Döntött a Közgyűlés

frisss.hu fotó: Hornyák Emőke • 2017. június 15., csütörtök •
A közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, majd a Fedett uszoda további fejlesztéséről, a menetrend szerinti személyszállításról, a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, valamint fontos személyi döntésekről is tárgyalt ma a szombathelyi Közgyűlés.
Döntött a Közgyűlés

21.35 - Itt a vége, befejeződött a nyári szünet előtti utolsó Közgyűlés. 

21.25 - Mégsincs vége, egyéb személyi ügyekről is döntenek, az önkormányzat mellett működő bizottságokban megüresedett helyeket töltik fel. Czeglédy Csabát megilleti az ártatlanság vélelme, ezért jeelnleg nem időszerű a FEB elnöki minőségéből történő visszahívása - válaszolt a polgármester Balassa Péter (Jobbik) kérdésére.  

21.23 - Végezetül pedig a SZMSZ-ről szóló sürgősségi indítványt is elfogadta a Közgyűlés.  

21.22 - A lejárt határidejű közgyűlési határozatokat, akárcsak a hivatal törvényességi és hatósági munkájáról szóló beszámolót s elfogadják.

21.15 - A módosító javaslatokról és a határozatról szavaznak. 

21.11 - Ma kitört a vakáció, ilyenkor minden intézményben beindulnak a karbantartások, a közlekedési káoszokat megelőzendő felfestések. Kiváló lehetőség kínálkozik a szolgáltatók számára, hogy maguk után rendet rakjanak - ezt már Molnár Miklós alpolgármester fogalmazta meg. 

20.59 - A belső tömb környékén történő parkolás a téma. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária feleli meg a felvetéseket és a bizottság elé került kérdéseket. 

20.51 - Illés Károly alpolgármester olvasta fel az ügyvezető asszony válaszát: a műszaki tartalom bővítését szolgáló mintegy 623 millió forintos tételt tartalmazó szerződés-módosítást a közgyűlés elfogadta. A kötbér-igénye az önkormányzatnak nem lehet, csak a megrendelőnek. 

20.47 - Aláírta az ügyvezető asszony a módosított szerződsét, ezzel másfél milliárd forint kötbértől esett el a város.  

Zajlik a kérdés-felelek.

20.45 - Az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményei a téma. 

20.42 - ,,Tud Szombathely tiszta körülmények között színigazgatót választani" - hangzott el, majd 20 egyöntetú igen szavazattal megválasztották Jordán Tamást igazgatónak. 

20.39 - Koczka Tibor alpolgármester: az előírt határidőig egyetlen pályázat érkezett. Jordán Tamás igazgató pályázatát a szakmai bizottság egyhangúlag támogatta. 

20.37 - A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatával kapcsolatos döntés a téma. 

20.35 - A 20-ik napirendi téma van soron: A Városi Vásárcsarnok igazgatója nyugdíjba vonul, ezt megksözönte a Közgyűlés nevében a polgármester. A módosító javaslat, hogy előnyt élvez a második diploma. 19 igennel fogadtál el a határozati javaslatot.  

20.32 - Az Agora Szombathelyi Kulturális Központ intézményvezetői állással kapcsolatos pályázat a téma. Egyhangúlag döntöttek a pályázat kiírásáról. 

Folytatás 20.30-kor!
Szünetet rendelt el a polgármester. 

19:50 - Horváth Soma képviselő: a zöldterületi részeken olyan események történnek, amelyek zavarják az ott lakókat, ezért azt javaslom, hogy a következő rendes közgyűlésig, terjesszék ki a szeszes italok fogyasztására vonatkozó szabályozást a zöldterületekre is. 9 igen és 9 tartózkodás mellett elutasították a javaslatot. 
 
A határozatot 20 igennel elfogadták.

19.55 - A 18-ik napirendi téma a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 24/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet zöld területen történő parkolással kapcsolatos rendelkezéseinek módosítása.

20 igennel megszavazták az eredeti határozati javaslatot is elfogadták. 

19:48 Tóth Kálmán: Szentkirály egyetlen része, ami eddig nem kapott védelmet, örül annak, hogy végre ez is megoldódhat.
 
Ágh Ernő képviselő: Szombathely biztonságos, de még mindig van mit javítani. Ahol lehet, próbálnak javítani, ilyen Szentkirály és a Szűrcsapó 2-4. Többször szóba került az egykori Borostyánkő Áruház mellett, a hajléktalanok miatt kamerák kerülnek felszerelésre. A régi Fő téri kamerák lesznek felszerelve átalakítás után. Balassa Péter megkapta a kamerahelyzetről szóló kimutatást.

19.44 - Már a 17-es napirendi témánál tartunk a kamera-rendszer bővítése a téma. 

19.42 - A 15-16. napirendi téma is vita nélkül átment, az első esetben a bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási megállapodásról, a második esetben pedig orvosi és fogorvosi praxisjog vásárlásáról döntöttek. 

19.39 - A személyi döntésről szavaztak: Karácsony Krisztinának bruttó 600 ezer forint illetményt szavaztak meg 11 igen 8 nem szavazattal.  

19.37 - A helyzetet többen is méltatlannak nevezték, és volt olyan képviselő, aki az ülésen tudta meg, kit akar a városvezetés megbízni. 

19.32 - A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezetőjének szerződése június 30-án jár le. A témával kapcsolatban Koczka Tibor alpolgármester azt javasolta, hogy az átmeneti időszakban, a következő 6 hónapra Karácsony Krisztina jelenlegi gazdasági igazgatót bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.  

19.29 - A horvát nemzetiségi önkormányzatot érintő ingatlan ügyekben két döntést hoztak, mindkettő egyhangúlag átment. 

19.21 - Már az önkormányzati tulajdonban lévő ingartlanok hasznosítása a téma. Simán átment 11 igennel, 1 nemmel. 

19.16 - A Közgyűlés miután a módosító javaslatokat elutasította, a határozati javaslatot elfogadta. 

19.13 - Hódmezővásárhely-Seged és Szombathely-Kőszeg viszonylatban lehet megvalósítani a villamos köött pályás közlekedést - ezt Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől tudom, mondta Ipkovich György. Ezek után már csak az a kérdés, miért ódzkodik a polgármester ennek megvizsgálásától.  

19.01 - A menetrendszerinti személyszállítással kapcsolatos döntésekről tárgyalnak, ez a 11-es napirendi téma. A gazdasági ügyekért felelős alpolgármester szerint a Vasi Volán nem tartotta be a korábban vállalt szerződését, igaz, a város sem tartatta be vele. Hamarosan 15 éves átlagéletkorúak lesznek az autóbuszaink - hangzott el. 

18.59 - Molnár Miklós alpolgármester hozzászólása után hat határozati javaslat után 19 igen és 8 trartózkodás mellett elfogadták a a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet  módosítását. 

18.39 Megszavazzák a kilences témát, ami egyébként a Savaria Városfejlesztési Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása volt és egy perccel később a tízest is. 

18.30 Jön a nyolcas, újabb városrehabilitációval. A projektben felújítanák a Szalézi téret és a Tóth István parkot is. A projekt által e két területre biztosított összegből a Szalézi tér új zöldfelületet kapna, a parkban pedig új játszótéret alakítanának ki. 

18.25 Csúszással indítanak, de hamar megszavazzák a hatos és hetes téma, amiket mind megszavaznak. 

17.12  18 óráig szünetet rendelt el a polgármester. 

16.50 Jön az ötös téma, vagyis a Javaslat a Városháza fejlesztésével kapcsolatos belsőépítészeti koncepcióterv jóváhagyására. A javaslatot elfogadták. 

16.33 Következik a negyedik téma, a Vásárcsarnok átépítése.  A város kialakít egy bérleményt, amit majd a bérlők kivesznek és itt lesz a piac. Lesz hely így az árusoknak. De az előterjesztésben található színpad mégsem lesz. A közgyűlés megszavazza. 

16.25 Sátory Károly a teniszpályákért lobbizik, mivel egyre kevesebb a teniszpálya a városban. Jó ötletnek tartja a vízpartok élettel történő megtöltését. 

16.03 Folytatódik a hármas témával a Sportligettel. Ez 1 milliárd forintos fejlesztés, melyről beszámolót hallgat most a közgyűlés. Kecskés László szerint ez a terület mindenkié, gratulált a tervekhez. Ez a város zöld szíve lesz, mindenki örömére szolgál majd. Intenzíven kihasznált a terület, a bővítésekkel még komplexebbé teszi majd a területet. 

15.58 Nemény András szerint kell egy "plafon", ameddig a város a költségeket finanszírozza.

15:49 Kántás Zoltán elmondta, hogy meg kell oldani a költségeket, megerősítette, hogy sem Sárvárral sem Bükkel nem akar konkurálni majd a Termálfürdő. 

15.40 Tóth Kálmán is gratulált Illés Károly után az AVUS-nak, hogy továbbjutottak az NB1-be. Az üzemeltetéssel kapcsolatosan kérdez, honnan szerez hozzá a város további pénzt.

15.32 Kopcsándi hozzászólásában elmondta, hogy a baloldal támogat minden olyan fejlesztést, ami a város érdekét szolgálja. De sajnálja, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt korábban megkapják.

15.15 Előadás következik az uszoda kialakításáról. 

15.16 - Nemény András beszél arról, hogy – bár az uszodát korszerűsíteni kell – úgy látják magasabb lesz az üzemeltetési költség kalkuláltnál. Szerinte a látogatottság nem fogja behozni a működési költséget.

Puskás Tivadar reagál: Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ha valamit működtetni kell, az pénzbe kerül, fent kell tartani. Most pillanatilag egy fejlesztés különböző stádiumait tárgyaljuk. Mielőtt csak az esetleges problémákkal foglakoznánk, Gáspár Péter prezentálja a terveket. 

A prezentáció előtt Illés Károly kap szót. Az energetikai fejlesztéssel a költségek csökkentését céloztuk meg. Egyes újítások még a harmadik ütem részét képezik.

15.01 - A kettes napirendi pont következik, ami a Szombathelyi Fedett Uszoda további fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozik. 

Koczka Tibor kap szót. Mint mondja, április 27-én a közgyűlés elfogadta a javaslatot – 21 egyhangú igennel –, miszerint Szombathely megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa címet. Döntöttek a logo pályázat kiírásáról is, aminek a lényege, hogy minél jobban megjelenítse, hogy egy 2000 éves városról van szó. A felhívásra 28-an jelentkeztek, ők 41 munkát küldtek be. A kiválasztásnál figyelembe vették, hogy a logo színesben és fekete-fehérben is használható legyen, valamit tükrözze a város kultúráját. A pályázatot a nemesbődi Bán Zoltán nyerte meg. 

14. 53 – Folytatódik a közgyűlés

A szünet 14.45-ig tart.

13.19 - A határozati javaslatokat a Közgyűlés 18 igennel elfogadta, a polgármester szünetet rendelt el.  

13.17 - Miután elfogadták a közbiztonsággal kapcsolatos beszámolót, Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2016. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló volt a téma. Több képviselő is megemlítette, hogy a kamerarendszer nagyon jó hatást kért, mert, amint bejelentés, illetve észrevétel érkezik hangoskodásról, rendzavarásról, szinte azonnal megjelenik a járőr, a polgárőr.   

Ezután a Szombathely Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció Cselekvési Programjával kapcsolatos döntések meghozatalára került sor. Ágh Péter képviselő, a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke kiemelte, hogy a programra csupán 2,3 millió forintot biztosít a költségvetés, ezért azt érdemes lenne megemelni.

 

13.05 - A polgármester az egész város lakossága nevében köszönte meg a rendőrség munkáját. 

13.01 - Gulyás ezredes reakciójában elmondta, hogy a fiatalkorúak csoportosulásával, a drogprevencióval és a hajléktalanokkal kapcsolatban is tettek már intézkedéseket.

12.55 - A déli városrész ugyan nagyobb rendőri jelenlétet igényelne, ám különösebb gond Gyöngyöshermán-Szentkirályon sincs. gyanakkor a Gayer Park, Fő tér övezte területen az elmúlt időszakban fiatalok okoznak egyre több alkalommal rendzavarást. Ebben a csoportban hangadó és csapódo fiatalkorúak is vannak. Kérem, hogy erre a gócpontra, jelenségre figyeljen oda a rendőrség - tette hozzá Tóth Kálmán, a városrész képviselője. 

12.51 - Valamennyi képviselő megköszönte a rendőrség munkáját, de a volt Borostyánkő Áruház melletti területen a hajléktalanok randalírozása még sok tennivalót, több járőrözést kíván - fogalmazott dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Belváros képviselője.   

12.47 - A kamerarendszer létrehozása nagyon jó hatással volt a közbiztonságra, ám a bagatell, apró-cseprő rongálások még mindig sok helyreállítási költséget jelentenek.  

12.43 - Magyarország legbiztonságosabb városában élhetünk, köszönet érte - hangzott el a Közgyűlésen. 

12.35 - Vége a zárt ülésnek, itt az első nyilvános téma, a közbiztonság. Szombathely 2016. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadása a téma. 
Puskás Tivadar polgármester bevezetője után dr. Gulyás Ferenc r.ezredes Szombathelyi Rendőrkapitányság Vezetője jelenlétében több téma, a drogprevenció, a reggeli csúcsforgalom, a szemetelési kedv és a rendőrség csapatmunkája is előjött. 

 

9.59 - A zárt ülésen a tervek szerint tájékoztató hangzik ek a Styl Fashion Ruhaipari Kft. aktuális helyzetéről, majd javaslatot fogalmaznak meg Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák magasabb vezetőinek megbízására.

Ezt követően az „Idősek az idősekért-díj” adományozására hangzik el javaslat, aztán egyedi hatósági ügyben beérkezett fellebbezés elbírálása lesz a téma, végül pedig a Földforgalmi törvény szerinti helyi földbizottság által a szombathelyi ingatlan vonatkozásában kiadott állásfoglalás elleni kifogás elbírálása lesz a téma. 

9.52 - A polgármester 5 perc szünetet rendelt el, majd zárt üléssel folytatják a Közgyűlést. 

9.51 - 11 igen, 1 nem és 8 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta a napirendet. 

9.47 - Elfogadta a Közgyűlés, hogy zárt ülésen tárgyalandó napirendi témákkal kezdenek, de a személyi döntéseket a nyilvános ülés utolsó napirendi témájaként hozzák meg. Minden egyéb, így a stadionépítés üzemeltetésével összefüggő javaslatot is elutasította a kormánypárti többség.

9.43 - A napirendről szavaznak.

9.41 - Nemény András azt szeretné elérni, hogy a Styl-ügye nyilvános ülésen legyen megtárgyalva.

9.37 - Lendvai Ferenc azt kérte, hogy a komplett zárt ülést tárgyalja le a testület a napirend elfogadása után, majd azt is kérte, hogy a személyi döntésekről a nyílt ülés utolsó napirendi témájaként tárgyaljanak.

9.35 - Volt, aki az útkarbantartásokat sürgette, ekkor jelentette be Hende Csaba, hogy a központi költségvetésből 100 millió forintra számíthat a város, amelyból 3 szombathelyi utca újulhat meg.

9.25 - Napirendi téma-javaslatokat fogalmaznak meg a képviselők, akik közül szinte mindenki kérte a stadionépítés ügyének megtárgyalását. 

9.09 - Néhány perccel 9 óra után dr. Czeglédy Csaba frakcióvezető nélkül kezdődött el a mai közgyűlés, ITT írtunk róla, hogy miért. Miután Puskás Tivadar polgármester köszöntötte a megjelenteket, elhangzott, hogy a rendőrség vendégszeretét elvező frakcióvezető nélkül is határozatképes az ülés, ugyanakkor az ártatlanság vélelme Őt is megilleti. 

Helyzet van, ami a törvényeknek megfelelően oldódik majd meg - fogalmazott a polgármester. 

Napirend előtt Ipkovich György kapott szót.

Ma dönt az előzetes letartoztatásról az illetékes hatóság. Az ügyben 2015 óta zajlik az eljárás, amiben edig marasztaló határozat nem született. Aztán kedd hajnalban vadnyugati módszerekkel házkutatásokat tartottak és a házasságkötése előtt pár nappal elhurcolták képviselőtársunkat. A mai kor Nokiás-doboz ügye, amit hamarosan majd megszüntetnek, nemhiába tartanak ugyanis a költségvetési csalás-ügyek 6-8 éven át. A cél a Hende-féle kampány támogatása, tehát ez az ügy a kampány része, nem pedig Czeglédi-ügy - fogalmazott Ipkovich György, aki ezután arra tért rá, hogy a stadionépítés zűrös gazdasági ügye miatt is indokként merülhet fel Czeglédy Csaba rendszerből való eltávolítása. 

Hende Csaba személyes megszólíttatás kapcsán kért szót. 

Azt gondolom, hogy nem lehet amellett szó nékül elmenni, hogy hivatali visszaélés bűncselekménnyel vádol meg Ipkovich György az ügyben eljáró minden hivatalos szervet. Én nem tartok Czeglédy Csabától, hiszen az elmúlt kampányokat is megnyertem és ezután is Szombathely népét szolgálva állok a startvonalhoz. A stadionügyre térve pedig, jómagam javasoltam, hogy az FB tagja lehessen az ellenzéki frakció egy tagja. Ha pedig bármiféle törvénytelenség jut a birtokába, Ipkovich György forduljon a hatóságokhoz és tegyen feljelentést, különben ő vonható felelősségre - hangsúlyozta Hende Csaba. 

Nemény András hozzászólásában több méltóságot kért az országgyűlési képviselőtől, majd azt mondta, hogy nem korrekt Hende Csaba felszólalása, mert perben áll Czeglédy Csabával. Sérelmezte, hogy kettős mérce van, a jogállamiság pedig megszűnt hazánkban. 

9.05 - Jó napot kívánunk, hamarosan kezdőik a Közgyűlés élő közvetítése. 

 

 

kapcsolódó galéria


TOP

közösség

további frisss

lap tetejére