A márciusi közgyűlés döntéseit itt olvashatja

frisss.hu - Fotó: Hornyák Emőke • 2017. március 02., csütörtök •
A Weöres Sándor Színház igazgatói pályázatáról is döntöttek, de téma volt a Vásárcsarnok és a közvilágítás is.
A márciusi közgyűlés döntéseit itt olvashatja

21.12 Véget ért a nyílt ülés. Legközelebb április 27-én lesz közgyűlés, de előtte még lesz rendkívüli közgyűlés is. 

21.11 Az utolsó napirendet is megszavazzák, vagyis a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről szóló előterjesztést.

21.09 20. téma következik, vagyis a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 12 egyhangú igennel elfogadta. Molnár Miklós azért hozzátette, hogy miért nem működik a Falco-gyár kéménye? A válasz egyszerű: mert elkezdték az UTWS szűrőberendezés telepítését, 8,5 milliárdos beruházásról van szó, bővebben éppen ma foglalkoztunk vele, itt elolvasható. 

20.55 Folytatódik a közgyűlés. Balassa Péter a hulladékgazdálkodásról kér felvilágosítást, bár a baloldali képviselők nincsenek jelen. Határozati javaslatokat szavaznak meg.

20:45 Jön a 19. téma, vagyis beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 5 perc szünet. 

20:43 Még mindig Jordán a téma. Molnár Miklós szerint felül kéne bírálni a pályázat feltételeit, hiszen eddig kevesen pályáztak. 

20:18 Puskás Tivadar elismeri, hogy fontos kulturális kérdés ez, mivel lassan két órája folyik a vita. Név szerinti szavazás lesz. A közgyűlés 10 igennel és 10 nemmel szavazott, nem fogadták el a határozati javaslatot, vagyis újra szavaznak, most Jordán Tamásról, pontosabban az ő pályázatáról. Ebben az esetben 10 igen, 6 nem, 4 tartózkodás mellett nem szavazták meg Jordán Tamás pályázatát, eredménytelen lett.  30 napon belül kell dönteni az új pályázatról a jogszabályok szerint.

20:08 Folytatódik a közgyűlés. Nemény András szerint Dér András azért vonta vissza a pályázatát, mert olyanokat ígért benne, amik nem voltak egyeztetve.  Czeglédy szerint szégyen, hogy valaki titkolni akarja a pályázatát. 

19.39 Illés Károly alpolgármester is feltette a kérdést, hogy szivorághatott ki Dér pályázata? Balassa Péter önmérsékletre szólított fel mindenkit. A Jobbik az ügyészséghez fordul, hogy kiderüljön, milyen szabálytalanságok voltak az eljárás során. Puskás Tivadar szerint a kampány nagyon begyűrűzött, 15 perc szünet. 

19.35 Egy órája a WSSz igazgatói posztja a téma. Mindezközben már megy az új darab a színházban: Csehov: Ivanovja, ma csak a főpróba van, holnap premier.

19.29 Most Rettegi Attila beszél, így már alig van olyan képviselő, akinek ne lenne véleménye a dologról. Szerinte Jordán megosztó színházat hozott létre, bár elismerte, hogy színvonalasat. "Miért ne lehetne Szombathelyen véleményeket ütköztetni?" Puskás Tivadar újra elmondja, inkább írjanak ki egy új pályázatot. - Károlyi Ákos hozzátette, Czeglédy Csaba ügyrendi kérdésére válaszolva, hogy vagy megválasztják most Jordánt vagy érvénytelenítik a pályázatot ma, de valamit dönteni kell.

19.21 Sátory Károly szerint is méltatlan a helyzet. Kelemen Krisztián szerint Jordán már bizonyított, "ha nem poltikai döntést akarunk hozni, akkor szavazzunk bizalmat."  Molnár Miklós is hozzátette azt, amit mindenki elmondott: méltatlan a helyzet. Ennyi.

19.16 Nincs jogi akadálya annak, hogy Jordán most megválasszák - válaszolt Károlyi Ákos Horváth Attila kérdésére.

19.13 Tóth Kálmán szerint egy mondvacsinált ürüggyel akarják érvényeleníteni Jordán pályázatát. Attól még, hogy Dér András visszavonta a pályázatát, attól még a másik érvényes.

19.04 Horváth Soma szeretné, ha további 5 évre is Jordán lenne az igazgató. Lendvai Ferenc elmondta, hogy a szakmai biztosság összeállításában Ipkovich György és Koczka Tibor képviselte a várost, a többi tagot más jelölte ki. A szakmai bizottság nem tudott iránymutatást adni, nem hozott döntést. 

18.54 Ipkovich szerint a WSSz igazgató széke Jordáné, neki úgymond előjogai vannak. De azt is figyelembe kellene venni, hogy ha nem lesz Jordán szerződtetni kellene színészeket, rendezőket... Egy ilyen intézményt nem lehet hatalmi szempontból eldönteni és soha érdemként nem szabad rá hivatkozni- magyarázza. "Ne tegyük tönkre azt, amink megvan. Adjunk erőt Jordán Tamásnak, hogy még jobb színházat csinálhasson."

18.44 A szakmai bizottság ülésén az merült fel, hogy sérült a pályázat rendje, mivel kiszivárgott az egyik pályázat. Ezért is javasolták úgy a közgyűlésnek, hogy eredménytelen a pályázati eljárás. "Felmerül a kérdés, mennyire lehet kampányolni egy igazgatói posztért"-  emlékeztetett Koczka. De a döntést politikusok hozzák, de tisztességes eljárásban akarnak igazgatót választani. Puskás Tivadar szerint az a méltó megoldás, hogy újra írják ki a pályázatot, így az pályázhat, aki akar. 

18.35 A szakmai bizottság elnökét, Koczka Tibor kapott szót. "Méltatlan Szombathelyhez, a Weöres Sándor Színházhoz és Jordán Tamáshoz is" - a körülménykre célzott az alpolgármester. Koczka régi darabokat idéz, többek között Jeles Andrást és Alföldi Róbert rendezéseit. A színházi igazgatói posztot nem lehet hitbizományként tekinteni - tette hozzá. Kiemeli, hogy a WSSz 100%-ban önkormányzati cég. Tudni lehetett, hogy Jordán Tamás igazgató megbizatása le fog járni. 2008-as törvény írja elő, hogy kell lebonyolítani egy színházigazgatói pályázatot, ennek tükrében lett kiírva. Február 8-ig kettő pályázat érkezett: Jordán Tamásé és Dér Andrásé, aki később visszavonta a pályázatát. 

18.30 Nemény András a színházról, mint értékről beszél, ami közös érték. Fel kellene emelkedni a poltikán- mondja. Pukás Tivadar hozzáteszi, nem arról van szó, hogy Jordán Tamásnak elévülhetetlen érdemei vannak a színházzal kapcsolatban. "Arról sem, hogy Jordán nem a nemzet szellemét meghatározó ember." Arról sem, hogy az ő szellemi alkotása jó vagy nem jó.  "Az a kérdés, hogy van egy eljárás, aminek van egy rendje. Az eljárási rendben vannak hiányok, ezeket szeretnék megszüntetni és szabályossá tenni" - mondta a polgármester.

18.26 Szendő Tamás szólalt fel Jordán Tamás védelmében - és már bele is csaptak a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatójának megválasztásába, közben 17 órától párszáz, később talán ezer, ezerötszáz fős tömeg gyűlt össze a Városháza előtt, és békés demonstrációt tartottak Jordán Tamás mellett. 

18. 18 - A tizennyolcas témát tárgyalják, ami az SP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásával kapcsolatos. A közgyűlés elfogadja a javaslatot.  

18. 17 - A tizenhetes következik, ami Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos. Ezt a közgyűlés egyhangú igennel elfogadja.  

18. 14 - A tizenötös, a fizetőparkolással kapcsolatos témára térnek át. Szóba kerül az e-autók kérdése, hogyan lehetne ezek üzemeltetését, parkolását megoldani Szombathelyen, illetve van-e lehetőség elektromos üzemeltetésű buszok biztosítására. Puskás Tivadar megköszöni a felvetéseket és mint, mondja vizsgálni fogják az ügyet. A témával kapcsolatban egy beszámoló készül majd. A közgyűlés elfogadta a javaslatot. 

18. 03 - Tizennégyes napirendi pontot tárgyalják. Ez a közterület használatának szabályaival kapcsolatos. Ez húsz igennel, és tartózkodással elfogadta a közgyűlés.  

18. 01 - Felgyorsulnak az események, a nyolcadik napirendi pont jön, ez a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV.5.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos. Jelentkező nincs. Elfogadják.  

 A kilencedik napirendi pont a Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosításával, Szombathely, 7273/63 hrsz. alatti ingatlanjával kapcsolatos. Elfogadják.
 
A tizedik téma következik, ami a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szól. Elfogadják.  
 
Tizenegyes téma van terítéken, ez az óvodák működésével összefüggő döntések meghozatalára vonatkozik. Elfogadják.
 
A tizenkettes napirendi pont következik. Ez a bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás kötésére vonatkozik Gencsapáti Község Önkormányzatával.
  
Hamar eljutottunk a tizenhármas ponthoz, ami a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos. A közgyűlés elfogadta a határozatot. 

17. 51 - A közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot. 

17. 49 - A hetedik napirendi témával folytatódik a közgyűlés. Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítását tárgyalják. 

17. 35 – Elfogadták a város 2017. évi költségvetést. Puskás Tivadar polgármester öt perc szünetet rendel el.  

17. 24 - Molnár Miklós alpolgármester beszél arról, hogy a vagyongazdálkodást áprilisban tárgyalják, így kéri, hogy az ügyben ma ne hozzon döntést a közgyűlés. Kelemen Krisztián korábban felvetette, hogy a városban több helyen nem valósult meg a korábban tárgyalt útburkolati festés. Molnár Miklós reagál: "Az útburkolati festés szakvizsgához kötött. Az az egyetlen ember, aki eddig végezte, lebetegedett. Idén azonban visszatér, sőt, hozzá csatlakozik egy másik személy is, így tavasszal elkezdődhet a fejlesztés." 

17. 05 - Balassa Péter kijelenti, hogy támogatni fogja a költségvetés elfogadását. Örömét fejezte ki a béremelésekkel kapcsolatban, ugyanis – mint mondja - ezzel meggátolható a folyamatos elvándorlás. Emellett javasolja, hogy az egészségügyi fejlesztésekre szánjanak több pénzt. 

16. 53 - Horváth Soma megemlíti, hogy a karnevál jóval kevesebb pénzt kap az idén. Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária beszél arról, hogy a felelős szervek igazgatói jövő héten egyeztetnek a témában. A pénzügyi fedezet idén kevesebb lesz, de emellett a karnevál programjaiba sokkal több helyi erő bevonását tervezik. Ha ez megvalósul, akkor valóban kevesebb költséggel jár majd a rendezvény. Az elnök asszony örömét fejezi ki a Deák Ferenc és Szily János utca, a Berzsenyi tér, illetve Smidt Múzeum fejlesztésével kapcsolatban. 

Koczka Tibor alpolgármester hozzáteszi, hogy annyi pénz nem lesz, mint a tavalyi Szent Márton évben. Ezért szükséges a karnevál menetének átgondolása, takarékosabb megszervezése.

16. 31 - Molnár Miklós beszél arról, hogy költségvetés megtervezésénél három alapvető prioritást vettek figyelembe. Az egyik, hogy az uniós pályázatokhoz szükséges önrészek, források biztosítva legyenek. A másik a közművek fejlesztése - utak, járdák, bicikliutak -, ami nem csak uniós forrásokból valósulna meg. A harmadikhoz kapcsolódik minden olyan ágazat, amiben bérfeszültségek vannak - , ennek sok százmilliós költsége van intézményeknél. A minimálbér emelését és a hivatali béremelések kötelezettségét is beépítették a költségvetésbe. 

16. 25 - Kopcsándi József számokat sorol. Szerint megeshet, hogy a fejlesztési keretből finanszírozzák majd a működést, közben az egyéb területek kevesebb pénzből gazdálkodhatnak.

16. 11 - Tóth Kálmán kérelmezi, hogy biztosítsanak külön összeget a peremkerületek fejlesztésére, valamint megemlíti a szőlősi első világháborús emlékmű felújítását. Puskás Tivadar sajnálatát fejezi ki, hogy az utóbbit nem tudták egyelőre belerakni a költségvetésbe.      

16. 02 - Nemény András szerint nem elfogadható a költségvetés, mert a Haladás stadion és az uszoda üzemeltetése rengeteg plusz költséggel járhat. Kecskés László örömét fejezi ki, hogy a légtechnika, az egészségügyi eszközök, az óvoda és sportliget fejlesztése is szerepel a költségvetésben.   

15. 48 - A hatodik napirendi téma következik, ami Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos. 

15. 47 - A közgyűlés a napirendi pontot elfogadta. 

15. 46 - Illés Károly szerint évente 130-150 milliót lenne a megtakarítani, és ebből törlesztenék a hitelt. Szuhai Viktor javasolja, hogy a kivitelező kiválasztásánál vegyék figyelembe a referenciákat, mivel korábban több városban is problémákat okozott már a LED-es lámpacsere.

15. 45 - Tóth Kálmán képviselő kérése, hogy a témával kapcsolatos tanulmány elkészítésben az egyéni képviselőket is vonják be a munkába, hiszen mindenki ismeri az egyéni körzetét. 

15. 41 - Jön az ötödik pont, ami a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos.

15. 40 - A javaslatot elfogadták. 

15. 39 - Balassa Péter képviselő kifogásolja, hogy Szombathelynek nincs saját főépítésze.Puskás Tivadar polgármester válaszol, miszerint bár írtak ki pályázatot erre posztra, nem találtak még megfelelő jelentkezőt, akire ezt rábízhatták volna. Továbbra is keresik a legalkalmasabb embert. 

15. 33 - Először Kántás Zoltán képviselő szólt hozzá a témához. Az javasolta, hogy az északi iparterület fejlesztését ne lokális problémaként kezelje a város. Szombathely és Kőszeg ivóvízrendszerét vizsgálva készüljön egy konkrét, kidolgozott terv. Útfelújítás kapcsán pedig azokban a pályázatokban, hol lehetőség van rá, a közműrendszerek részletes rekonstrukciója is szerepeljen. 

15. 26 - A negyedik napirendi ponttal, az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítási javaslatával folytatódik a közgyűlés.

13.19 - A határozati javaslat elfogadása után a polgármester szünetet rendelt el. Folytatás 15 óra 20 perckor. 

13.10 - Molnár Miklós alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy minél hamarabb el kell dönteni, hogy a meglévő bérólőkbek fejlesztjük-e a piacot vagy nem!? Az egyeztetések és a téma tárgyalása a gazdasági bizottság áprilisi ülésén, illetve a júniusi közgyűlésen folytatódik. 

13.05 - Szó sincs a piac plázásításáról - nyugtatott meg mindenkit Illés Károly és a tervező egyaránt. 

12.54 - A bal oldali frakcióvezető szóvá tette, hogy a kormánypártiak látványosan lassítják a témák tárgyalásást, ugyanakkor a jobb oldaliak az ellenzék szemére vetették, hogy ők viszont gyorsítani szeretnék a közgyűlést és még a korábban beharangozott kérdéseiket sem teszik fel egyes képviselőik.  

12.41 - ,,A piacon dől el minden", ezért aztán a lehető legkisebb érdeksérelemmel kell a piaci változtatásokat végrehajtani - ezt Balassa Péter képviselő hangsúlyozta, dr. Takátsné dr. Tenki Mária pedig az ügy társadalmasításának fontosságát, a megfelelő fényviszonyok biztosítását húzta alá. 

12.35 - Sátory Károly képviselő a rakodás és a parkolás rendjének átgondolását javasolta, majd minden érintettel történő folyamatos konzultációt javasolt.  

12.29 - Nagyon örülünk a beruházásnak, de az emberi szokások megváltoztatása nem egyik napról a másikra történik meg, ezért, aki bérleménnyel rendelkezik, annak jogos beleszólása kell, hogy legyen - fűzte hozzá Lendvai Ferenc tanácsnok. 

12.22 - Rendkívül érzékeny műszer a piac - hangoztatta az egyik ellenzéki képviselő és azt kérte, hogy a továbbiakban is a piacon dolgozókkal kell szót érteni, azt kell figyelembe venni, amit ők szeretnének, de a Gazda Áruház tulajdonosaival is egyeztetni kellene. 

12.15 - Ezután az épület akadálymentesítéséről, a csiszolt beton burkoló-elemek használatáról, illetve azok ,,megszinezéséről" is szólt az előterjesztő. 

12.05 - Az átalakítás célja az volt, hogy a megváltozott vásárlási szokásokhoz igazodjon a piac kialkítása, ennek érdekében több egyeztetést is tartottunk a piacon kereskedőkkel. Itt főleg az északi oldal jobb kihasználása, a raktározási lehetőégek jöttek szóba.  

12.00 - Hiába a déli harangszó, újabb prezentáció vár a képviselőkre és a nem kevés városházi érdeklődére, pedig hol van még a 18-ik napirendi téma?! 

A Vásárcsarnok felújításáról bővebben itt írtunk

11.59 - Itt a harmadik napirendi téma, a 40 esztendős piac felújítása, hivatalosan szólva a ,,a „Helyi gazdaságfejlesztés” című, a TOP 6.1.3-15 kódszámú pályázat keretén belül megvalósítandó „Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása” című projekt vázlatterve. 

11.55 - A vita végén elfogadták a ahtároati javaslatot. 

11.29 - Nem hiszik el, áttértünk a második napirendi témára, a Gáspár Ménöki Iroda prezentálja a szombathelyi Fedett uszoda további fejlesztésével kapcsolatos koncepciót, erről ITT már írtunk. A látványtervek igazán impozánsak. 

Kántás Zoltán képviselő, ezúttal az üzemeltető részéről nyilatkozva elmondta, hogy azt szeretnék, ha a fenntathatósági szempontokból is eredményesen tudna működni a fürdő, ezért aztán - mint elmondta - hőszivattyúk és napelemek működtetését is bevetik.

Sátory Károly képviselő hozzászólásában arra reflektált, hogy ellenzéki kérés nélkül is, a térség országgyűlési képviselője és a város polgármestere is minden erejével azon dolgozunk, hogy Szombathelyre érkezzenek a milliárdos források. 

A fejlesztés harmadik üteméval kapcsolatban az ellenzék részéről Nemény Andráás fogalmazta meg az aggodalmakat, beszélt a tulajdonviszonyok keszekuszaságáról, azok tisztázásának szükségességéről, az energetikai korszerűsítésről, de a fejlesztés költségvetésre tett hatáásról is érdeklődött. 

11.25 - A napirendi témával kapcsolatos módosító javaslatokról szavaznak, de az ellenzék aktivitása ellenére semmi nem ment át. 

11.15 - Mivel több képviselő is szóba hozta, ezért Illés Károly alpolgármester arról beszélt, hogy a Szent Márton terv III-as üteme határoz az Ady-tér, illetve a funkció átköltöztetéséről, de a Kőszegi utcai 200 új parkolóhelyről is tájékoztatott. 

11.10 - A romkert a beruházás után nem maradhat tovább romkert, de vurstli és Disneyland sem lehet - közölte az építész, a város első embere pedig arra hívott fel, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, akkor örökítsük meg a múltunkat és vigyük véghez a város rehabilitációs lépéseinket. 

10.58 - Végérvényesen itt a kampány - foglalta össze az elhangzottakat a polgármester. 

10.55 - Még mindig az 1. napirendi témánál tartunk, megy az adok, kapok. Az ellenzék megkérdőjelezi a beruházások kivitelezőinek kiválasztási módszerét, a jobb oldal pedig felsorolja, hogy mennyi fejlesztés történt meg az elmúlt évben. 

10.35 - Többen, közöttük Lendvai Ferenc frakcióvezető is megfogalmazta, hogy a múltunkat illő módon be kell mutatni, ezért megköszönte a színvonalas prezentációt, majd az elmúlt évtizedek egyik legérdekesebb városi beruházásának nevezete a romkert megújítását. 

10.25 - Ezt követően a téma kapcsán tehették fel érdeklődő - közöttük a romkert sétányra vonatkozó - kérdéseiket a képviselők, melyekre Vasáros Zsolt építész válaszolt. 

10.15 - A külföldi példák bemutatása után megtudtuk, hogy a világon mindössze 8 helytartói palota található és a szombathelyi projekt kapcsolódik a kölni koncepcióhoz, az építészek együtt dolgozhatnak 2020-ig, de akár 2024-ig is. 

A védőépület, illetve az egykori aula terét meg kellene idézni, de ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy ne konkuráljon a bazilikával – fogalmazódott meg a cél, a romkert passzázs és az aula védőépület koncepciója kapcsán.

A történelmileg sűrű környezetben nem szeretnénk, ha ez egy ünnepelt köztér legyen, a cél az, hogy bemutassuk a korabeli funkciókat - tette hozzá Vasáros Zsolt, aki a római, a barokk és a legújabb kor ötvözetét bemutató prezentáció végén légi felvételek által is láttatta a tanulmánytervet.

A prezentáció után Puskás Tivadar polgármester kiemelte, hogy 320 millió forint áll rendelkezésre a tervezésre, ezért aztán történelmi lehetőség előtt állunk és felelősek vagyunk a megvalósításért is. 

9.39 - Napirend szerinti első téma a Szent Márton Terv II. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalát célozta. A prezentáció során a Savaria Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésének építészi szempontú tanulmánytervét mutatta be Vasáros Zsolt, a Narmer Építészeti Stúdió ügyvezetője. 


A feladat arra irányult, hogy megvizsgáljuk, milyen fejlesztési lehetőségek léteznek a romkertben. A történeti, régészeti örökségnek ilyen különös koncentrációja szinte sehol máshol a világon nem található – hangsúlyozta az előadó. 

9.37 - Ezek után a korábban kiküldött napirende fogadta el a közgyűlés. 

9.35 - A javaslatokat a közgyűlés egytől-egyig leszavazta. 

9.25 - Záporoznak a napirandi téma-javaslatok, a parkolóhelyzet orvoslása ügyében Nemény András, a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. saját tőkéjével összefüggésben pedig Czeglédy Csaba kért zárt ülésen egyeztetést. Ezzel messze nincs vége, a hulladékszállításról, a SZOVA szállodaépítési projektjéről, a Vásárcsarnok felújításának napirendről történő levételéről Balassa Péter jobbikos képviselő fogalmazott meg javaslatot, de Ő kért 25 milliárdos forrást is a 2024-es olimpiai pályázat lemondása után felszabadult 1000 milliárdos vidékfejlesztési forrásból is a városnak. 

9.19 - Nemény András és Czeglédy Csaba is napirendi téma-javaslattal élt, közben az is kiderült, hogy a Weöres Sándor Színház ügyvezetőjéenk megválasztásáról szóló napirendi téma kapcsán 9 képviselő név szerinti szavazást kért. 

Puskás Tivadar polgármester köszönti a megjelenteket, a helyi tévén kívül az ATV is közvetíti az eseményeket. 

9.15 - KEZDŐŐŐŐŐŐDIK!

kapcsolódó galéria


TOP

közösség

további frisss

lap tetejére