Szombathelyi információk a kutak enegdélyezéséről

frisss, kp • 2018. november 07., szerda •
A szombathelyi önkormányzat közleményét változtatás nélkül közöljük.
Szombathelyi információk a kutak enegdélyezéséről

Mely kutak esetén kell az eljárást lefolytatni?

A létesítés időpontjától függetlenül minden olyan ásott és fúrt kútra vonatkozóan engedélyt kell kérni, melynek nincs hatósági engedélye.

Ki az eljáró hatóság?

A kutak engedélyezésének hatásköre megoszlik a kút fekvése szerinti jegyző, illetve a katasztrófavédelmi igazgatóság között.

A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a kút nem érint vízbázis védőterületet, karszt- vagy rétegvizet,
a kút 500 m3/év vízigénybevétel alatti, talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon vagy beépítésre szánt területen van,
magánszemély a kérelmező,
a kút házi ivóvízigény vagy háztartási igények kielégítését szolgálja,
a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút engedélyezési eljárása.

Tekintettel arra, hogy a fenti két feltétel teljesülésére vonatkozóan a kérelmező nem rendelkezik információval, ezért ezen kérdések vonatkozásában készséggel áll a Polgármesteri Hivatal az ügyfelek rendelkezésére a 94/520-210, 94/520-614 telefonszámon.

Hogyan kell a kérelmet benyújtani?
A kérelmet jogszabály által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az illetékes hatósághoz. A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) átvehető, valamint az alábbi linken elérhető:

http://www.szombathely.hu/ugyintezes/hivatali-ugyintezes/hivatali_ugyintezes_kapcsolodo_dokumentumok/talajvizkut-letesites-fennmaradas-es-uzemeltetes-megszuntetes-engedelyezese.2144/

Mit kell a kérelemhez mellékelni?
3000 Ft-os eljárási illetéket;
helyszínrajzot;
fényképfelvételt a kútról és környezetéről;
tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező az egyedüli tulajdonosa az ingatlannak, melyen a kút elhelyezkedik, valamint
kizárólag fúrt kút esetében: műszaki tervdokumentációt és az azt készítő tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat.

Mi a kérelem benyújtásának határideje?
A kérelmet a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 2018. december 31-ig kell benyújtani.

Mikor szabható ki vízgazdálkodási bírság?
Bírság a 2016. január 1-jét követően létesített kutak esetében szabható ki, amennyiben a kérelem nem kerül a fenti határidőben benyújtásra. A bírság legmagasabb összege természetes személyeknél 300.000 Ft.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére