Szibériai száműzött magyar grófból Madagaszkár királya

hv • 2021. szeptember 19., vasárnap •
Benyovszky Mór élete tényleg kész kalandregény! Bár gróf Benyovszky Móric neve nem süllyedt teljesen a feledés homályába, mégsem annyira közismert, mint ahogy azt hollywoodi kalandfilmbe illő élete és szerteágazó munkássága indokolná. Katonatiszt, lázadó, hadi, majd politikai fogoly, ismét lázadó, felfedező, tengerész, újfent katonatiszt, Benjamin Franklin barátja, író, balsorsú uralkodó, ismét lázadó, és mindezt alig negyvenegynéhány év alatt. Egész életében valamely tervét próbálta megvalósítani.
Szibériai száműzött magyar grófból Madagaszkár királya

A Felvidéktől Kamcsatkán át Japánig


A Benyovszky-kúria Verbón - ma

1741. szeptember 20-án született  benyói és urbanói gróf Benyovszky Máté Móric Mihály Ferenc Szerafin Ágost a  Nyitra-megyei Verbón. Édesanyja a történelmi Révay család sarja volt, apja pedig a neves, lengyel származású, Benyovszky Sámuel huszártábornok. Egészen fiatalon léphetett katonai pályára, huszár lett. Apja halálakor örökösödési vitába keveredett, végül Mária Terézia - mindenféle vizsgálat nélkül - megfosztotta birtokaitól. Lengyelországba menekült, ahol alaposan kivette részét az oroszokkal vívott háborúból. 1769-ben súlyosan megsebesült, az oroszok fogságába esett, akik a szibériai Bolsereckbe száműzték.


Benyovszky saját rajza kamcsatkai utazásai egyikéről

A művelt, a zenéhez és különösen az emberekhez értő és jól kommunikáló Benyovszky hamar kiemelkedett társai közül, kivívta a helyi kormányzó bizalmát is. Ekkortájt készítette el Kamcsatka első földrajzi, néprajzi és állattani leírását. 1771 tavaszán a fegyenctelepre száműzött cári tisztekkel felkelést szervezett. Elfoglaltak egy erődöt, a kikötőben horgonyzó hajókat, és kiáltványt szerkesztettek. A Péter és Pál nevű hajón, megkerülve a kamcsatkai félszigetet, előbb a Bering-szigeteken, majd a Mátyás- és a Lőrinc-szigetek érintésével Amerika partjától délnek vette útját. Eljutott az Aleuti-szigetekre, majd a Kuril-szigetek érintésével kikötött Japánban.

XV. Lajos udvarában

Igazi kalandjainak sora ekkor kezdődött az akkor Formosának hívott Tajvan szigetén. Feljegyzéseiből kitűnik, hogy felismerte: az egymással vitázó, folyamatosan harcban álló őslakosok között milyen eszközökkel lehet tekintélyt, ha úgy tetszik, hatalmat szerezni. Sokáig nem tartózkodott Tajvanon, előbb átment Makaóba, de 1772-ben már Párizsban találjuk, ahol hamar kegyeibe fogadja XV. Lajos király. Benyovszky kellemes modora és érdekes történetei, amelyekhez hasonlókat Dumas vagy Victor Hugo csak kemény elmemunkával tudott kiötölni, hamar közkedveltté tették az ifjú grófot.  Benyovszky ekkor még csak 26 éves, de már túl van két háborún, egy lázadásba torkollott szibériai száműzetésen és egy fél világon át tartó hajóúton. Lajos király annak is örült, hogy emberei között tudhat egy agilis, de rutinos vezetőt, aki jártas a hajózásban és a szárazföldi hadviselésben, ráadásul jól kezeli a "primitív" népeket. Ez utóbbira azért volt szükség, mert ekkoriban Madagaszkáron több kudarc után ismét gyarmatosítással próbálkoztak a franciák. A magyar arisztokrata befogadása és francia gróffá történő kinevezése remek alkalom volt Ausztria bosszantására is, ami ekkorra csaknem száz éve a francia uralkodók főbb tevékenységei között szerepelt.

Madagaszkár királya

A király utasítására 1773. április 22-én indult el három hajóval Lorien kikötőjéből a madagaszkári expedíció, amely szeptember 21-én kötött ki. Benyovszky gyorsan megtelepedett a malgasok szigetén. Itt két erődöt is emelt támaszpontul, s 1774-ben megalapította - a francia uralkodó tiszteletére - Louisbourg  (ma : Maroantsetra) városát.


Louisbourgot  (ma: Maroantsetra) Benyovszky alapította

Ebben az időben az európaiak nem ismerték Madagaszkár belsejét, ezért a gróf három nagy expedíciót szervezett. Az itt szerzett tapasztalatairól szóló beszámolók Madagaszkár megismerésének fontos részei.
 

Madagaszkár mai térképe

S hogy hogyan nyerte el az idegenektől félő malgasiak rokonszenvét? Elsősorban emberséges bánásmódjával és valóban különleges képességeivel. Íme, egy példa erre.  Madagaszkár szigetén ezidőtájt az volt a szokás, hogy a testi fogyatékos gyerekeket vízbe fojtották, de még azokat is, akik valamelyik szerencsétlennek tartott napon születtek. A jószívű és emberbarát Benyovszky azonban véget vetett ennek. Az emlékiratok szerint egy szerencsés véletlen körülmény, nevezetesen a korábbi törzsfejedelmek egyik közeli rokonával való azonosítása is hozzájárult ahhoz, hogy elnyerte a helyiek bizalmát. Ugyanakkor elterjedt róla az is, hogy nem öli meg a hadifoglyokat, sőt a sebesülteket gyógyítja, a nagy ínséget szenvedőknek pedig élelmet oszt. Nem csoda hát, hogy egyre többen váltak a malgasiak közül Benyovszky hívévé. Neki azonban választania kellett: vagy él a törzsfejedelmek ajánlatával, és elfogadja a királyságot (kormányzóságot), vagy összeomlik dédelgetett álma. Benyovszky úgy döntött, hogy kilép a francia király szolgálatából, és a madagaszkári népet választja! Munkához is látott. Először is írásba foglalta a sziget népeinek szánt alkotmányt, melyet a törzsfőnökök elfogadtak. Ezután választottak egy 12 tagú tanácsot, közöttük három európait is. Benyovszky tudatta velük, hogy milyen előnyös volna valamelyik hatalommal kereskedelmi szerződést kötni a termények kivitelére, az ipar kiépítésére, az ifjúság nevelésére, s ennek apropóján visszautazott Európába.


Madagaszkári bennszülöttek

Európában és Amerikában

Benyovszky Madagaszkárból modern államot akart teremteni. Úgy gondolta, hogy Európában tetszéssel fogadják ajánlatát, azonban csalódnia kellett, mert fennhéjázó módon elutasították. Kis időre visszatért Magyarországra, ahol Mária Teréziától kegyelmet kapott, mivel az 1778-ban vívott bajor örökösödési háborúban kitűnő szolgálatokat tett Bécsnek. Ekkor tüntetették ki grófi címmel is. 
Nagyszabású terveihez ragaszkodva azt ajánlotta Bécsnek, hogy ne nézze tétlenül a világ felosztását, és építsenek Fiumében egy magyar kikötőt, amely a Monarchia biztonságának és tengerentúli kereskedelmének fő támaszpontja lehet. Ám Bécs nem így gondolta, de  Benyovszkyt ekkor már nem lehetett élete nagy elképzelésétől eltántorítani. 1783-ban Angliába utazott hasonló ajánlattal, azonban itt sem talált kedvező fogadtatásra. Közben barátjától, Benjamin Franklintől (aki 1776-tól volt párizsi nagykövet, ott ismerkedtek meg, és elveik hasonlósága miatt hamar összebarátkoztak) tippet kapott, hogy a lehetőségek földjén is tegyen egy próbát. 1784-ben tehát – családjával együtt – Amerikába hajózott. (Felesége  Anna Susanna Hönsch volt, akit 1768-ban vett el, s akitől két lánya és egy fia született.) Amire Európában nem talált támogatót, arra itt egy élelmes baltimore-i kereskedelmi társaság vállalkozott. Hajóval, személyzettel, áruval megrakodva 1784 decemberében indult vissza Madagaszkár felé. Ám a hajó irányt tévesztett, és Brazíliában kötött ki. (Innen való Benyovszky utolsó levele.)

Halál a csatatéren

Újabb viszontagságok után 1785 májusában végre kikötöttek Madagaszkár északnyugati partjainál. Egy évvel később, 1786 tavaszán régi ellenfele, a közeli Francia-sziget kormányzója bosszúból támadást indított Madagaszkár ellen. Benyovszkynak sikerült jókora csapatot gyűjtenie a bennszülöttekből a francia támadás hírére. A végső összecsapásra 1786. május 23-án, a Keleti-fok közelében került sor. Benyovszky két európaival és 30 bennszülöttel, lándzsákkal, íjakkal vette fel a harcot a túlerővel. Az első rohamra a bennszülöttek szétszéledtek, Benyovszky pedig ágyú- vagy puskagolyótól vesztette életét.


Emlékiratai

Összegzés

Viszontagságos életű hazánkfia az egyik legjelentősebb magyar világutazó volt. Megelőzte hét évvel az angol James Cook-ot észak-csendes-óceáni utazásával, valamint a franciákat is. Korát jó évszázaddal megelőző tervei - a tengeri szállításokra, a külkereskedelemre, a belső víziútrendszer kiépítésre - mind-mind említésre méltó értékeknek számítanak. Megítélése a korábbi évszázadokban – elsősorban az izgalmas kalandregényeknek köszönhetően – felemás és ellentmondó volt. Éppúgy ábrázolták hősnek, mint kalandornak, becsületes férfiúnak, mint álmodozó világcsavargónak. Annyi bizonyos, hogy négy világrészen szerzett tapasztalataival, ismeretanyagával, felfedezéseivel és a különböző népek közötti kapcsolatok kialakításával messze túlnőtt az őt értékelők többségén.


Utazásai

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére