Füst, bicikliút, Szent Márton - Interjú Kántás Zoltánnal

frisss.hu Fotó: Hornyák Emőke • 2016. augusztus 05., péntek •
FALCO gyárról, a hajléktalanszálló átköltöztetéséről, közúti fejlesztésekről és jövőbeni tervekről is beszélgettünk Kántás Zoltánnal, a 7. számú választókerület képviselőjével. A politikus szerint a legfontosabb a lakókkal való folyamatos kapcsolattartás.
Füst, bicikliút, Szent Márton - Interjú Kántás Zoltánnal

A 7. választókerület az egyik legnagyobb és egyben az egyik legforgalmasabb területe a városnak. Bemutatná közelebbről?

A Wesselényi-, Széll Kálmán-, és Szent Márton utca által határolt belvárosi rész mellett a Bébic telep, az Éhen Gyula-lakótelep, a Pick lakótelep és a zanati városrész is a körzetembe tartozik. A belvárosi részen megtalálható tömbházas, bérlakásos környezet ellenére a terület túlnyomó része a kisvárosias, családi házas övezet jellegzetes vonásait hordozza magán.

A választókörzetet kettészeli a 86-os út városi szakasza, amelynek köszönhetően ez Szombathely egyik legforgalmasabb területe. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy közlekedésbiztonsági és városképi szempontból is meghatározó figyelmet kapjon a terület.

A városrészen működik a Vadvirág Óvoda, a Nyitra utcai Általános Iskola, valamint a Hefele Menyhért Szakképző Iskola, amelyek mind magas színvonalon járulnak hozzá a jövő generációjának neveléséhez, fejlődéséhez.

A közelmúltban felújított Szent Márton-templom a városrész, de talán az egész város egyik legszebb épülete. Szombathely fellendülésének nagy korszaka köthető Éhen Gyulához. Az ő nevéhez fűződik többek között a róla elnevezett lakótelep megvalósítása is. Egy kicsi, de hangulatos parkban található köztéri mellszobra.

A fő sajátossága a választókörzetnek ezeken túlmenően az, hogy kiemelten fontos vállalkozások, nemzetközi cégek telephelyei találhatóak itt.

A Falco gyár évek óta zavarja a környéken élőket. Mint a körzet képviselője, hogyan értékelné a jelenlegi helyzetet?

Az elmúlt évtizedek során településszerkezeti szempontból nagy változások történtek. Ennek az lett az eredménye, hogy a múlt évszázad során kialakult kisvárosias lakókörnyezettel párhuzamosan folyamatosan felfejlődő ipari környezet alakult ki, annak minden következményével együtt. Az itt élőknek ezért jóval több környezeti terhelést kell elviselniük.

Kétségtelenül a városrész, de nyugodtan kijelenthetem, az egész város szempontjából a legelviselhetetlenebb következményekkel a FALCO Zrt. működése jár. Mint minden vállalkozásnak, így érthetően ennek is a hosszú távú fennmaradás a fő célja. Ennek érdekében a cég folyamatos fejlesztéseket hajtott végre, amelyek a piaci igényekhez igazodó minőségi fejlesztéseken túlmenően mennyiségi növekedést is jelentettek. Ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy ezzel párhuzamosan nem történtek meg azok a környezetvédelmi fejlesztések, amelyek a szennyezőanyag kibocsátások tekintetében nagyságrendi javulásokat tudnak hozni a környezetterhelés csökkentése érdekében. A jelenlegi egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében – az emberek akarata ellenére – csak úgy hajlandó környezetvédelmi fejlesztéseket megvalósítani a tulajdonos, ha a kapacitásbővítési igényének is helyt ad a hatóság. Évek óta a jóhiszemű joggyakorlás teljes hiánya jellemzi a gyár működését. Ebbe a helyzetbe sem a lakosság, sem a város nem tud, és nem is akar belenyugodni. Az engedély fellebbezésén túlmenően a legutóbbi közgyűlésen döntöttünk arról is, hogy az engedély jogerőre emelkedésétől függetlenül hamarosan egy folyamatos, hosszú távú immisszió-mérésbe kezd a város egy arra alkalmas szervezettel együttműködve. Ennek célja, hogy a ténylegesen jellemző üzemeltetési viszonyok mellett kapjunk világos képet a gyár szennyezőanyag-kibocsátásáról, azaz tudjuk meg, hogy a gyár milyen mértékben járul hozzá Szombathely város levegőjének szennyezettségéhez. A legutóbb kézhez kapott zajvédelmi kötelezés alapján pedig, a II. fokú hatóság döntése értelmében a gyár az éjszakai órákban nem lépheti át az erre az időszakra vonatkozó (45 dB) határértéket. A döntés kapcsán felmerül a kérdés, hogy így valóban ellehetetlenül-e az éjszakai termelés - a gyár állítása szerint-, ha pedig nem akkor a hatóságok milyen módon fognak ennek a határozatnak megfelelni tartósan, az ott élő családok érdekében.

A FALCO gyár működése kapcsán akkor leszek nyugodt, ha a korszerű környezetvédelmi fejlesztések és megoldások mellett folyamatos lesz az emisszió-mérés, és a mért adatokat bárki nyomon követheti. Az eredmények alapján pedig, ha szükséges, a hatóság azonnal intézkedni tud.

A hajléktalanszálló áttelepítése mellet több, a közlekedéssel kapcsolatos probléma is megoldásra vár. Ezek ügyében sikerült intézkednie?

Várhatóan már szeptemberben a közgyűlés elé kerül egy, a hajléktalanszálló áttelepítését előkészítő anyag. A lakosság nevében is köszönöm a városvezetésnek és a közgyűlésnek, hogy a létesítmény fenntartási kötelezettségének lejáratát követően gyorsan és érdemben tárgyalja ezt a fontos ügyet.

A Bébic lakótelepen lakossági panaszra reagálva szakember bevonásával közlekedési felülvizsgálat történt és forgalomtechnikai terv készült. Ez alapján módosítások töténtek a forgalomszabályozásban, növelve ezzel az ott élők biztonságérzetét.

A közeljövőben szeretném ha a Pálya utcát a Bébic-teleppel összekötő új járdaszakasz meg épülhetne. Egy évek óta megfogalmazódott jogos igény végére tehetünk pontot a beruházással.

A zanati városrészen élők kérték, hogy rendezzük a temető előtti területet, mert azon túl, hogy méltatlan a környezete, még balesetveszélyes is. A közeljövőben ezeket a problémákat is szeretnénk megoldani.

Folyamatban van a 86-os út melletti kerékpárút építése, amelynek köszönhetően biztonságosan kerekezhetünk a zanati városrész és a belváros között.

A közelmúltban megváltozott a forgalmi rend a Zanati úti Lidl áruháznál, és hasonló fejlesztés lesz a Varasd utcai bevásárló centrumnál. Továbbá a Csaba úton gyalogátkelőhely épül, amelynek köszönhetően biztonságosan juthatnak el munkahelyeikre az ott dolgozók..

A városvezetés jóvoltából 2016-ban jelentősen megnövelt képviselői keretből gazdálkodhatunk. Az idén 60 éves Nyitra utcai Általános Iskola történetét feldolgozó kiadvány mellett eszközbeszerzéseket is támogatok a Pozsony utcai Idősek Otthona részére. A FALCO gyár kapcsán történő immisszió-mérés pénzügyi támogatása számomra elvi kérdés is. Emellett képviselő társaimhoz hasonlóan támogatom anyagilag is a Szalézi templom előtt a II. János Pál pápa szobor felállítását.

Az utóbbi időben sok panasz érkezik a bérlakásokban, illetve a környezetükben élő törvénytisztelő, dolgos hétköznapi állampolgárok részéről. Bizonyos bérlők félelemben tartják a lakókörnyezetükben élőket és az alapvető együttélési szabályoknak sem képesek megfelelni, melynek közegészségügyi vonatkozásai is vannak. Ennek érdekében az illetékes szakemberek közreműködésével megbeszélést tartottunk. Az a döntés született, hogy a jövőben a hivatal szigorítani a szálláshasználati szerződéseken, többek között magatartásbeli problémák is közrejátszhatnak majd a megállapodás felmondásánál. Egyúttal az illetékes szakemberek is gyakrabban tartanak majd ellenőrzéseket a bérleményekben. Ha kell, igenis precedens értékű döntéseket kell hozni a törvénytisztelő állampolgárok érdekében, védelmében. Kérni fogom az illetékes bizottságokat is, hogy tűzzék napirendre a fenti kérdéseket.

Mik a tervek a következő évekre?

A legtöbben az utak, járdák állapota, illetve közüzemi szolgáltatások kapcsán felmerülő kérdésekkel keresnek meg. Jómagam is azt az álláspontot képviselem, hogy a város lehetőségeihez mérten minél több ilyen típusú beruházás valósuljon meg a ciklus hátralévő részében. A szakmai koncepcióm ugyanakkor az, hogy minden út,- illetve járdafelújítással, egyidejűleg a szükséges közműkiváltások is történjenek meg. Ez ugyanakkor nemcsak többletköltség, hanem munkaigényesebb feladat is egyben. Ez egyúttal azonban komplex és hosszú távú megoldást  is jelent.

A magánerős beruházások keretében épült utcák önkormányzati kezelésbe adása összetett feladat. A műszaki problémák mellett egy meglehetősen összetett jogi ügymenetet is meg kell oldaniuk a jelenlegi tulajdonosoknak, melyben a városnak a lehetőségein belül minden segítséget meg kell adnia.

A Szent Márton Terv keretében megújul a Szent Márton- templom előtti tér. Szeretnénk, hogy a rendezett környezet alkalmas legyen zarándokok fogadására és rendezvények tartására. A beruházás részeként megújul a Márton utca egy szakasza is, így közvetlenebb lesz a kapcsolat a Fő térhez.

A kormány támogatásával közszolgáltatási telephely épül az ipartelepen. Ennek a költséghatékonyságon, munkaszervezési feladatok racionalizálásán túlmenően az is célja, hogy a város lakóövezeteiből kiköltözzenek a cégek.

Milyenek a fogadóórák tapasztalatai?

A választókörzetemben élő emberek rendkívül aktívak és foglalkoztatja őket szűkebb környezetük mindennapi problémái. Több esetben volt szerencsém megtapasztalni, hogy az itt élő emberek türelemmel és együttműködően segítik a munkámat. Külön ki kell hangsúlyoznom a FALCO gyár kapcsán tapasztalható lakossági aktivitást és konstruktív munkát, amely példaértékű lehet más lakóközösségek számára is.

Számomra természetes, hogy sokfélék vagyunk, így nem okvetlenül értünk egyet sok kérdésben ellenzéki képviselőtársaimmal. Ugyanakkor az együttesen hozott döntéseket tiszteletben kell tartanunk akkor is, ha esetleg kisebbségben maradunk saját véleményünkkel. Munkámat a jövőben is a választókörzetemben élőkkel történő rendszeres kapcsolattartás fogja jellemezni. Továbbra is folyamatosan kívánom képviselni a választókerületemben élő emberek felmerülő problémáit, illetve azokra megoldást is kínálni.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére