Újra méltó helyre került Szigeti Kilián emléktáblája

• 2020. augusztus 13., csütörtök •
A tábla idén februárban került veszélybe, amikor a Welther Károly utcai házat - amelynek a falán volt - bontani kezdték. Ekkor került a SZOVA raktárába.
Újra méltó helyre került Szigeti Kilián emléktáblája

Az emléktáblát még 2005-ben, a magyar tudomány napján állította az önkormányzat Feiszt György, akkori kultúráért felelős alpolgármester kezdeményezésére. A tábla a bontás ellenére megmenekült, azóta egy környékbeli lakos, Jenei Ferenc felajánlotta, hogy lakóházára kihelyezzék. Időközben aztán az is kiderült, hogy valóban ebben a házban élt Szigeti Kilián.

Szigeti János vasúti irodakezelő családja Szombathelyen, a Söptei (ma Welther Károly) utcában élt. Szigeti Miklós 1913. április 19-én született. A Premontrei Gimnázium hat osztálya után jelentkezett bencésnek Pannonhalmára. Az érettségi után, 1931-ben szerzetesként kapta a Kilián nevet. Latin-történelem szakos tanárként 1938-ban Kelemen Krizosztom főapát Rómába küldte a Pontificio Istituto di Musica Sacra egyházzenei pápai főiskolára, ahonnan négy év múlva egyházzenei doktorátussal tért haza. Ezt követően egész életét Pannonhalmán töltötte: gimnáziumi énektanár, főiskolai tanár, a rendi kórus vezetője volt. 1950 után a székesegyház őreként két harangot is öntetett a bazilika részére, és ő készíttette a Szent Benedek-kápolnában látható Jézus Szíve-szobrot. 1947-49 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán orgonatanulmányokat folytatott. Pannonhalmi munkásságának sajátos terméke a "Rosa mystica" című kéziratos kötet, amelyben lelki írók és misztikusok műveit fordította. Az 1946-ban megjelent "Opus Dei" bencésdiák-imakönyv énekes részét ő szerkesztette. Tudományos munkásságát a magyar középkori liturgia-örténet, az orgonatörténet és orgonaépítési munkálatok tették ki.

Megkezdte a "Régi magyar orgonák" könyvsorozat megjelentetését. 1974-ben Kőszeg, majd Győr, Szombathely, Pécs és Eger városok orgonái következtek. Szeged régi orgonáiról írt monográfiája és a Pfeiffer Jánossal közösen készített „A veszprémi székesegyház zenéjének története” című könyve már halála után jelent meg. Több mint egy tucat új orgonát tervezett, javított. Pannonhalma környékének régi orgonáit a Millenniumi Emlékműben gyűjtötte össze. 1981 karácsonyán a győri kórházban halt meg. Szigeti Kilián személyiségében a képesség, a szorgalom és a szívós akarat harmóniában volt a gyakorlati életvitellel. Életszerű órái voltak, diákjai rajongtak érte. Olyan tanár volt, aki akarva-akaratlanul nevelt. Zeneszerzőként is jelentőset alkotott - sok zenei előadást tartott, felállította és gondozta a pannonhalmi kottatárat, a „Musicothecá”-t.


fotó: szombathely.hu / Bonyhádi Zoltán

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére