Közérdekű üzemeltető lett a VASIVÍZ ZRt.

frisss.hu • 2014. július 04., péntek •
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az erre vonatkozó határozataival közérdekű üzemeltetőként a VASIVÍZ ZRt-t jelölte ki Celldömölk, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Mersevát és Kemenesmihályfa településeken. A közérdekű üzemeltetői kijelölés azért volt indokolt, mert a fenti településeken a víziközmű szolgáltatást korábban ellátó társaságok már nem jogosultak a közműszolgáltatói feladatok ellátására, ezért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal működési engedéllyel rendelkező szolgáltatót jelölt ki a víz- és szennyvízszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.
Közérdekű üzemeltető lett a VASIVÍZ ZRt.

A közérdekű üzemeltetés, az alábbiak szerint valósul meg:

§    Celldömölk város esetében: 2014. július 2. és 2015. január 2. között vízszolgáltatás, valamint  szennyvízelvezetési- és tisztítási szolgáltatás történik.
A felhasználási helyek leolvasása 2014. július 2-ig megtörtént, az erről készült számlát a korábbi szolgáltató (Kemenesvíz Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft.) elkészítette. A településen a VASIVÍZ ZRt. 2014. július 2-től számlázza a víz- és csatornaszolgáltatást és látja el a közmű-szolgáltatási feladatokat.
Az átvételt követően az első részszámlák augusztus-szeptember-október hónapokra készülnek. Az elszámoló számla kibocsátása december hónapban történik, mely tartalmazza az átvétel napjától a leolvasásig történő fogyasztást, valamint az augusztus-november hónapokra vonatkozó alapdíjat és az előzőleg kibocsátott részszámlák elszámolását.

§    Kemenessömjén,  Kemenesszentmárton,  Mersevát, Kemenesmihályfa települések esetében: 2014. június 30. és  2014. december 30. között szennyvízelvezetési- és tisztítási szolgáltatás történik.
A felhasználási helyek leolvasása 2014. június 30-án megtörtént, az erről készült számlát a korábbi szolgáltató (Schulz Kft.) készíti el. A településen VASIVÍZ ZRt. 2014. június 30-tól biztosítja és számlázza a csatornaszolgáltatást, mely 2014. július, illetve augusztus hónaptól a részszámlákon már megjelenítésre kerül.
A felhasználási helyek leolvasása ezen településeknél a korábbi ütemterv szerint történik.

Az új szolgáltató/közérdekű üzemeltető az 50 m3/hó és az e feletti fogyasztású felhasználási helyek vízmérőit havonta, az 50 m3 alatti fogyasztási felhasználási helyek vízmérőit október és november hónapban olvassa le a fent nevezett településeken. A leolvasások közötti hónapokra a megelőző évi átlagfogyasztás alapján részszámlákat bocsát ki. 

A VASIVÍZ ZRt. a vízszolgáltatást valamint a szennyvízelvezetési- és tisztítási szolgáltatást a mindenkori, az erre vonatkozó határozatban megállapított díjakon és a vízszolgáltatás számlázási rendje szerint a felhasználási helyen felszerelt, bekötési vízmérőn mért fogyasztás 100 %-a alapján számlázza. A Felhasználónak a ZRt. által nyújtott szolgáltatást az ÁFA-val növelt összeggel kell kiegyenlíteni a számlán megjelölt fizetési határidőre. A Felhasználó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet a Szolgáltatónál, amely a számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatállyal. 

A víziközmű szolgáltatással kapcsolatos jogszabályokban előírt további kötelező információkat a közérdekű üzemeltetőként kijelölt VASIVÍZ ZRt. honlapján közzétett üzletszabályzat tartalmazza. 
A közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozatok és szolgáltatási díjak megtalálhatók a VASIVÍZ ZRt. honlapján (www.vasiviz.hu).

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére