Komoly változáson esnek át a Fő tér közeli belső udvarok Szombathelyen

NagyRobert - Fotó: Hornyák Emőke • 2017. június 01., csütörtök •
A közterületek rehabilitációjáról Dr. Takátsné Dr. Tenki Máriát kérdeztük.
Komoly változáson esnek át a Fő tér közeli belső udvarok Szombathelyen

A szombathelyi Fő tér környékén sétálva gyakran látunk nyitott kapualjakat, amelyek rengeteg csodát, belső udvarokat rejtenek. Egészen más arca ez a városnak, bár ezekre a részekre a kettősség jellemző. Vannak gyönyörűen rehabilitált belső tömbök, és akadnak olyanok is, amik még várnak a megújulásra. A körzet képviselőjét, Dr. Takátsné Dr. Tenki Máriát kérdeztük a belső udvarokról, ezek fontosságáról, a várható beruházásokról és a jövőbeni tervekről.

"Az önkormányzati lakások privatizációja után a belső udvarok általában közterületek lettek. Ezért ezek megfelelő karbantartása önkormányzati feladat, egy képviselőnek pedig napi munkát jelent. Folyamatosan törekedni kell ezek funkcionalitásának megőrzésére, ahol kavicsos burkolatú a parkoló, ott a gödrök rendszeres feltöltésére, valamint az akut problémát jelentő parkolási anomáliák felszámolására. Utóbbira jó példa a zöld területeken parkolás, ez esetben a felügyelet emberei csak tettenérés esetén bírságolhatják a gépjármű vezetőjét, más esetben a rendőrség az illetékes" - mondja Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária.


A Karinthy Frigyes, Liszt Ferenc, Deák Ferenc utcák által határolt belső tömb

A legtöbb belső udvar elsősorban fizetős parkoló, így a fegyelmezetlen autósok okozzák a legnagyobb problémát ezeken a területeken. Az ő rendre szoktatásukhoz parkolást tiltó felfestésekre, táblákra, és a zöld területeket védő parkolásgátló oszlopok kihelyezésére van szükség. Mindezek megoldására saját képviselői keretéből kíván a képviselőasszony forrást biztosítani. Fontos, hogy mindenki a kijelölt parkolóhelyeket használja, de, a belső tömböknél nem ez az egyetlen funkció, szükség van zöld és közösségi területekre is, ezért optimalizálni kell a használat módját.

A Karinthy Frigyes utcából nyíló két belső tömb felújítása szükséges, már erre javaslatot tett a képviselő. Az egyik a könyvtár mellett, a másik a könyvtár mögött található. Mindkettő sárga fizető zónás parkoló, de az itt lévő garázsok használata több funkciós belső tömböt hozott létre. Az egyikben egy játszótér is van, a javaslat szerint teljes felújítás történne.


Kavicsos parkoló a Király utca 9-17 mögött

"A belső tömbök rehabilitációjának egyik mintapéldája a Király utca, Kisfaludy Sándor utca és Savaria tér által határolt terület, ahol nem csak parkoló létesült, hanem játszótér is, kellemes zöld környezetben. A másik ilyen az új Múzeumkert, amelyet végül megnyitottunk a kutyások előtt is. Ide a képviselői keretemből kutyaürülék zacskókat helyeztetek ki" - jegyezte meg a képviselőasszony.

A Király utca 9-17. mögötti kavicsos belső tömb piros zónás parkoló. A felújítás 85 millió forintos  költsége a közgyűlés által elfogadott 2018. évi útfelújítási programban szerepel. A cél az, hogy a vízelvezetés, a világítás, a burkolat és a parkolók felfestése megtörténjen, a szomszédos belső tömb felőli kerítés megszüntetésre kerüljön, a régi trafóház korszerűsítve legyen. A Király utca 7. szám mögötti belső udvarra pedig két padot helyeztet ki a képviselői keretéből Dr. Takátsné dr. Tenki Mária.


Parkolási anomália a VAOSZ udvarban

A Széll Kálmán, Király és Malom utcák által határolt belső tömbök is közterületek, a sárga zónás parkoló övezetbe tartoznak. Vegyes funkciót töltenek be, mert egyes belső tömbökben garázsok vannak. A parkolási rend szabályozása táblával, felfestéssel, burkolatjavítással szükséges, de az egyes társasházi közösség esetleges kérelme esetén megfontolandónak tartja a képviselőasszony a belső tömbök eladását.

A Kőszegi utcában idén júliusra készülhet el a volt kollégium mögött 45 új, a közforgalom számára díjfizetés ellenében használható parkoló, ami a Berzsenyi tér átalakításával megszűnő parkolóhelyeket váltja majd ki. Ez a projekt 61,7 millió forintba kerül, a parkoló pedig átjárható lesz a NAV székház mögötti parkolóval. Innen gyalogosan lesz megközelíthető a Szily János utca és a megújuló Berzsenyi tér, méghozzá a Szily János utca 24. szám alatti ingatlanon keresztül.


Rehabilitált belső tömb a Savaria tér, Kisfaludy és Király utcák által határolt területen

A Nyugdíjigazgatóság (szintén Kőszegi utca) mögött, a volt lemezparkoló sorsát is szeretné rendezni a városvezetés. Az előző tulajdonos, egy gazdasági társaság volt, ami a vállalt időpontig nem tudta megvalósítani a beruházását, így Szombathely Megyei Jogú Városa visszavásárolta a területet. Az elképzelések szerint itt is egy felszíni parkoló lesz, de a helyszín ideális lenne egy mélygarázs számára, ennek megépítésére azonban a városnak nincs elég anyagi forrása, pályázatok hiányában magánvállalkozók jelentkezését várják.

"A város nyitott az együttműködésre több területtel rendelkezünk a belvárosban, amelyek ideálisak lennének egy mélygarázs, vagy parkolóház létesítésére. Ezek nagy volumenű beruházások, amelyekre Szombathelynek nincs elég pénzeszköze, hogy egyedül kivitelezhesse. Viszont azt is látni kell, hogy a városunknak nagy szüksége lenne egy újabb mélygarázsra, természetesen felül zöld területtel" - tette hozzá Dr. Takátsné dr. Tenki Mária.


Zöld terület, játszótér és parkolók a Savaria tér mögötti tömbben

Kihasználnak minden pályázati lehetőséget arra, hogy a gazdasági és a civil szféra közreműködésével több belső tömb még karakteresebbé válhasson. A pályázat sikere esetén a közösségi terek 1 milliárd forinton felüli összeggel újulhatnának meg, így a belső udvarok még jobban szolgálhatnák a köz javát.

"Belső tömb a perintparti zöld rész is, aminek a közösségi térré fejlesztése egy izgalmas feladat. A TOP CLLD (közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések) pályázat sikere esetén megvalósulhatna és akár egy vizes játszótér is kialakításra kerülhetne. A Gyöngyös-patak partján lévő Idősek parkjára pedig már terveink is vannak, jelenleg a forrásokat keressük a megvalósításhoz" - mondta Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária.


Szabálytalanul parkoló autók a Savaria téri belső udvarban

"A Szent Márton II. program keretében az Ady tér és környéke rehabilitációjnak felmérése és megtervezése van folyamatban. Az autóbusz-pályaudvar Vasútállomás mellé költöztetése reális cél, erre már a tervek is elkészültek, a költözés pedig központi, állami forrásból valósulhat meg" - mondja a képviselőasszony.

Az Ady tér egyik régóta kérdéses pontja a régi börtön épülete. Az irodarészt a bíróság igényelhetné használatra, magát a börtönt pedig a város szerezhetné meg. Feltétel az, hogy funkciót kell megjelölni, a folyamatban van. A régi börtön egyébként állami tulajdonban, és az Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kezelésében van.


Garázssoros, többfunkciós belső tömb a Savaria tér, Király és Kisfaludy utcák által határolt részen

A Szombathelyi Törvényszék Szily János utcai épülete mellett-mögött is van egy teljes belső tömbnyi nem parkosított zöld közterület. A bíróság és az ügyészség kérte ennek parkolóvá alakítását, de az Ady tér és környéke rehabilitációja megoldást jelenthet a közeljövőben a parkolóhelyek számának növelésére a szomszédos közterületen, így a belső zöld tömb közösségi parkká alakítható.

A képviselőasszony szeretne a képviselői keretéből kihelyezni egy táblát a VAOSZ-udvar Fő tér felöli részén, ami a turisták figyelmét hívná fel a belső tömbben lévő várostörténeti freskóra.


És egy újabb szabálytalan autós, ezúttal a Savaria tér, Király és Kisfaludy utcák belső tömbjében

A belső tömbök gyalogos és járművel való megközelítése nagyon sok esetben a társasházak kapubejáróinak, átjáróinak közcélú használatával valósul meg. Az Önkormányzat a társasházaknak igény esetén a fenntartási, takarítási költségekhez hozzájárulást nyújt, esetenként felújítási költségrészt vállal.

"Rendeződni látszik a Wesselényi és Vörösmarty utcák által határolt sárga zónás fizető parkoló belső tömb jogvitája is. Itt a Wesselényi utcai társasház kapualja szolgál régóta a parkoló egyik bejárataként. A közcélú forgalomhoz viszont szolgalmi jog bejegyzésre van szüksége a városnak. A társasház egyidejűleg  kéri a város anyagi hozzájárulását az eddigi igénybevétellel leromlott kapualj műszaki felújításának költségeihez. A tárgyalások folyamatban vannak, remény van arra, hogy hamarosan létrejön az egyezség" - mondja a képviselőasszony.


Új parkoló épül a Kőszegi utca 15-17. mögötti belső tömbben

A Thököly Imre utca, Fő tér és Bejczy utcák által határolt belső tömbben is szükséges a fejlesztés, mert itt is rengeteg a parkolási anomália. Itt a zöld területek melletti útpadkához sárga vonalat kellene felfesteni az aszfaltra, ezzel jelezve az autósoknak, hogy ott nem lehet megállni. Hasonló okokból lenne szükség az X-ek felfestésére is a lépcsőházak bejáratánál, hogy ezekre az akut problémákra minél előbb megoldás születhessen. Ezen a területen nemrég megtörtént a részletes felmérés.

A fizető parkolóhelyek esetében a felügyelet munkatársai csak a felfestett parkolóhelyeket használó autósokat tudják ellenőrizni és szabálytalanságok esetén megbüntetni, a járdán és a zöld területeken parkolók esetében már a rendőrség az illetékes. Ezért lenne fontos, hogy a városban mindenhol egyértelműsítve legyen, hol nem szabad parkolniuk az autósoknak.


Ez a kapualj köti össze a Kőszegi 15-17. mögötti új parkolót a Szily János utcával
 

Közterület és belső tömb a Rohonci út és a Deák Ferenc utca által határolt rész, ahol egy udvarban négy darab, négyemeletes lakóház és garázsok is találhatóak, két bejárattal. A Rohonci út felőli bejárat mellett és a szomszédos családi ház között van egy zöld terület, amit az ott lakók engedélyével parkolóvá fognak alakítani, ezzel segítve a környék parkolási problémáit. Ennek a belső tömbnek a felújítási tervének létrejöttében kulcs szerepe volt Dr. Takátsné dr. Tenki Mária képviselőasszonynak.

Ugyan nem belső tömb, de a szolgalmi jog miatt ebbe a körbe tartozik a Petőfi Sándor utcában a Könyvtár mellett lévő, árkádos rész, ahol az oszlopok felújítása közfeladatnak számít. Itt az oszlopokról statikai véleményt is kellett kérni, jelenleg 4 oszlop felújítására van árajánlat, a nehézséget pedig az okozza, hogy az oszlopsor 3 különböző helyrajzi számhoz tartozik.


A csodásan rehabilitált a Savaria tér mögötti belső udvar

A képviselőasszony tervei szerint lépésről-lépésre minden belső tömb megújul majd és mindenhol rendezik a felmerülő problémákat, amelyhez az eddigiekhez hasonlóan kéri az itt élő választópolgárok segítségét.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére