Puskás Tivadar: Menjünk tovább a megkezdett úton!

szróbert-HCs • 2014. szeptember 27., szombat •
Közgyűléshez méltó módon, rendkívül fegyelmezetten sorolták az eredményeket mutató adatokat a Fidesz-KDNP-s városvezetők. Ezzel szemben az ellenzékiek rendkívül fegyelmezetlenül, néha csak ketten voltak kíváncsiak arra, amit valójában ők kezdeményeztek. A frisss.hu megtudta, hogy 2016. szeptemberre kész lesz a Haladás stadion, de azt is, hogy most már csak az önkormányzati választások után, október 23-án lesz közgyűlés.
Puskás Tivadar: Menjünk tovább a megkezdett úton!

A szeptember 11-i közgyűlésen ellenzéki képviselők kezdeményezték, hogy még az önkormányzati választások előtt rendkívüli testületi ülést hívjon össze a polgármester, erre került sor péntek este. 

Gesztus és előny
A napirendi témák elfogadásakor javaslatként fogalmazódott meg, hogy sürgősséggel kell tárgyalni a Haladás sportkomplexum és a kiskert-haszonbérletek ügyét. 
Az ülés elején a polgármester megköszönte azt a kezdeményezést, melyet két héttel ezelőtt az ellenzékiek tettek. Noha eggyel kevesebben kezdeményezték az ülés összehívásását, mégis úgy gondoltam, hogy számos előnye van a mostani, immár jubileumi, ötvenedik közgyűlésnek, hiszen a kiskert-bérlőket is megnyugtathatjuk egy határozat formájában, illetve a négy évi munka összefoglalása is megtörténhet - mondta a város vezetője. 

Közbeszerzés és multifunkcionalitás
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése sürgősséggel tárgyalta a Haladás sportkomplexum ügyét. Puskás Tivadar bejelentette, hogy Simicskó István sportért felelős államtitkárral péntek délelőtt aláírta azt a támogatási szerződést, melynek révén a Haladás sportkomplexumra szánt 9,6 milliárd forintból az első 4,6 milliárd forintos részlet lehívható, a tervezés megkezdhető. 
A polgármester ekkor mutatta be Vígh Lászlót, a kiemelt sportlétesítmények-fejlesztésekkel, sportberuházásokal összefüggő kormányzati feladatok ellátásért felelős miniszteri biztost és dr. Szondy Szilviát, a lehetséges új ügyvezetőt.
Vígh László, aki a város, a klub, az MLSZ, a szakszövetségek és a kormány oldaláról is felügyeli a programot, hozzászólásáben kiemelte: A támogatási szerződés aláírása után ki lehet írni a közbeszerzést, a tervező kiválasztása már zajlik, amint megvan, indulhat az UEFA IV-es besorolású stadion és multifunkcionális sportkomplexum mintegy 6-8 hónapos tervezőmunkája. Úgy gondolom, hogy 12-14 hónap kivitelezés után, 2016 szeptemberében, de legkésőbb 2017-ben a stadion a szombathelyiek birtokába kerülhet.
A 2016-os jegyárakra vonatkozó ellenzéki kérdésre válaszolva a miniszteri biztos elmondta, hogy ez a kérdés majd két év múlva lesz aktuális, ám a nyugati példa azt mutatja, hogy új stadion átadása után mintegy 40%-kal nő a látogatottság. Az aktuális árpolitika lesz meghatározó, tehát akár ugyanazon szinten tartva az árakat is profit érhető el. 
A szombathelyi vállalkozások bekapcsolására vonatkozó ellenzéki felhívásra Vígh László kijelentette: a közbeszerzés nagyon fontos kérdés, hiszen, ha megígérem, hogy lesznek szombathelyi vállalkozások, akkor is, ha nem ígérem ezt meg, akkor is megsértem a közbeszerzési törvényt. Példának okáért a debreceni stadiont a helyi Hunép Zrt. építette. Olyan stadion lesz Szombathelyen, amilyet a szombathelyiek szeretnének. A fenntartási és üzemeltetési költségeket jelenleg csak becsülni lehet. 
A miniszteri biztos megfogalmazta, hogy érthető, ha a Haladás Szombathelyen szeretne az építkezés alatt is játszani. Az MLSZ egyébként már vizsgálja a mobil lelátó és a világítás lehetőségeit is. 
A lényeg: az utánpótlás-nevelés, hiszen a számítógép elől kell kimozdítani a gyermeket, illetve, hogy sportlétesítmény-fejlesztés oldaláról kell vizsgálni a projektet. Esély van arra, hogy pár éven belül megfelelő minőségű utánpótlásunk lesz, az utánpótlásba fektetett érték pedig duplán térül meg – tette hozzá a projektet felügyelő miniszteri biztos.
A közgyűlés döntött a Rohonci úti Sportkomplexum-fejlesztő Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének személyéről, illetve javadalmazásáról is. A polgármester megköszönte a korábbi ügyvezető, Illés Károly eddigi előkészítő munkáját, majd dr. Szondy Szilvia megbízásáról és 600 ezer forintos javadalmazásáról is határozott.    
Erről a témáról honlapunk külön összeállítást közöl ,,Olyan stadion lesz Szombathelyen, amilyet a szombathelyiek szeretnének" címmel. 

Cikluszáró beszámoló
Az első napirendi téma során tájékoztató hangzott el ,,Szombathely a XXI. század második évtizedében” címmel Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának társadalmi és gazdasági programja című ciklusprogram megvalósulásáról. Puskás Tivadar polgármester kiemelte: köszönöm minden szombathelyinek, hogy az elmúlt négy esztendőben sikerült a programunkat végrehajtani. Megteremtettük a gépészmérnök-képzés beindításának lehetőségét, 2015 szeptemberében elkezdődhet az oktatás, 500 millió Ft-ot fordítottunk a város útjaira, parkjaira, hídjaira. 12 milliárdot a kórházfejlesztésre, a 86-os út már Szombathelyig halad, emellett az újraélesztési és időskori programok, a közbiztonság fejlesztése, a Szent Márton évfordulót méltó módon történő megünneplésének előkészítése is a város, a városlakók érdekében történt. 
Ezután részletesen is szólt az egyes eredményekről, a közbiztonsági mutatókról, az adósságkonszolidációról, a kiemelt fejlesztésű projektekről, így az útfelújításokról, a Markusovszky-kórház, valamint a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal fejlesztéséről, de a foglalkoztatásról is. 
Kettőezernél több munkahelyet hoztunk létre, de a gépészmérnök-képzés beindulása után négy évvel már elektromérnök-képzésre is szükség lehet - tette hozzá Puskás Tivadar, majd így folytatta: a Szombathely visszavár ösztöndíj-program alapeleme, hogy 10 hónapon keresztül 50 ezer Ft-nyi támogatásban részesítjük a nyolc hiányszakmát betöltőket, jelenleg 22 diák kap ilyen támogatást.
Külön kiemelte, hogy a várost elérte a négysávos 86-os út, ami 2016-ra már teljes hosszában készül el, ezzel pedig Szombathely is bekapcsolódik az európai autópálya-autóút forgalomba. Emellett, az adósságkonszolidációnak köszönhetően 500 milliót költhettünk az útjaink, parkolóink megújítására.
Az egészségügy területén, a kórház fejlesztésére 12 milliárdot költöttünk, 140 milliárdot pedig az alapellátásra - tette hozzá a polgármester. 
Szólt még az aktív időskor program, a Szent Márton kártya bevezetése és a kulturális és sporteseményekben (Iseumi Szabadtéri Játékok) megrendezett események sikereiről is. 
A sport területén aláhúzta az olimpikonok támogatása és a Haladás sportkomplexum megépítésére vonatkozó eredményeket. 
Szent Márton projekttel kapcsolatban újra bejelentette, hogy Ferenc pápát is meghívta az ünnepségre, hozzátéve, hogy Szent Márton szellemiségét a jövőben is ápolni kell.
A beszámolója végén azt kérte a polgármester, hogy ,,menjünk tovább a megkezdett úton!”

Kiegészítések és humánum
Ezután a bizottsági elnökök, majd a tanácsnokok ésa alpolgármesterek egészítették ki a polgármesteri beszámolót. Dr. Szakács Dávid, Lendvai Ferenc, Horváth Csaba és Rettegi Attila után Sági József mulatságosra vette a figurát, hiszen ahhoz a három ellenzéki képviselő felé fordulva mondta el szándékosan kurta kiegészítését, akik részt vettek azon a rendkívüli közgyűlésen, amit egyébként éppen ők kezdeményeztek.
Szakály Gábor tanácsnok igazi kampánybeszéde közben kiemelte: A szociális lakásügynökség bevezetése is nagyon jó ötletnek bizonyult, ezzel is enyhíthetjük a szombathelyiek lakásgondjait. Mi felszámoltuk a szegény-telepeket, és mindent megtettünk a bérlakás-rendszer igazságos működtetéséért is.
Marton Zsolt alpolgármester humánumáról tett tanúbizonyságot, amikor elmondta: Nem kicsit szorul össze most is a szívem, amikor visszaemlékszem polgármester úr rosszullétére, és arra, hogy Szakály Gáborral együtt érkeztünk be a kórházba, majd a balatonfüredi látogatásokra, de arra is, amikor Puskás Tivadart felépülése után újra az irodában köszönthettük, amikor újra kézbe vette a város ügyeit. Azt is el kell mondanom, hogy a polgármester sem tudna semmit tenni, ha nem volna segítőkész hivatalnoki gárda, és ezt megtapasztaltam kormánypárti és ellenzéki képviselőként is. Köszönöm mindenkinek az elmúlt önkormányzati ciklusok közös éveit és munkáit, és legalább olyan elhivatottságot kérek a jövő embereitől, mint amilyennel én vittem az ügyeket, és amilyet én megtapasztaltam a kollégáktól.
A beszámolók utáni vita közben Kővári Attila, az MSZP leköszönő képviselője elmondta, hogy szerinte úgy sem az a fontos, itt mi hangzik le, hanem majd október 12-én reggeltől estig fog eldőlni minden. 
Horváth Attila (MSZP) pedig azon sajnálkozott, hogy nem a helyi televízió előtt zajlott mindez. Rövid polémia után 12 igen és 3 tartózkodással elfogadták a beszámolót, ugyancsak átment az önkormányzati szervezetekbe delegáltak beszámolója. 

Kiskertek és zárszó 
A kiskert-bérlőket is megnyugtatták egy határozat formájában, a haszonbérlet tárgyában minden bérlőt értesítenek hamarosan.
A polgármester zárszavában kifejtette, hogy bízik a választások sikerében és, hogy október 23-án újra találkozhat az új Közgyűlés tagjaival. Itt a vége, fuss el véle...

kapcsolódó galéria


TOP

közösség

további frisss

lap tetejére