Miért fontos kisgyermekkorban nagy hangsúlyt fektetni a beszédértésre?

szponzorált tartalom (x) • 2022. szeptember 26., hétfő •
A beszéd az emberi kommunikáció alapvető eszköze, ezért a beszédészlelésre, beszédértésre az anyanyelv fokozatos elsajátítása során már kisgyermekkorban különös figyelmet kell fordítani.
Miért fontos kisgyermekkorban nagy hangsúlyt fektetni a beszédértésre?

Sokszor okozza a gyemekek iskolai nehézségeit az anyanyelv elégtelen fejlettségi szintje. A beszédhez három folyamat elengedhetetlen: a hallás, az érzékelés, valamint a megértés-értelmezés, így amennyiben valamilyen zavar keletkezik e területeken, összetett és átfogó kivizsgálásra van szükség a későbbi problémák elkerülése végett. 

Milyen beszédértési nehézségek esetén szükséges a gyermekek kivizsgálása?

Egyes gyermekek előbb, míg mások később kezdenek el beszélni, ennek okai sokfélék, és bizonyos életkorig nem igényelnek különösebb kivizsgálást. Probléma akkor van, ha azt veszi észre, hogy gyermeke életkorának megfelelően nem beszél érthetően és tisztán, illetve a hallott beszéd befogadásával és feldolgozásával kapcsolatos nehézségekkel küzd. A Ju-Med Egészségcentrum audiológiai szakrendelésén kiemelt figyelmet fordítanak a kisgyermekek hallásvizsgálatára, így a problémák felderítése érdekében a nehezen kooperáló gyerekekkel akár játékos formában is elvégezhetők a mérések. 

Sokszor csak abban az esetben gyanakodnak valamilyen, a beszédészlelést, beszédértést érintő bajra, amikor az iskolában is nehézségeket okoz. Az írás, olvasás elsajátítása csak a beszédészlelési folyamatok pontos működése esetén valósulhat meg, amelyet azonban számos más tényező is befolyásolhat, így a logika, a figyelem, a tempó, az emlékezet működése, a szókincs, az irányfelismerés. 

Milyen problémát okozhat a beszédértés zavara?

A beszéd kialakulásának szervi és környezeti környezeti feltételei vannak, így elsajátításához ép beszédszervekre, ép hallásra, egészséges idegrendszerre, valamint beszélő emberi környezetre van szükség. 

A gyerekek figyelme, főként fáradtság vagy fokozott izgalmi állapot miatt gyakran elkalandozik, így egyszer-egyszer természetes, hogy nem reagálnak az elhangzottakra vagy visszakérdeznek. Azonban ha a probléma gyakran fennáll, illetve tanulási nehézségeket, magatartási problémákat, megkésett, lassú beszédfejlődést tapasztal, érdemes kizárni a halláscsökkenést. Negatív hallásvizsgálati eredmény esetén az ok máshol keresendő.

Az óvodai, kisiskolás korban végzett logopédiai fejlesztés során tapasztalt nehézségek is a beszédértés zavarára utalhatnak, így további kivizsgálásra lehet szükség. 

Hogyan vizsgálhatók a beszédértési nehézségek?

A beszédészlelés és beszédmegértés kisgyermekkori diagnosztikájára, a beszédfeldolgozás teljes folyamatának vizsgálatára a GMP-tesztsorozat szolgál. A vizsgálat célja, hogy felderítse az elmaradás vagy a zavar helyét, típusát és mértékét a gyermek életkorának megfelelően. A teszt 3-13 éves kor között végezhető el. 

A változatos, életkorra szabott játékos feladatok nem okoznak gondot még a nehezebben leköthető gyermekek esetében sem.

közösség

további frisss

lap tetejére