2015 a megelőzés éve volt

frisss.hu, Vas Megyei Katasztrófavédelem Fotó: Hornyák Emőke • 2016. február 16., kedd •
Évet értékeltek a vasi katasztrófavédők.
2015 a megelőzés éve volt

"Csendes év volt a 2015-ös, Vas megyét kevés katasztrófa sújtotta" – mondta évértékelő beszédében Erdélyi Krisztián, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője. Az elmúlt év inkább a prevencióról szólt és a felkészülésről, hiszen speciális felkészítést kaptak a tűzoltók, sőt újabb mentőcsoportok is beálltak a rendszerbe.

2015-ben több mint kétezer esetben hajtottak végre ellenőrzést a tűzvédelem, a megye katasztrófavédelem, a polgári és a vízügyi hatóság szakemberei. 

Tavaly 390 tűzesethez és 647 műszaki mentéshez vonultak ki a megye tűzoltó egységei. A rendkívüli időjárási helyzetek elmaradásának, a hatékony hatósági ellenőrzéseknek, valamint a tűzmegelőzési bizottság preventív munkájának köszönhetően mintegy 30 százalékkal kevesebb tűzoltói beavatkozásra volt szükség.

Végrehajtásra került járási és önkéntes települési mentőcsoportok nemzeti minősítő rendszerben tartó gyakorlata. Az októberben tartott gyakorlat során a megye hetedik járási mentőcsoportjaként Körmendi Járási Rábavölgye Mentőcsoport is megszerezte a nemzeti minősítést alapvető vízkár-elhárítási szakterületre. Ezzel a megyei rendeltetésű Őrség Mentőcsoportban, valamint a hét járási és tizenöt települési mentőcsoportban csaknem 1000 jól felkészült, riasztható önkéntes áll az állampolgárok biztonságának szolgálatában.

A szakterület kiemelt feladatként kezelte a tanulóifjúság közösségi szolgálatának szervezését és lebonyolítását. Ennek köszönhetően Vas megyében közel ötszáz érettségi előtt álló diák választotta közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok közül a katasztrófavédelmet.

A tűzoltósági szakterület 2015-ben a speciális ismeretek elsajátítását, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek erősítését helyezte előtérbe. Jelenleg 75 önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik együttműködési megállapodással a megye valamely hivatásos tűzoltóparancsnokságával. Munkájuk hatékonyságát és szakszerűségét a részükre kiírt pályázatokkal segítik. Az országos szakmai elismertséget jelzi, hogy a 2015-ben 47 millió 578 ezer forint pályázati támogatást nyertek el a vasi egyesületek.

Az iparbiztonsági szakterület 2015. évi tevékenységét érintően az igazgató kifejtette, hogy a megyei katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrizte a veszélyesáru-szállítás szabályosságát. 155 alkalommal került sor veszélyes áru szállításának közúti, 54 alkalommal pedig a vasúti ellenőrzésére, melyek során közúton 66 járműnél, vasúton pedig 15 vasúti kocsinál találtak szabálytalanságot az ellenőrök. 

Az igazgatóság szakmai munkáját nagyban elősegítette a februárban rendszerbe állított új katasztrófavédelmi mobil labor, mely nem csak a veszélyes anyagokkal kapcsolatosan bekövetkezett súlyos balesetek, súlyos ipari balesetek felszámolásában, hanem a veszélyes üzemek beazonosításában, a hatósági felügyelet tartásában, valamint az üzemeltetők és a tűzoltóságok által végrehajtott gyakorlatok ellenőrzésében is hatékonyan segíti a munkát.

A megelőzés és az integrált hatósági tevékenység jegyében a katasztrófavédelmi hatósági osztály a tűzvédelem, az iparbiztonság, a polgári védelem, valamint a vízügyi, vízvédelmi hatóság területén 2208 esetben hajtott végre ellenőrzést. Az ellenőrzések célja a hiányosságok kiszűrése volt a balesetek, tűzesetek megelőzése és a megye lakosságának biztonsága érdekében.

Az igazgató értékelését azzal zárta, hogy a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2016. évben tovább folytatja a 2015-ben megkezdett munkát, a preventív tevékenységet, ugyanakkor – bízva a rendkívüli események elmaradásában – minden szakterület vonatkozásában felkészül a speciális ismereteket igénylő, nem mindennapi helyzetekre is.

A beszámolót követően Harangozó Bertalan kormánymegbízott beszédében Magyarország Alaptörvényének IV. cikkére utalt vissza, mely szerint „Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.” E biztonság megteremtéséért egyaránt köszönet illeti a tűzoltókat, a katasztrófavédelmet és a megye önkénteseit és a mentőcsoportok tagjait.  Az igazgatóság és az önkéntesek további munkájához sok sikert kívánt, hiszen az önkéntességnek Vas megyében közel 150 évre visszanyúló hagyományai vannak, azzal, hogy Kőszegen 1868-ban alakult meg az első önkéntes tűzoltóság.

Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság évértékelésére utalva elmondta, hogy a tapasztalatok szerint az állampolgárok bíznak a katasztrófavédelemben és a tűzoltókban. Megállapítható, hogy a 2010 évben megkezdett munka lassan beérik. Ebben nagy szerepük van az önkénteseknek is. Vas megye e tekintetben kiemelkedő eredménnyel bír, melyet az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázat eredménye is mutat.

Vas megyében kiváló munkát végez a tűzmegelőzési bizottság a szabadtéri tüzek és szén-monoxid mérgezések megelőzése terén. A bizottság fő célja a lakóingatlanok biztonságának védelme.

A 2016. évre vonatkozóan az országos tűzoltósági főfelügyelő feladatként határozta meg, hogy a megelőzés érdekében továbbra is folytatni kell a gyakorlatok és hatósági ellenőrzések tartását.

Az igazgatóság 2015. évi tevékenységét értékelve a országos tűzoltósági főfelügyelő elmondta, hogy az elmúlt évben nagyobb biztonságban élhettek az emberek Vas megyében, melyért köszönet illeti a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, a társszerveket és együttműködő szervezeteket.

kapcsolódó galéria


TOP

közösség

további frisss

lap tetejére