Akár 3 milliót is fizethetnek a földtulajdonosok tűz esetén – persze, ha mulasztás miatt vonulnak a lánglovagok

Frisss • 2013. április 20., szombat •
Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a szabadtéri tüzek száma, mind Vas megyében, mind országos szinten. Vas megyében 2012-ben 46 %-kal nőtt a bekövetkezett szabadtéri tüzek száma az előző évhez viszonyítva, ami több 100 milliós kárértéket eredményezett a természeti környezetben, komoly környezetszennyezést okozott, továbbá a szabadtéri tüzek oltásával kapcsolatban a tűzoltói beavatkozások költsége meghaladta a 35-40 millió forintot – tájékoztat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Akár 3 milliót is fizethetnek a földtulajdonosok tűz esetén – persze, ha mulasztás miatt vonulnak a lánglovagok

Fotó: katasztrofavedelem.hu

A szabadtéri tüzek kialakulásában szerepet játszik ugyan a csapadékszegény időszak, de jelentős szereppel bír az elhanyagolt természeti környezet, az emberi felelőtlenség, a jogszabályi előírásokat figyelmen kívül hagyása is.

A termőföld védelméről szóló törvény előírja:

"A földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni.

A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni (mellékhasznosítás).

Az előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.”

A földterületek gondozásának végrehajtását a tűzvédelmi hatóság supervisori (társhatóságok bevonásával) ellenőrzés keretében rendszeresen fogja ellenőrizni!

Szabadtéri tűz bekövetkezése esetén a tűzvédelmi hatóság vizsgálatot fog lefolytatni annak érdekében, hogy megállapítsa: a kialakulásában és továbbterjedésében szerepet játszott-e a földterület gondozatlansága, a hasznosítási, mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztása.

Azt a földtulajdonost vagy földhasználót, aki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60.000 - 200.000 Ft kötelezően kiszabandó bírsággal kell sújtani.

Ezzel kapcsolatban a tűzvédelmi hatóság jogköréről szóló Kormányrendelet úgy rendelkezik:

- aki tűzvédelmi előírás megszegésével, tüzet idézett elő 100.000 - 1.000.000 Ft,

- aki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200.000 - 3.000.000 Ft. bírsággal kell sújtani.

 

közösség

további frisss

lap tetejére