Nagy Háborús Emlékév: Ez egy misszió, amit folytatni kell!

szróbert • 2014. május 24., szombat •
Tovább folytatódott az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi eseménysorozat Szombathelyen. Május 23-án dr. Bedécs Gyula ,,A Kárpátok hágóin át Galíciába” című könyvének bemutatóján vett részt a frisss.hu. Különleges útikönyv-sorozat első kötete ez, mely hadtörténeti ismeretterjesztő könyvként kiválóan szolgálja a méltó emlékezést. A szerző miután megköszönte mindenki részvételét, kijelentette: ez egy olyan misszió, amit folytatni kell.
Nagy Háborús Emlékév: Ez egy misszió, amit folytatni kell!

Rendkívül felemelő és magasztos könyvbemutatón jártam a Városházán. Annyi minden történt, hogy sokáig tudok töltekezni abból a másfél órából, melyből az alábbiakban felvillantok néhány érdekes momentumot. 

Köszöntők
A huszárok bevonulása után Puskás Tivadar, Szombathely polgármester tartott ünnepi köszöntőt.
Mindenki tudja, hogy 1914-ben olyan világégés kezdődött, mely addig példátlan számú áldozatot követelt. A magyar kormány úgy döntött, hogy 2014-ben a Háborús Emlékév megrendezésével emlékezik a katonahősökre, a háborúra, mely hazánk sorsát is nagyban befolyásolta. Ezt követően Vas megyében is úgy döntöttünk, hogy tisztelettel emlékezni fogunk a vasi katonákra, a helyi hősökre. 
Az ötödik stáció egy könyvbemutató. Ennek kapcsán elmondhatom, hogy, aki a múltját, a hagyományait ismeri, az méltó a jövőre, ez a magyar nemzet alapja is. Azt kívánom, hogy töltekezzenek a tudással, a múlt ismeretével és a hazaszeretettel
- emelte ki a város első embere. 
 
Ezt követően Isaszegi János, a HM Zrínyi Kiadó megbízott vezetője elmondta, hogy nagyszerű az a minisztériumi kezdeményezés, mely az első világháború hőseire történő emlékezésre hív az emlékév és a kötetsorozat kiadása keretében. 
Azt kívánjuk elősegíteni, hogy aki emlékezni kíván, az oda is találjon, ahol a hősök nyugszanak - mondta a kiadó vezetője. 

Ezt követően az első világháború előzményeiről, többek között az 1897-es krétai konfliktusról, az 1899-es kínai harcokról, majd az 1902-es balkáni háborúkról, aztán az nagyhatalmak gyakorlatairól, végül a végső szikráról, a szarajevói történésekről is felelevenítette a legfontosabb tudnivalókat.

A frisss.hu megtudta, hogy idén 10 könyvet ad ki a HM Zrínyi Kiadó, ami között egy háborús napló is lesz. Ezt követően a szerzőt és könyvét méltatta.  

Méltatás
Dr. Bedécs Gyula könyve egy speciális útikönyv, hiszen segítségével GPS koordináták segítségével lehet megtalálni a katonai, hősi temetőket is. Nagyon sokan dolgoztak, azon, hogy ez a 308 oldalas könyv valóban ilyen szép legyen. A temetők sokáig, évtizedeken keresztül jeltelen sírok voltak, méltatlan körülmények között, ápolatlanul. Csak kevesen tudták, hogy hol is vannak ezek a sírhelyek. Aki viszont kézbe veszi és elolvassa e kötetet, megtudhat minden fontos részletet eleink nyugvóhelyeiről - fűzte hozzá Isaszegi János. 

Ezután Ady Endre ,,Emlékezés egy nyáréjszakára” című verse hangzott el, majd az Erkel Kórus kamarakórusa három galíciai huszárnótát énekelt el, majd Somogyvári Gyula verse hangzott el, amit Németh Tamás tárogatóművész zenéje és a huszárok kivonulása követett. 

Dr. Töll László ezredes, a HM Háborús Kegyeleti és Hadisírgondozó Főosztály vezetője beszédében elmondta, hogy ezt  könyvet azért kell elolvasni, hiszen a hagyományainkat, a katonai hagyományokat tisztelni kell, hiszen értékeket képvisel. 
Mit jelent harcosnak lenni? Ez a parancs és az engedelmesség jele, a végső önfeláldozás valamely fennkölt célokért. A katonaságunk régebbi, mint az államunk, hiszen több mint ezer éves. 
Az első világháború emlékét a második világháború katakizmája teljesen eltörölte. Pedig nagyon kevés nép sínylette meg úgy az első világháborút, mint a magyar. Hatszázhatvanezer magyar ember számára vérbe, vasba fulladt ez a háború, szerintem ekkora veszteséggel a második világháború sem ér fel. Itt az acél háborúja volt a hús ellen. És a magyar katonák helyt álltak. Ez a könyv egy nélkülözhetetlen segédeszköz, mankó, hogy megértsük a történelmünket. Saját hőseinket nem bízhatjuk idegenekre. A katonai hagyományokba görcsösen kapaszkodik minden nemzet, mert ez nagy megtartó erő
- hangsúlyozta a HM főosztályvezetője. 

Harangozó Bertalan kormánymegbízott a következő szavakkal ajánlotta a könyvet: ezt a konfliktust nem lehet ünnepelni, emlékezni viszont szükséges. Az emberiség megtanulja a történelmet, de nem tanul belőle. Méltatlanul perifériára szorultak az első világháborús áldozatok. Az olasz nyaralásra utazók közül tudják, hogy mennyi honfitársunk van azzal tisztában, hogy milyen sok katonai temető mellett utaznak el, ahol esetleg nagyapáik, dédapáik is nyugszanak. Csak kevesen. 
A szombathelyi katonai hősi temetőben is megőrizzük az emlékeket. Hazánk feladata, hogy figyelemmel kísérje a katonai temetők sorsát, de a magyar földben nyugvó katonáink sírjairól is gondoskodni kell. Dr. Bedécs Gyula műve olvasmányos stílusa miatt népszerű könyv, mely nemcsak tartalmilag értékes, de esztétikailag is szép kiállású. 

Párbeszéd tanár és tanítvány között

Ezt követően dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész és dr. Bedécs Gyula párbeszéde hangzott el. 
Ez a könyv olyan mértékű csodálattal tölt el, hogy ezt a szépséget nem lehet kifejezni 20 percben leírni. Ez a könyv, ez az utóbbi emberöltő egy nemzeti misszió - mondta az irodalomtörténész, amire Bedécs Gyula a kezdetekről szóló mondatokkal felelt: 25 évvel ezelőtt egy gimnáziumi csoport elindult egy szlovéniai temetőt rendbe tenni, mert azt akartuk kifejezni, hogy őrizzük őket. A zászló is több a botnál és a vászonnál, hiszen nem sereglene ezer és ezer ember alá, ha nem így volna. Így van ez az emlékművekkel is. 
Ha tudni akarod, egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit – mondta egykor a legnagyobb magyar. 
A könyv legmegrázóbb fejezete az ukrajnai lembergi temetők. Itt a természet adott az ott nyugvó katonáknak kegyeletet. 
Egy katonai temetőnek mindig dombon kell lennie, hogy közelebb legyenek az Istenhez. van egy másik magyarázat is, hiszen a dombokon voltak a legnagyobb katonai harcok. 
A frisss.hu a könyvbemutató végén megtudta, hogy a tervek között szerepel a könyv folytatása, a második és a harmadik kötet is. 

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére