Visszanyeri régi pompáját a Jáki templom

• 2020. február 18., kedd •
A kormányzat támogatásával mintegy 2 milliárd forintból nemcsak a templom, hanem a környező épületek is megújulnak. A felújítási terveket és a legújabb kutatási eredményeket a Szombathelyi Egyházmegye által szervezett konferencián mutatták be.
Visszanyeri régi pompáját a Jáki templom

"A Jáki templom szimbóluma annak a megmaradásnak, amelynek legfőbb sziklája és biztosítéka a keresztény hitünk. Az a hit, amely ott ragyog a Jáki templom kövein át, az a hit, amelynek sziklájára Szent István király 1000 évvel ezelőtt ráépítette nemzetünk jövőjét" - fogalmazott köszöntőjében Székely János megyéspüspök, a Premontrei gimnázium dísztermében tartott konferencián. Az eseményen elhangzott az is, hogy a Jáki templom nem pusztán Magyarország több 10 ezernyi műemlékeinek egyike, hanem a műemlék, amely meghatározó mérföldköve és eligazodási pontja a magyar és benne Vas megye történelmének. A templomban, illetve azon kívül utoljára a 19-20. század fordulóján volt számottevő műemlékvédelmi tevékenység. Az 1990-es évek második felében vetődött fel és fogalmazódott meg a Jáki templom felújításával kapcsolatos gondolat, miszerint az építmény megmentése már nem tűr halasztást.  

     
A templom felújítási programjában résztvevő szakemberek közül Fukszberger Balázs projektmenedzser elmondta, hogy a magyar kormány kiemelten kezeli az épített örökségek, ezen belül is az egyházi értékek megőrzését. Ennek érdekében 2017 végén kicsivel több mint 2 milliárd forintnyi állami támogatásban részesítették a Szombathelyi Egyházmegyét, amely koordinátora a Jáki templom felújításának. A munkálatokat több szakaszra bontották, amelyek 2018-tól 2021-ig tartanak a tervek szerint. Az első ütemben lassan a feltárások végére érnek a szakemberek, ezt követik majd a tényleges felújítási munkák, végezetül pedig létrehoznak egy látogatóközpontot.  


"Ha a Jáki templom megjelenik a szemünk előtt, akkor egy olyan emlék jut eszünkbe, ami ép, egészséges, megmaradt a történelem viharaiban. Ezzel szemben a helyzet az, hogy ha alaposabban megismerjük ennek az épületnek az állapotát, akkor sajnos nagyon sok aggasztó jelenséggel találkozunk" - kezdte a felújítási tervekről szóló ismertetőjét Sarkadi Márton építész. Hozzátette: ez a projekt egyenesági leszármazottja az 1980-as években elkezdődött felújítási munkáknak, csak az azóta eltelt időszakban már azok a részek is újból romlásnak indultak, amelyeket 1-2 évtizeddel ezelőtt sikerült restaurálni. Ezek közé tartozik a templom régi kapuja, ami jól mutatja, hogy csak felületes állagmegóvási munkálatok kivitelezésére volt lehetőség az akkoriban rendelkezésre álló pénzeszközökből. Azonban komolyabb műszaki mentés nem történt. Jelentős mértékben károsodott az elmúlt egy évszázadban a homlokzat és az oltárok, amelyek felületén sókivirágzás tapasztalható. Bár a Szent Jakab kápolna 1992-ben készült el egy teljeskörű felújítás keretében, mára azonban itt is szükségessé vált a tetőcsere. A feltárások során a szakemberek felmérték a templom északi és nyugati oldalán húzódó támfalat, amely szintén kritikus állapotban van, mivel a talajerózió következtében szinte teljesen eltűnt a talapzata. Komoly helyreállítási munkákat igényel az Apáti Ház is, ahol a jövőben egy múzeumot alakítanak ki, benne a Jáki templomhoz kötődő valamennyi régészeti műemléktárggyal. Az apátság egykori gazdasági épületei közül még áll a kukorica góré, a szakemberek szerint ezt is érdemes megmenteni, hisz fontos szerepet játszott a középkorban

.
A projekt lényeges elemei közé tartozik a templomdomb átformálása, és a körülötte uralkodó jelenlegi forgalmi rend átszervezése, ezzel is kiemelve és még hangsúlyosabbá téve a Jáki templom és a körülötte fekvő apátsági épületek magyar történelemben betöltött több évszázados kulturális, közéleti szerepét. 

 

fotó:facebook

közösség

további frisss

lap tetejére