok vezetője lett. 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején letartóztatták, Kaposváron és Budapesten a Margit körúti katonai fogházban raboskodott. A Kommün bukása után befejezte a Hadiakadémiát és még ebben az évben felvételt nyert a vitézi rendbe.

Ezt követően különböző európai nagyvárosokban dolgozott katonai attaséként, majd a Debreceni 17. könnyű alosztállyal vett részt az erdélyi bevonulásban. 1943-ban került Szombathelyre, ahol a III. hadtest parancsnoka lett. Az 1944. március 19-i német megszállást megelőző hetekben kidolgozta a fegyveres ellenállás lehetőségének tervét, de felsőbb parancsra azt nem hajtották végre. 1944 júniusa és júliusa között Budapesten a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék elnöke volt.

1944. október 8-án Budapestről a németek elrabolták, és még aznap repülőgéppel a Gestapo bécsi központjába vitték. Néhány napos őrizet után átszállították a mauthauseni fogolytáborba, ahol 1945. május 5-éig raboskodott. A tábort felszabadító amerikai csapatok azonosították, ellenőrizték személyi adatait, de nem vonták vizsgálat alá. 1945 nyarán hazatért, majd ezt követően a kommunisták ismét letartóztatják, világháborús katonai tevékenységéért vádat emeltek ellene, de felmentették.

1946-ban aztán végképp elhurcolják, halálának körülményei máig vitatottak. Hende Csaba felteszi a kérdést: Mi az oka annak, hogy ezt a kiváló magaviseletű, hatalmas tudású, tapasztalatú embert elhurcolták lakásából, majd 1947-ben vélhetőleg Sopronkőhidán kivégezzék? Azért, - folytatja, hogy a kommunista ellenes elemeket az akkori rendszer a leggyalázatosabb módon kiiktassa, hogy lefejezzék azt a "nem-kommunista" elitet, amely katonai vezetőjévé volt predesztinálva Vitéz Bakay Szilárd.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére