Vas megyében is várják a mozgáskorlátozottak jelentkezését!

frisss, MEOSZ • 2018. október 25., csütörtök •
Elérhető a jelentkezési kérdőív a „Korlátok nélkül!”- mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítéséért MEOSZ programban.
Vas megyében is várják a mozgáskorlátozottak jelentkezését!

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) megyénként
átlagosan 30 mozgáskorlátozott személynek tud segítséget nyújtani a „Korlátok nélkül!
– mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése” című EFOP-
1.1.5-17-2017-00004 jelű projektje keretében. Keressük azokat az aktív korú,
mozgáskorlátozott embereket, akik az adott megyében dolgozó mentorokkal
együttműködve a mindennapokban tesztelik azokat a személyre szabott infokommunikációs
eszközöket, amelyek segítségével önállóan tudnak ügyeket intézni, így
önrendelkező életet élni. Olyan mozgáskorlátozott emberek jelentkezését várjuk, akik
gyakran vesznek igénybe közszolgáltatásokat és az eszközhasználat során
visszajelzést tudnak arról adni, hogy hol ütköznek környezeti akadályokba.
Kik alkotják a program célcsoportját?
Az egyén mozgásállapota, az információhoz és ezáltal a közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés, valamint a kommunikációs lehetőségeik tekintetében három célcsoportot
határoztunk meg, amely csoportok tagjai különböző akadályokkal küzdenek és ennek
megfelelően különböző eszközöket tesztelnek a projekt során:
1. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek, akik kerekesszékkel közlekednek, és
felsőoktatásban, vagy felnőttoktatásban vesznek részt, dolgoznak, vagy munkát
keresnek. Illetve olyanok, akik családtámogatási juttatásban - GYES, GYED, GYET -
részesülnek. Mozgásállapotuk lehetővé teszi, hogy az IKT (információs és
kommunikációs technológia) eszközeit hagyományos módon használni tudják.
2. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek, akiknek mozgáskorlátozottságuk
következtében jelentősen sérültek a kézfunkciói, így számítógép vagy tablet mellé
asszisztív eszközökre (alternatív egér, speciális kapcsolók, stb.) is szükségük van,
emiatt az IKT eszközöket csak speciális megsegítéssel tudják használni.
3. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek, akiknél kommunikációs akadályozottság áll
fent, akiknek számítógép vagy tablet, illetve asszisztív eszközös segítés mellett
kommunikációs eszközökre és megsegítésre is szükségük van, mivel
kommunikációjuk nem közérthető, de a kommunikáció működését, fontosságát
ismerik.
A jelentkezés során kitöltött kérdőív alapján
szakembereink a fenti kategóriák valamelyikébe
sorolják a jelentkezőt, amelyet a második körös
személyes interjú alkalmával véglegesítenek az
érintettel együtt.

Jelentkezzen a programba, ha…
 Ön aktív korú (18-65 év) mozgáskorlátozott felnőtt ember;
 fogyatékossági támogatásban részesül; (a 3. célcsoportnál előny, de nem feltétel)
 önrendelkező módon szeretné intézni ügyeit;
 az egyéni szükségletek feltárása során kész együttműködni a MEOSZ
munkatársaival annak érdekében, hogy a megfelelő számítógépes eszközt
megtalálják Önnek;
 vállalja, hogy a program keretében kapott eszközeit a mindennapokban, különösen a
közszolgáltatások igénybevétele során használja;
 szívesen veszi egy sorstárs (mentor) támogatását annak érdekében, hogy felfedezze
a környezetében rejlő lehetőségeket és elérje céljai;
 vállalja, hogy rendszeres visszajelzést ad a projekt során.
A kiválasztás során előnyben részesülnek azok, akik tanulnak, dolgoznak vagy aktív
álláskeresők, továbbá azok, akik napi szinten küzdenek a környezetükben lévő akadályokkal.
Mit kell tennie?
A felhívás elolvasása után töltse ki a MEOSZ honlapján elérhető kérdőívet!
(https://drive.google.com/open?id=1oNpoe_iG0cqZOKcfmSgGvGT5TtCjqclKtccR4iL9Up0)
A kiválasztási folyamat első körében a jelentkezők egy kérdőívet töltenek ki, amely tartalmazza
az elérhető eszközök listáját is. A kérdőívet úgy állítottuk össze, hogy az alkalmas legyen a
mozgáskorlátozott emberek életminőségének javítását célzó anonimizált alapkutatás
elvégzésére is.
Az elbírálás menete
A kérdőív kitöltése az első lépés, Önnek egyelőre nincs további teendője. A jelentkezés
és a kérdőívek kiértékelése folyamatosan zajlik.
A kérdőíveket összesítjük, majd fenti szempontok alapján kiválasztott érintettek között
megyénkénti preferencia-sorrendet alakítunk ki.
Ennek lezárulta után, a második körben mentorok fogják felkeresni az érintetteket, hogy egy
második körös interjút vegyenek fel, és tájékoztatást adjanak a további teendőkről.
Milyen együttműködés szükséges a programba
való bekerülés után?
A kiválasztott 600 mozgáskorlátozott személy 2,5
éves együttműködés keretén belül komplex
támogatásban részesül. Amennyiben részt vesz a
programban, folyamatos kétoldalú együttműködést
vállal a projekt lezárultáig.

Ha ön bekerül a programba:
 az egyén igényeinek megfelelő eszközt biztosítunk: laptopot vagy tabletet, illetve ha
van felsővégtag érintettsége vagy kommunikációs nehézsége, akkor kiegészítő
programokban és eszközökben részesülhet. Az eszközöket tesztelnie kell és
használatukról visszajelzést várunk!
 együtt kell működnie szakembereinkkel annak érdekében, hogy közösen a
legmegfelelőbb eszközt és eszközkombinációt találjuk meg az Ön számára;
 amennyiben szükséges, internet-hozzáférést is biztosítunk;
 tesztelnie kell a program részeként működő honlapot, amelyen a mentorok és a
helpdesk munkatársak segítségét tudja kérni, illetve aktuális információkat talál az IKTs
eszközök használatáról;
 vállalja részvételét az eszközök használatára vonatkozó felkészítésen;
 nem marad segítség nélkül - sorstársi rehabilitációs mentorálást, az akadálymentes
honlapon keresztül pedig távszolgáltatást nyújtunk Önnek.

A jelentkezés önmagában nem jelenti azt, hogy az
érintett automatikusan valamilyen informatikai
eszközt kap, még akkor sem, ha állapota, vagy
anyagi helyzete ezt indokolná is. Jelen programban600 mozgássérült személyt tudunk támogatni, de a hosszú távú célunk, hogy a későbbiekben
állami támogatással, az egyéni igényeinek megfelelően juthasson eszközhöz mindenki.
Vállaljon Ön is aktív szerepet a folyamatban, amelyben kialakítjuk az egyéni igényeknek
megfelelő info-kommunikációs akadálymentesítés módszertani lépéseit, illetve hozzájárulunk
a közszolgáltatások egyenlő elérhetőségének megteremtésében és javításában!
Kérdés esetén, vagy ha további információra lenne szüksége, kérjük, írjon a
szakmaiasszisztens@meosz.hu e-mail címre, vagy hívja a következő telefonszámot:
0620/219 5650.
Háttérinformáció
Alapeszközt, azaz laptopot vagy tabletet minden, a programban részt vevő személy számára
biztosítunk. A kiegészítő, speciális eszközök a mozgásállapot és egyéni igények alapján
kerülnek kiosztásra aszerint, hogy melyik a leghatékonyabb és legeredményesebb eszköz az
információs és kommunikációs technológiai eszközök (IKT) megfelelő használata, és az önálló
ügyintézés szempontjából.
 A programban vizsgáljuk, hogy egy súlyosan mozgáskorlátozott ember életében mit jelent,
ha laptop vagy tablet áll rendelkezésére, mennyire segíti ez az önállóságát és
önrendelkezését. Különösen szeretnénk feltérképezni a felsőoktatásban, felnőttoktatásban
tanulók, a dolgozó mozgáskorlátozottak és az aktív álláskeresők nehézségeit.
 A program során az eszközökre olyan segédprogramokat is telepítünk, amelyek az olvasási
nehézségeket küszöbölik ki.
 A projekt keretében azokra külön gondoltunk, akiknek a mozgáskorlátozottságuk
következtében jelentősen sérültek a kézfunkciói, akiknek speciális eszközökre (asszisztív
technológiára) - alternatív egér/billentyűzet, speciális kapcsolók, pozícionálók - van
szükségük a számítógépes eszközök használatához. Célunk, hogy közülük is minél több
olyan mozgássérült embert vonjunk be, akik együttműködnek és tesztelik a megfelelő
eszközhasználat feltételeit. (pl: a megfelelő eszközkiválasztás módja és szempontja; a
szervizelés és a csere, illetve a garancia feltételei; mire kell figyelni az eszközök mindennapi
használata során; az adott mozgásállapot, vagy annak korlátozottsága mellett az eszközök
segítségével milyen gyakorisággal tud ügyeket intézni, s ez milyen mértékben növeli az
önállóságot.)
 A fentieken túl info-kommunikációs akadálymentesítésben részesítjük azokat is, akiknél
mozgáskorlátozottságuk mellett kommunikációs akadályozottság áll fent. Olyan
embereket keresünk, akik azért nem tudnak hatékonyan kommunikálni, mert beszédük nem
érthető, de a kommunikáció működésével
tisztában vannak. Esetükben támogatott és
alternatív módszerekkel segítjük a hiányos vagy
nem érthető beszédet, hogy az is képes legyen
a kommunikációra, akinek a beszéde annyira
sérült, hogy az nem alkalmas elsődleges
kommunikációs eszköznek.

Célunk, hogy olyan kommunikációjukban akadályozott mozgássérült jelentkezőket
találjunk, akik együttműködnek annak feltárásában, hogy a szociális, oktatási, és
egészségügyi rendszerben, valamint a közszolgáltatások igénybevételekor milyen hiányok
és hibák teszik korlátozottá a kommunikációs eszközöket használó személyek lehetőségeit.
Megvizsgáljuk, hogy milyen akadályokba ütközik egy felnőtt augmentatív és alternatív
kommunikációs (AAK) eszközt használó személy, ha önállóan, önrendelkező módon
szeretné intézni ügyeit.
 Az alábbi linken elérhető az Eszközleírási segédlet a projektben használt eszköztípusokról,
leírásokkal és ajánlásokkal az alap-, és segédeszközökről:
http://www.meosz.hu/blog/eszkozleiras-segedlet-2/

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére