Megoldódhat a kiskert tulajdonosok problémája

SzR-HCs • 2014. október 31., péntek •
A kormány eltökélt szándéka, hogy megnyugtató módon rendezze a kialakult helyzetet, ezt mondta Harangozó Bertalan kormánymegbízott azon a pénteki sajtótájékoztatón, mely az önkormányzati tulajdonú szombathelyi kiskertek haszonbérleti szerződésének rendezéséről szólt. A törvénymódosításra vonatkozó javaslatot november 13-án tárgyalja meg a kormány.
Megoldódhat a kiskert tulajdonosok problémája

Ismeretes, hogy az önkormányzati tulajdonú kiskertek haszonbérleti szerződései szeptember 30-án lejártak, ám a hatályos törvények jelenleg sem teszik lehetővé a szerződések meghosszabbítását, mivel a tulajdonosok nem minősülnek földművesnek, illetve ilyen végzettségűnek.
A kormánymegbízott arról is tájékoztatott, hogy a törvény módosítása november 13-án kerül a kormány elé. Ennek részleteiről elmondta, hogy a kormány szándékai szerint a települési önkormányzat tulajdonában álló föld földhasználati jogosultságát a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, valamint mezőgazdasági termelő szervezetnek nem minősülő civil szervezet is megszerezheti. 
A módosítás indoklása szerint számos önkormányzat tulajdonában található tipikusan zártkerti jellegű földnek minősülő ingatlan, amelyet az önkormányzat haszonbérlet útján hasznosít. Azonban a bérlők szociális földprogramban működnek közre, vagy csak a maguk szükségleteinek kielégítését célzó mértékű termelést végeznek, de nem felelnek meg a földművesekre, illetve a mezőgazdasági termelő szövetkezetekre vonatkozó előírásoknak. Nincs agrárpolitikai indoka a fenti státuszok szerzési feltételként való előírásának. Ám a visszaélések érdekében ebben a készülő törvényi szabályozásban is érdemes a földterületeket egy hektárban limitálni - tette hozzá a kormánymegbízott. 

A Vas megyei Kormányhivatal szombathelyi járási földhivatalának földhasználati nyilvántartási rendszere - a jelenleg használatos törvények alapján - automatikusan leválogatja a lejáró határidejű haszonbérleti szerződéseket. Ezek alapján küldték ki a határozatokat is. Amennyiben a törvényjavaslatot elfogadja a parlament, a jogfolytonosság biztosított lesz. 
Újságírói kérdésre Harangozó Bertalan elmondta, hogy a hivatalok amennyiben nem küldik ki a tájékoztató leveleket, mérsékeltebb ügybuzgalommal megkímélhették volna a tulajdonosokat a kellemetlenségektől.  
A frisss.hu megtudta, hogy megnyugtató megoldás lehet a szombathelyi polgármester kezdeményezése, melyet sürgősségi indítványként tárgyaltak a szeptember 26-i szombathelyi közgyűlésen. Egyébként a közgyűlés kinyilvánította szándékát, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kiskertek használati jogát a jövőben is változatlanul, önellátó kiskert művelés céljára a jelenlegi tulajdonosoknak kívánja hasznosítani. Az önkormányzat továbbra is a tulajdonos, a haszonbérlő pedig birtokon belül marad
A szombathelyi szándékkal tehát találkozik a kormány akarata, és ezt várhatóan már a november 13-i kormányülésen el is fogadják.
 

 

kapcsolódó galéria


TOP

közösség

további frisss

lap tetejére