A melegvíz számlázásának szabályai a Távhőnél

vkriszti • 2014. november 07., péntek •
A szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. melegvíz-szolgáltatásáról beszélgettünk Kocsis Tóth Ildikóval, a Távhő sajtóreferensével. A Távhőszolgáltató Kft. nem csak fűtési célú hőszolgáltatást végez. Vannak olyan ingatlanok, ahol a melegvizet is ők biztosítják.
A melegvíz számlázásának szabályai a Távhőnél

Elsőként talán tisztázzuk, hogyan kapcsolódik a melegvíz a Távhőhöz.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. nem csak fűtési célú hőszolgáltatást végez. Vannak olyan ingatlanok, ahol a melegvizet is mi biztosítjuk. Számlázás szempontjából ennek két fajtája van: van, ahol az ügyfelek csak a vízfelmelegítési díjat fizetik a távhőszámlában; és van, ahol felmelegítést, valamint a víz-és csatornadíjat is. Az előbbit vízfelmelegítési szolgáltatásnak, az utóbbit melegvíz-szolgáltatásnak hívjuk.

Az ügyfelek honnan tudhatják meg, hogy náluk milyen szolgáltatás van?

Számlázási szempontból elkülönül a kétféle vízszolgáltatás. A számlák harmadik oldalán található a számlarészletező, melyben tételenként feltüntetjük, hogy az adott számla mit tartalmaz. Itt lehet látni azt, hogy van-e a számlában vízfelmelegítés, és amennyiben a víz-és csatornadíj is felénk kerül megfizetésre, akkor ezek is külön sorban kerülnek feltüntetésre.

A számlában szereplő vízre vonatkozó mennyiség hogyan kerül megállapításra?

Vannak olyan épületek, ahol olyan melegvíz-mérők vannak, amelyeknél lehetőség van a leolvasásukra az ingatlanba történő bejutás nélkül. Ezekben az esetekben a hónap utolsó napján éjfélkor mért óraállások kerülnek leolvasásra, így minden számlában az utolsó havi olvasott érték és az azt megelőzően olvasott érték különbözete kerül kiszámlázásra. Vagyis ilyen esetben mindig a havonta ténylegesen elfogyasztott vízmennyiséget számlázzuk.

Hogyan történik a melegvíz számlázása?

Ahol távleolvasásra nincs lehetőség, ott évente négy alkalommal történik a melegvíz-mérők leolvasása. Ügyfeleink határozhatják meg és bármikor módosíthatják is a melegvíz-átlagot, ami havonta a számlában szerepel. A leolvasást követően az adott időszak alatt átlaggal megfizetett víz az óraállások alapján ténylegesen elhasznált vízmennyiséghez képest kerül elszámolásra. Fontosnak tartom még azt elmondani, hogy ilyen esetben az elszámoló számlában nem szerepel a vízre vonatkozóan átlag.

Hogyan értesítik az ügyfeleket a melegvíz-mérők leolvasásáról? Ha valaki nem tartózkodik otthon, milyen lehetősége van az óraállást bejelenteni?

A melegvíz-mérők leolvasásának pontos időpontjáról a lépcsőházakban kihelyezett tájékoztatókon informáljuk ügyfeleinket. Amennyiben valaki a vízóra-olvasót elmulasztotta beengedni, több lehetőség is rendelkezésére áll a vízóraállás-bejelentés pótlására. Az óraállást bejelentheti a www.szomtav.hu honlapunkon keresztül elérhető online ügyfélszolgálaton; e-mailben az ugyfelszolgalat@szomtav.hu címre megküldött levélben; személyesen a Király u. 12/A. cím alatt található ügyfélszolgálatunkon; illetve telefonon, az ingyenesen hívható 80/204-617-es telefonszámunkon. Amennyiben e-mailben vagy telefonon kívánja az óraállást bejelenteni, ahhoz a számlákon található felhasználó-azonosító megadása szükséges. Amennyiben kollégánk az ingatlanban az óraállást nem tudja leolvasni és azt ügyfélszolgálatunkon jelentik be, kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzék az óraállást a bediktálás előtt annak érdekében, hogy az elszámolást a valós óraállás alapján tudjuk elvégezni. Abban az esetben, ha téves óraállás kerül megadásra, a vízelszámolást tartalmazó számla és az adott időszak alatt átlaggal megfizetett mennyiség között jelentős különbség mutatkozhat.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére