Választások után: bizalom és folytatás a közgyűlésben

szróbert • 2014. április 25., péntek •
Az országgyűlési képviselő-választásokon a vasi választópolgárok voltak a harmadik legaktívabbak – hangzott el Szombathely Megyei Jogú Város április 24-i közgyűlésén. A város döntéshozó fórumán amellett, hogy a választásokat értékelték, fókuszba került a holokauszt és az első világháború emlékére állítandó emlékművek ügye, de tárgyaltak két vadonatúj egészségügyi programról, a közterületi kamerarendszer bővítéséről és a Szent Márton kártyáról is. A legfontosabb döntések elemzésében Szakály Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője segített.
Választások után: bizalom és folytatás a közgyűlésben

Mindenki nagy várakozással tekintett az áprilisi közgyűlés elé, hiszen – a választások miatt – másfél hónappal ezelőtt tartották az utolsó döntéshozó fórumot. Közel hatvan napirendi téma került a képviselők elé.  
A határozatképesség megállapítása (19:2) után elhangzott, hogy április 6-án a demokrácia ünnepét ültük, ekkor volt az országgyűlési képviselőválasztás. 
Köszönöm, hogy ilyen sokan elmentek szavazni, Vas megyében aktívabbak voltunk, mint az országos átlag (Budapest és Győr-Sopron-Moson megye után harmadik legaktívabb megye a miénk), Szombathelyen 65,7%, ezen belül az 1. sz. vk-ben 75,4%-os volt a részvételi hajlandóság – mondta el a közgyűlést vezető Puskás Tivadar polgármester. 

Az 1. sz. vk. választási bizottságának elnöke, dr. Hollóssy Tamás értékelésében elmondta, hogy csupán néhány jogtechnikai kérdés merült fel, de ezek is mind megoldódtak. Hozzátette, hogy nyugodt, békés választások voltak.
Az MSZP frakcióvezetője, az ellenzéki szövetség kampányfőnöke is megköszönte, hogy zavartalan, nyugodt körülmények között zajlott le a választás. Ezt követően a Jobbik is megköszönte a korrekt tevékenységet, de azt  is elmondta, hogy a ,,bizniszpártokkal” kapcsolatban feljelentést tettek. 
Szakály Gábor, a Fidesz frakcióvezetője kiemelte: mindenkinek köszönet jár, aki részt vett a választások lebonyolításának segítésében. Az eredmény a Fidesz-KDNP számára biztató, hiszen a választópolgárok a folytatásra szavaztak. Azt gondolom, hogy a szombathelyiek elégedettek a munkával, illetve azzal a közös lobbi-tevékenységgel, melyet Puskás Tivadar és Hende Csaba végzett. Kormányzati döntések hatására nagyon sok pozitív dolog törént Szombathelyen. Ezért ezt követően is igyekszünk megfelelni városunk lakóinak, élni szeretnénk a bizalommal. Ugyanakkor az is kiderült, hogy Szombathely nem kér a mocskolódó kampányból. 
Horváth Zoltán, az LMP képviselője kihasználta az alkalmat és gratulált a győztesnek, de megköszönte annak a 7%-nak is, aki az LMP-re szavazott, de – mint mondta – fenn fogják tartani a fékek és ellensúlyok rendszerét. 
A polgármester azt kérte, hogy Hende Csaba, Ágh Péter, V. Németh Zsolt és Bana Tibor határozottan képviselje Vas megyét a parlamentben.  

Döntés született az emlékművekről
Ismeretes, hogy a holokauszt emlékhely kérdése már ciklusok óta napirenden szerepel Szombathelyen, hiszen mindezidáig semmi ilyen emlékhely nem volt – mondta el a frisss.hu-nak Szakály Gábor. 
A helyi zsidó közösségel partnerként tekintő városi önkormányzat képviseletében több olyan egyeztetésen vehettem részt, ahol a hitközség igényeit igyekeztünk megoldani, így került sor a zsidó temető kerítésének felújítására, a közösségi házuk is megtelt élettel, új rabbijuk is van. Itt merült fel, hogy a régi gettó bejárata helyén, a Bejczy utcában egy emlékmű legyen felállítva, ennek kb. 6,5 millió forintos költségvetési vonzatáról is döntött a közgyűlés. Más kérdés, hogy az ellenzéki erők, az MSZP, az LMP és a Jobbik sem támogatta az előterjesztést, ez mindenképen aggályos – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője. 
A kulturális és társadalmi ügyek tanácsnoka, dr. Takátsné dr. Tenki Mária elmondta: méltó módon kell az évfordulóról megemlékezni. Szerintem megrázó élmény, mely arra figyelmeztet, hogy soha többé ilyen ne fordulhasson elő. 
"Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítása" című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalakor Sági József képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy 8 millió forint szükséges ahhoz, hogy a szőlősi kastélyban lévő szobor is odakerüljön a jövő évben felállítandó első világháborús emlékművek közé.

Fókuszban a Szent Márton kártya
Régi álma válik valóra szombathelyieknek, hiszen több megyei jogú városhoz hasonlóan itt is kedvezményesen lehet majd igénybe venni a helyi lakosoknak a városi tulajdonú cégek által nyújtott szolgáltatásokat – mondta el honlapunknak Szakály Gábor. 
Nagyon sok városi cég és intézmény sorakozott fel az ügy mögé, így például a Weöres Sándor Színház is. Minden szombathelyi polgár, a csecsemőtől az aggastyánig hamarosan kézbe veheti azt a kártyát, mellyel jogosulttá válik a szolgáltatások kedvezményes igénybevételéről. Most arról döntöttünk, hogy az itt tanuló nappali tagozatos diákok is formálisan szombathelyivé váljon, s ezzel igénybe vehesse a kártya nyújtotta előnyöket. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy minél több kereskedelmi egység, kis- és középvállalkozás csatlakozzon a kártya-ötlethez – fűzte hozzá a fideszes képviselő. 
Balassa Péter (Jobbik) az előterjesztés módosítására tett javaslatot, azt kérte, hogy a város közgyűlése nézze meg fél év múlva a kártya használatával összefüggő tapasztalatokat. A javaslattal egyetértett a Fidesz-KDNP képviselőcsoport is.   
Noha természetesen anyagi kérdés is, de a kártya lényege az identitás erősítése és, hogy büszkék legyünk rá, hogy szombathelyiek vagyunk – zárta le a vitát a polgármester.

Döntés egészségügyi programról és betegirányító rendszer kialakításáról
Erről a napirendi témáról szóló tájékoztatójában Szakály Gábor azt hangsúlyozta, hogy Szombathely a segítés városa, így ma már nem megy csodaszámba, hogy mind a szociális, mind az egészségügyi területen igyekszik az önkormányzat a lakosságot bevonni ezekbe a programokba.
A gyermekkori lisztérzékenység szűrésére vonatkozó városi program indítására fogadtunk el javaslatot. Ahogy Prugberger Emil Fidesz-KDNP képviselő, főorvos is elmondta, szükséges az időbeliség, de igazából egy generális szűrésre volna szükség, nem pedig az önkormányzat hatáskörébe utalni mindezt.  Érdekesség, hogy az egyik civil szervezet 900 ezer forintot nyert e témában. 
A betegirányító rendszer Váci Mihály utcai felnőtt háziorvosi rendelőben történő kialakításáról is döntöttek. Ezt a témát is is Prugberger Emil, a szakbizottság elnöke terjesztette elő, majd egyhangúan elfogadták a javaslatot -
tette hozzá Szakály Gábor. 

Döntöttek köztéri kamerarendszer bővítéséről
Javaslat született a közterületi kamerarendszer pályázati forrásból történő bővítésére – ezt vita nélkül fogadták el a képviselők. 
A közbiztonságot szolgálja a kihelyezendő új kamerák. Azért volt erre szükség, mert már elavult volt az az egység, ahol ezeket figyelték, ezért új központot hoztunk létre, emellett 24 órás figyelőszolgálatot és ennek jelzéseire reagáló egységet – közterület-felügyelő - rendőr – közös járőrszolgálatot is létrehoztunk. Ők akadályozzák meg, illetve szüntetik meg és szankcionálják a tapasztalt jogsértéseket. A Pelikán parkban és az új Fitnesz Parkban, a Csónakázó tónál is elhelyezünk kamerákat. Ma arról döntöttünk, hogy további tizenöt kamerával bővítjük a rendszert, ebben nem szerepelnek azok a kamerák, melyeket az aluljárókban helyezünk majd el – nyomatékosította a frisss.hu kérdésre Szakály Gábor. 

Voltak alapítványokról, egyesületekről szóló beszámolók, majd bérlőket is kijelöltek az önkormányzati ingatlanokba, aztán iskolaigazgatók kinevezését is véleményezték.
Hídvizsgálatok eredménye is szóba került, de az oladi temető bővítéséről is tárgyaltak.  

Előkerültek az önkormányzati tulajdonú cégek tavalyi működéséről szóló beszámolók is. 

Ezekből – többek között – kiderült, hogy a Vasivíz Zrt. Több mint hatmilliárdos hiánnyal kezdte a az évet, s a Szomhull Nonprofit Kft. is veszteséges. Ennél a témánál hozta elő az MSZP frakció, hogy a cég vezetői jutalmakat kaptak az elmúlt esztendő eredményei után. A vezérigazgató elmondta, hogy nem volt jutalom kifizetés, prémiumokat fizettek, ezt pedig a jogszabályok lehetővé tették. 

A képviselők elfogadták Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadását, majd a könyvvizsgáló véleményét Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, aztán az önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2013. évi egyszerűsített beszámolóját, és végül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványát hagyták jóvá. 

Szombathely Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés előtt Tóth János kért szót, aki a porszennyezettség nemzetközi és hazai adatairól beszélt.  
Az ipari szennyezettség mértéke a Falco ZRt. közelében a fűtési időszakban kisebb a szálló por szennyezettség, mint a város egyéb területein – tájékoztatott a Környezetvédelmi Hivatal adatai alapján. 
Mivel ezeket az adatokat nem hittem el sem én, sem az általam megkérdezettek sem, utánajártam, milyenek voltak a mérési körülmények - mondta. 

Beszéde végén azt kérte, hogy a város tegye meg a szükséges intézkedéseket. Erre a polgármester azt válaszolta, hogy amennyiben nem tartja megfelelőnek, illetve hamisnak találja a környezetvédelmi adatokat, akkor tegyen feljelentést. 
Javaslat hangzott el Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Szombathelyért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára is. Kecskés László kuratóriumi elnöknek javasolták, mivel ő volt a Felügyelő Bizottság tagja, ezért az ő pótlására dr. Szabó Zsoltot választották meg. 

Az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló napirendi téma során ellenzéki kérdésre elhangzott, hogy a Pannónia étterem belső átalakításokon esik át, de a tulajdonos továbbra is a vendéglátásban gondolkodik. 

A kültéri Fitnesz Park sikeres, az, hogy ki használja inkább, a gyerekek vagy a felnőttek, már másodlagos kérdés. Nagy népszerűségnek örvend, az eszközök állapotát érdemes megőrizni. Folytatjuk ezt az irányt, szeretnénk lakótelepeken is ilyen kültéri Fitneszparkokat létrehozni, de jól tudjuk, hogy a Vasi Múzeumfalu felújítására is szükség van – mondta Lazáry Viktor alpolgármester.

A volt SZTK és a volt börtön épülete jó lenne, ha a város tulajdonába kerülne – javasolta Czeglédy Csaba frakcióvezető.  Ezen kívül szó volt a járóbeteg-ellátás és a járóbeteg-szakellátás közötti különbségről is. 

Zárt ülésen többek között a VASIVÍZ ZRt. 2014. évi üzleti tervéről, és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatról döntöttek.    
Puskás Tivadar a közgyűlés végén arra hívta fel a figyelmet, hogy a demokrácia következő ünnepe május 25-én lesz, ezért pedig menjen el minél több ember és nyilvánítson véleményt az Európai parlamenti választásokon.  A közgyűlés tagjai május 29-én üléseznek legközelebb. 

 

 

 

 

kapcsolódó galéria


TOP

közösség

további frisss

lap tetejére