Irodalmi Műhely - Finta Sándorra emlékeznek

frisss • 2019. április 01., hétfő •
Az idén születésének 130. évfordulója alkalmából emlékezünk Finta Sándor író, költő, igazgató tanítóra, újabb könyvének bemutatójával, aki alkotó évei alatt 772 verset írt. Nagysága előtt tisztelegve, az általános és középiskolás diákok számára megrendezésre kerülő Finta Sándor versmondó verseny előestéjén, 2019. április 4-én 17 órakor az ŐrvidékHázban (Szombathely 11-es Huszár u.40.) várják az érdeklődő irodalombarátokat.
Irodalmi Műhely - Finta Sándorra emlékeznek

A Szülőföld Könyvkiadó a szerző szellemi hagyatékának ápolását felvállaló unokájával karöltve vette gondozásába a háború után indexre került költő műveinek ápolását, akinek életműve kiesett a megismerhetők közül, de munkássága fontos része a városunk történelmének. Finta Sándor összegyűjtött verseit több kötetben adja a kiadó a verseket szerető olvasók kezébe. A bemutatásra kerülő kötetben találjuk Finta lírai költészetének 1908-1925 között íródott válogatását. Többek között az I. világháborúban 1917-1919 között eltöltött közel másfél évi frontszolgálata alatt írt 18 versét, mely így együtt sehol sem jelent meg ezidáig. Városunk tanítójaként vonult be önkéntesként a seregbe és került ki az olasz frontra, azonban távol szeretett városától sem feledkezett meg az iskolában hagyott tanítványairól, akikről ezek a kedves sorok mondják el érzéseit tanítványi iránt, és világítanak rá a háború szörnyűségeire:

 

„Nem voltam hős, csak lelkek magvetője.

A földem is csak nyolcvan kisgyerek.

S most hív a harc a szörnyű, nagy mezőre,

Hol embervérben ördög hempereg.”

 

Finta költészetéről Marék Antal író, kritikus így írt: „A legtermékenyebb szombathelyi poéta, világszemlélete ősi gyermeki elemekből táplálkozik. Valami egészen különös, tiszta gyermeki hit sugározza be az életét.” Szerény, de derék csizmadia mester fiaként lépett ki az életbe és mert valakivé lenni. Ám ha, egy lélek a csendes szegénység pallójáról egyenesedik fel, annak számot kell vetnie azzal, hogy két vállal kell nekifeszülnie annak a sziklának, mely eléje gördül. Lírájára jellemzőek a rímes, hangulatos verssorok. Isten élménye egész kötetnyi versben jut kifejezésre, melyre talán az is magyarázatul szolgálhat, hogy szülei papnak szánták, s mivel ez édesapja korai halála és ebből kifolyólag édesanyja anyagi gondjai miatt nem valósulhatott meg, miséjét a költészet oltáránál mondta el. Költészetéről elmondhatjuk, versei a családjának, hivatásának, hazájának és Istennek élő katolikus ember lírája. Verseit olvasva kijelenthetjük nyugodtan: Isten őt költőnek alkotta. Forgassák szeretettel a most megjelenő, és a későbbiekben kiadásra kerülő versesköteteit.

 

közösség

további frisss

lap tetejére