A felújított Barátság utcai Idősek Klubja átadásával lezárult a szociális alapszolgáltatások fejlesztését célzó projekt

frisss, szszkpszhely.hu • 2019. szeptember 20., péntek •
Az önkormányzat sajtóközleményben foglalta össze az eredményeket.
A felújított Barátság utcai Idősek Klubja átadásával lezárult a szociális alapszolgáltatások fejlesztését célzó projekt

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében sikeres városi program zárult, befejeződött a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen” című projekt. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város két jelentős, szociális szférában kiemelkedő intézményével a Pálos Károly Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft-vel együttműködve valósította meg a projektet, mely a város szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztését, korszerűsítését eredményezte az alábbiak szerint:

Idősek nappali ellátása - Idősek klubja infrastrukturális fejlesztése
Az idősek nappali ellátását biztosító, Szombathely, Barátság u. 22. sz. alatt található idősek klubja korábban bölcsőde épületében lévő négy épületszárny egyikében kapott helyet, melynek előnytelen helyiségkiosztása megnehezítette a működési körülményeket. Az egység belső átalakításával, az épület hőszigetelésével, korszerű gépészeti rendszer kialakításával az idős, különösen a magasabb szükségletű, demens idős személyek ellátási igényeit szolgálja korszerű működési feltételeket biztosítva és egyúttal megfelelve az akadálymentesítés követelményeinek. A beruházás 2019. júliusában lezárult, az idősek ellátása szeptember hónaptól ismét folyamatos.

Család- és gyermekjóléti szolgálat - Család és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító szakmai egység belső
átalakítása, felújítása

A Szombathely Kodály Z. u. 4 sz. alatti telephelyen működő család-és gyermekjóléti szolgálat a város egyik legnagyobb lakótelepén, egy 10 emeletes lakóház alsó szintjén található, melyben a szakmai munkavégzés alapvető feltételei nem voltak biztosítottak. Az épületrész jelenleg kétféle funkciónak ad otthont, egyrészt család- és gyermekjóléti szolgáltatásnak, másrészt pedig hátrányos helyzetű fiatalok számára prevenciós céllal közösségi tér működik heti négy alkalommal. A két funkció megfelelő elkülönítése a fejlesztés egyik célja volt a zavartalan, szakmai munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében. Új helyiségek kialakítása, új vizesblokkok létrehozása, új eszközök és bútorok felszerelése szolgálja az ott dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevők számára az egyénre szabott tanácsadás lehetőségének biztosítását modern, de mégis szinte családias körülmények között. A beruházás 2018. szeptember 30-án lezárult.

Házi segítség nyújtás működési feltételeinek javítása
A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy Szakmai Egysége az intézmény illetékességi területén biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Az ellátásban részesülők nagy része életkora és egészségi állapota miatt rendszeres, napi szintű gondozást, ápolást igényel. A projekt keretében közlekedési a szolgáltatás infrastrukturális feltételei kerültek fejlesztésre, azaz 18 db kerékpár került beszerzésre 1.440.000,- Ft értékben.
A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint konzorciumi partner megvalósításában fejlesztett szolgáltatások:

Fogyatékos emberek nappali ellátása - férőhelybővítés megvalósítása
A fogyatékos emberek nappali szolgálatának Szombathely, 11-es huszár u. 116. sz. alatti épület ad otthont. A létesítmény földszintjén található, korábban használaton kívüli helyiség az intézmény által nyújtott nappali szolgáltatásba bevonásra került az ellátás férőhelyszámának növelése érdekében. A helyiség berendezésének, bútorzatának teljes költsége a projektben elszámolásra került.

Nappali ellátás fejlesztése - nappali melegedő működési feltételeinek javítása
A nappali melegedő elsősorban az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybevevőket, s az utcán élőknek nyújt lehetőséget pl. tisztálkodásra, étkezésre. A nappali melegedő eszközfejlesztése a nagymértékű kihasználtság miatt vált szükségessé. A fejlesztés mobil konyhabútor vásárlását tette lehetővé, mely a Zanati út 1. sz. alatti épületben került elhelyezésre.

Fogyatékos emberek támogató szolgálata - feladatellátás feltételeinek javítása
A Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata alapfeladatai közé tartozik az információnyújtás, tanácsadás is a fogyatékossággal élő ügyfelek részére. A Szolgálat széleskörű információs adatbázissal rendelkezik, mely a fogyatékos emberek mindennapi életét segíti. A projekt lehetőséget nyújtott a szolgáltatás különböző informatikai eszközökkel történő fejlesztésére, mely a működés feltételeit nagymértékben segíti.

Utcai szociális munka - feladatellátás feltételeinek javítása
A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. fenntartásában két utcai szolgálat működik, célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Jelen pályázat keretében az utcai szolgálatok működtetésének feltételeit 2 db gépjármű beszerzésével segítette a projekt.

A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek, javulnak a területi különbségek.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
Megítélt támogatás: 86 000 000 ,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2016.12.01 - 2019.09.30.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére