Feszes kiállású katona és érzékeny lelkületű művész

frisss.hu • 2015. április 30., csütörtök •
A magyar katonazene napján, a katonazenekarok fegyvernemi napjának ünnepén, már tizenkét éve hagyománynak tekinthető eseményen méltatták a magyar katonazenét, valamint művelőit, a katonazenészeket és karmestereket. Április harmincadika egyébként Lehár Ferenc zeneszerző, operett komponista, karmester születésnapja, aki előadói pályafutását színházi hegedűsként kezdte, emellett egy katonazenekarban is játszott 1899-ig. A megemlékezés id. Fricsay Richárd alezredes, főzeneigazgató szobrának koszorúzásával vette kezdetét, a Budaőrsi úti Petőfi laktanyában.
Feszes kiállású katona és érzékeny lelkületű művész

A XVI. században találkozunk először a hadizenészekkel, akik ez idő tájt már szervezett formában szerepeltek a hadsereg hadrendjében. A XVII. században a szervezett haderővel együtt megjelentek az első rendszeresített katonazenekarok is. A XIX. századra a katonazenekarok a pezsgő kulturális élet aktív és elengedhetetlen résztvevőivé váltak. Szinte elképzelhetetlen volt katonai ceremónia, vagy társadalmi esemény katonazenekar közreműködése nélkül. Az elmúlt évtizedek magyar katonazenekarainak története szervesen kapcsolódott a modern haderő működésébe. A zenekarok számára meghatározó alaptevékenység a katonai események zenei kiszolgálása mellett, a nemzeti zenei hagyományok ápolása, a fúvószene, illetve ezen belül a katonazene minél szélesebb körben történő terjesztése és bemutatása.

A katonazenész fegyvernem egy sajátos, ugyanakkor nélkülözhetetlen része a haderőnek. tagjai kiválóan képzett, magasan kvalifikált muzsikusok, tisztek és altisztek egyaránt, akik a haza szolgálatát választották hivatásul a zene eszközével, hitet téve a militáris létforma mellett, amely meghatározza ünnepeiket és hétköznapjaikat egyaránt. A katonazenész a feszes kiállású katona és az érzékeny lelkületű művész ötvözete, akinek minden művészhez hasonlóan a muzsika minél szélesebb körben történő terjesztése a fő küldetése. Ez a misszió az, amelynek termékét a zenében rejlő harmóniát minél többen hallják, annál nagyobb értéket teremt.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére