Megválasztották az év orvosát a Markusovszky Kórházban

frisss.hu Fotó: Benkő Sándor/szombathely.hu • 2016. július 05., kedd •
De kitüntették az év szakdolgozóját, a kórház kiváló orvosát és főigazgatói dicséretet is kaptak.
Megválasztották az év orvosát a Markusovszky Kórházban

A Markusovszky kórházban tartott megemlékezésen mondott köszöntőt Prof. Dr. Márkus Béla a Tudományos Bizottság elnöke, Dr. Csákváry Violetta főorvos ismertette Semmelweis Ignác életútját, majd prof. dr. Nagy Lajos a kórház főigazgatója adta át az elismeréseket. A rendezvényen jelen volt Puskás Tivadar, polgármester és Koczka Tibor alpolgármester. Fotó: Benkő Sándor

KÓRHÁZI ELISMERÉSEK ÁTADÁSA:

Év Orvosa

 • Prof. Dr. Garzuly Ferenc nyugalmazott osztályvezető főorvos – Patológiai Osztály

  Prof. Dr. Garzuly Ferenc 1962. október 04. óta dolgozik a Markusovszky Kórházban. 1984-ben vette át az Ideggyógyászati Osztály vezetését Dr. Baltavári Lászlótól, s folytatta elődje neuropatológiai kutató munkáját egészen 2002. december 31-ig. Kiváló tudományos kapcsolatokat alakított ki hazai, osztrák, német és amerikai intézetekkel. Kandidátusi értekezését 1991-ben védte meg. 2003. január 01-től főorvosként jelenleg is hasznos tagja a Patológiai Osztálynak.

  Egyike azon keveseknek, akik a Markusovszky Kórházban végzett tudományos munkájuk eredményeként szereztek kandidátusi tudományos fokozatot.

  Munkáját mindig precízen, alaposan látja el. Kifogástalan munkavégzése, szorgalma és magatartása példa értékű, mellyel vezetői és munkatársai elismerését is kivívta.

  Nyugállományba vonulása óta a Pathologiai osztályon dolgozik. A neuropathologia mellett a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház eseteiből 3 könyv jelent meg, melyeknek tudományos jelentőségükön túl a medikus és orvos oktatásban is oriási szerepük van

   

  Hivatalos távolléte miatt a kitüntetést későbbi időpontban veszi át.

   

 

Év Szakdolgozója

 • Horváth András Központi Laboratórium laboratóriumi szakasszisztens

Horváth András 1984. március 01-től a hegyfalui Tüdőgyógyintézetben laborasszisztens volt, majd annak Szombathelyre történő átszervezésétől továbbra is laborasszisztensként tevékenykedik a Központi Laboratóriumban. Laborasszisztens képesítést 1986-ban szerzett. Felsőfokú laboratóriumi szakasszisztensi képesítést 2006-ban végezte el.

Megbízható, precíz és pontos munkaerő. A rábízott feladatokat mindig lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint látja el.

 

Kórház Kiváló Orvosa

 

 • Prof. Dr. Kálmán Bernadett tudományos igazgató helyettes

  Prof. Dr. Kálmán Bernadette, PhD, az MTA doktora, 2012. szeptembertől a Kórház tudományos igazgató helyettese. Kezdeményezte a molekuláris orvoslás meghonosítását, melynek célja a tudományos eredmények gyakorlatba való átültetése és a személyre szabott kezelések optimalizálása. Nemzetközi színtéren is elismert neurológus kutató orvos. A professzornő több mint két évtizedet dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, és a program fejlesztése céljából 2012. évben költözött vissza Magyarországra.

  Feladatát nagy szakértelemmel, precízen látja el. A Kórház vezetése messzemenőkig elégedett Professzornő felelősségteljes munkájával.

   

 • Dr. Nagy Rita szakorvos Általános Belgyógyászati Osztály

  Dr. Nagy Rita szakorvos 2006-ban szerzett orvosi diplomát, majd 2013. október 30-án szakvizsgát tett belgyógyászatból. 2008. december 01-től Kórházunk dolgozója, azt megelőzően a rezidensi idejét is itt töltötte. Munkáját főként az Általános Belgyógyászati Osztályon végzi, emellett a Nukleáris Medicina Osztály munkáját is támogatja. Nagy szaktudásra tett szert, melyet mindennapi munkavégzése során eredményesen használ. Szakmai tevékenysége, emberi, etikai magatartása példaértékű. Feletteseivel, munkatársaival nagyon jó kapcsolatot alakított ki.

   

 • Dr. Pothárn Orsolya szakorvosjelölt Kardiológiai Belgyógyászati Osztály

  Dr. Pothárn Orsolya 2011-ben szerzett orvosi diplomát. 2011. október 01-től a Kórház Kardiológiai Belgyógyászati Osztályának szakorvosjelöltje. Rezidens képzését intézményünk Kardiológiai Belgyógyászati Osztályán töltötte.

  Fiatal kora ellenére a coronaria CT vizsgálatok terén szerzett ismereteivel a kardiologiai diagnosztika egyik nagyon fontos területét vezeti.

   

  Kórház Kiváló Szakdolgozója

   

 • Horváth Tímea Kardiológiai Belgyógyászati Osztály osztályvezető helyettes ápolója

Horváth Tímea 2009. május 12. óta dolgozik kórházunkban. 1986-ban általános ápoló és általános asszisztens képesítést szerzett. Kezdetben ápolónő munkakört látott el, majd 2013. október 01-től megbízott osztályvezető ápoló helyettesként dolgozik a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztályon.

Ápolói munkavégzésében tükröződik a szakmája iránti elhivatottság. Kollégáival és a betegekkel kapcsolata kifogástalan, vezetői tevékenységét következetesen és precízen látja el. Munkáját magas szinten, hivatástudattal végzi, a betegek iránti empátiája, valamint magas szintű szakmai hozzáértése a kitüntetés megadását indokolja.

 

 • Maárné Havlik Hajnalka Általános- és Érsebészeti Osztály mb. osztályvezető ápoló

Maárné Havlik Hajnalka 1998. augusztus 17. óta dolgozik kórházunkban. 1995-ben általános ápoló és általános asszisztens, majd 1998-ban felsőfokú ápolói képesítést szerzett. Kezdetben ápolónő munkakört látott el, majd 2015. február 01-től megbízott osztályvezető ápoló helyettesként látja el feladatát az Általános és Érsebészeti Osztályon.

Osztályvezető ápoló helyettesként végzi magas színvonalú szakmai munkáját. A betegek iránti elkötelezettsége, kapcsolata kifogástalan, feladatát mély empátiával, humánummal látja el. Precíz, megbízható kolléganő, aki szaktudását a fiatalok oktatásában kamatoztatja. A hozzátartozókkal és a kollégáival kapcsolata példaértékű.

 

 • Nagyné Szemes Katalin Szülészet-Nőgyógyászati Osztály szülésznő

Nagyné Szemes Katalin 1978. augusztus 01. óta dolgozik kórházunkban. Egészségügyi Szakközépiskolát 1978-ban végezte, általános ápoló és általános asszisztens képesítést kapott. 1979-ban középfokú szülésznői, majd 2005-ben felsőfokú szülésznői szakképesítést szerzett. Kezdetben ápolónő munkakört látott el, majd 1986-tól szülésznőként látja el felelősségteljesen munkáját a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon.

Szakmai tudásáról, alázatáról a beteg emberek felé csak a legmagasabb fokon lehet beszélni. Nagyfokú humánum, türelem jellemzi egyéniségét. A hozzátartozókkal is mindig empatikus, udvarias és segítőkész.

 

Kórház Kiváló Dolgozója

 

 • Fuchs Ádám osztályvezető Pénzügyi és Számviteli Osztály

Budapesten, a Gazdasági Főiskolán végzett közgazdászként, majd szakmai tudását bővítve 2014-ben MSC mesterképzésen vett részt, ahol okleveles közgazdász végzettséget kapott.  Felsőfokú mérlegképes könyvelő szakképesítést először vállalkozói szakirányban szerzett, majd intézményünk költségvetési intézménnyé alakulását követően ez irányban is tovább képezte magát.

2011. július 4-én kezdett kórházunk Pénzügyi és Számviteli Osztályán dolgozni. Kezdetben előadóként végezte munkáját, majd csoportvezetői feladatokat kapott. 2013-tól osztályvezető helyettesként tevékenykedett, majd 2014. szeptember 01-től, jelenleg is a Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezetőjeként látja el feladatát.

Pénzügyi és számviteli területen szakmailag magas szinten tevékenykedik, munkáját nagy szakértelemmel és hozzáértéssel látja el, pontos munkavégzés jellemzi. Kollégáival kapcsolata példaértékű, megköveteli tőlük a hibátlan munkát, de ennek ellenére mindig számíthatnak segítségére, szakmai tudására. Munkahelyi vezetőivel szemben a lehető legnagyobb tiszteletet tanúsítja. Munkája, s emberi magatartása alapján méltó az elismerésre.

 

 • Pulainé Bencik Tímea osztályvezető Munka-Bérügyi és HumánpolitikaiOsztály

2003-ban kezdett dolgozni a kórház Munka-Bérügyi és Humánpolitikai Osztályán.  Kezdetben humánpolitikai ügyintézőként tevékenykedett, majd 2007-től csoportvezetői feladatokat látott el. Szakmai ismereteinek kiszélesítése végett 2008-ban személyügyi szervező diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. 2013-tól osztályvezető helyettesi feladatok ellátására szóló vezetői megbízást kapott, majd 2015. március 01-től – jelenleg is – osztályvezetőként látja el feladatait.

Lelkiismeretes, precíz, munkáját pontosan végzi, nyitott az új feladatokra. A KIRA illetményszámfejtő program bevezetésével számos nehézséget, problémát oldott- és old meg a mai napig kollégáival egyetemben. Rendkívül jó kapcsolatban van beosztottjaival, valamint a szakterületen dolgozókkal egyaránt. Kifogástalan magatartása példa értékű, mellyel vezetői és munkatársai elismerését is kivívta, megbízható tagja kórházunk kollektívájának.

 

 • Tóth Mária anyaggazdálkodási előadó Logisztikai Osztály

  2001 októberétől a kórház Logisztikai Osztály Anyag- és Eszközgazdálkodási Csoportjának előadójaként látja el feladatait. Munkaterülete a gyógyászati szakmai anyagok kezelése, kiemelten a haemodinamikai, angiográfiás, urológiai sebészeti, fogászati valamint szájsebészeti speciális anyagok nyilvántartása, teljes körű ügyintézése.

  Szakmai ismereteit logisztikai irányú továbbképzéseken bővítette, maximális segítséget nyújtva munkatársainak. Felkészültsége, munkabírása kiváló. Emberi magatartása, humánuma, munkatársaihoz való viszonya példaértékű. Sok éves becsületes, lelkiismeretes, magas színvonalú munkavégzés jellemzi.

 

Főigazgatói Dicséret

 

 • Dr. Nádasi Géza mb. osztályvezető főorvos, orvosigazgató-helyettes

  a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 1983-ban. 1987-ben sebészet, majd 1992-ben érsebészet szakvizsgát szerzett. 1983-ban, a diploma megszerzése után kórházunkban kezdte meg pályafutását, s egészen 2008. január 20-ig itt dolgozott. A Körmendi Kórház integrálásával, 2013. január 16-tól ismét kórházunk dolgozója a Körmendi Sebészeti Részleg osztályvezető főorvosaként, s egyúttal megbízást kapott a Körmendi Kórház orvosszakmai vezetésére.  Az elmúlt több mint három évtizedes sebészeti tapasztalata alapján fontos szereplője kórházunk szakmai tevékenységének. Működése alatt megteremtette osztályán a magas színvonalú gyógyító és betegellátó munkát. Emberi magatartása, humánuma, munkatársaihoz, betegeihez való viszonyulása példaértékű.

   

 • Dr. Virágh Éva szakorvos Gasztroenterológiai Belgyógyászati Osztály

  2008-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 2013-ban belgyógyász szakvizsgát tett. 2010. december 01-től dolgozik kórházunk Általános Belgyógyászati Osztályán. Jelenleg a Gasztroenterológiai Belgyógyászati Osztályon végzi munkáját, az elmúlt évek során nagy szaktudásra tett szert, melyet munkavégzése során kamatoztat. Kitűnő elméleti felkészültségű, és jó gyakorlati szakember. Magas szintű szakmai tapasztalatot szerzett, melyet munkavégzése során kamatoztat. Betegekkel, feletteseivel, munkatársaival példamutató kapcsolatot alakított ki, kollégái mindig számíthatnak segítségére, szakmai tudására.

   

 • Dr. Aranyos Hajnalka szakorvosjelölt Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály

  A Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály szakorvosjelöltje. 2011-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, ugyanezen év szeptember 01. napjától dolgozik kórházunkban. Munkáját fiatalos lendülettel, szorgalommal, felelősségteljesen végzi. Sokoldalú, színvonalas munkavégzés, precizitás és alaposság jellemzi. Kifogástalan magatartása példa értékű, színvonalas munkavégzését, kiváló adottságait, emberi tulajdonságait mind a kórházi kollektíva, mind a vezetés messzemenően elismeri.

 

 • Zsömle Annamária diplomás ápoló Sürgősségi Betegellátó Osztály

  2000. július 3-án kezdte pályáját a Markusovszky Kórháznál, diplomás ápolói végzettségének megszerzését követően. 2002 januárjától a körmendi Dr. Batthyány Strattmann László Kórházban folytatta tevékenységét, mellette 2006 júliusától – másodállásban - kórházunk Neurológiai Osztályának munkájába segített be.

  2013-tól ismét főállásban dolgozik intézményünkben, a Sürgősségi Betegellátó Osztály diplomás ápolójaként. Munkaköréből eredően feladatait mindig precízen, pontosan és felelősségteljesen látja el. Felettesei és munkatársai elégedettek munkájával, hozzáállásával. Lelkiismeretesség és szorgalom jellemzi mindennapi munkavégzését.

   

 • Brevák Lászlóné orvosírnok-segédasszisztens Radiológiai Osztály

1991. november 1-jén kezdett dolgozni kórházunk Radiológiai Osztályán, ahol a 2015. évi nyugdíjazását követően is tovább dolgozik segédasszisztensi és orvosirnoki munkakörben.

Munkáját lelkiismeretesen, nagy elhivatottsággal végzi, vezetőinek és munkatárasainak legnagyobb megelégedésére.

Tevékenységét precízen folytatja, emberszeretetet tükröző munkavégzés jellemzi. Kiemelkedő munkáját több évtizede végzi e szakterületen.

 

 • Joó Sándor betegszállító

  2010 februárjában kezdett dolgozni kórházunkban betegszállító munkakörben. Munkáját az egész kórházra kiterjedően kiválóan és lelkiismeretesen végzi, munkatársaihoz és vezetőihez való viszonya kifogástalan. Feladatinak ellátása során a szakma szabályait betartja, mindig empatikusan és etikusan viselkedik. Jelenleg is megbecsült tagja a kórházi kollektívának, mindenkivel szívélyes és segítőkész.

   

 • Bognár Tamás előadó Logisztikai Osztály

  2006. július 03-án dolgozik kórházunk Anyag- és Eszközgazdálkodási Csoportjában. 2008 júniusában logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképesítést szerzett. A kórházunknál töltött elmúlt egy évtized előadói munkája során sok tapasztalatra tett szert a logisztikai ágazat területén. Lelkiismeretes és alapos munkavégzés jellemzi. Kiváló kapcsolatot alakított ki munkatársaival, feletteseivel egyaránt.

   

 • Doktor Józsefné pénzügyi ügyintéző Pénzügyi és Számviteli Osztály

  2000. január 17-én állt munkába kórházunk jogelődjénél, a Körmendi Kórháznál. 1996-ban mérlegképes könyvelő képesítést szerzett. A Körmendi Kórház átvétele óta, 2013. január 16-tól dolgozik kórházunk Pénzügyi és Számviteli Osztályán, pénzügyi ügyintéző munkakörben. Az átvételt követően maximálisan elsajátította feladatkörét és kiválóan beilleszkedett az új kollektívába. Megbízható, lelkiismeretes és együttműködő munkaerő. Precíz, alapos munkavégzés jellemzi. 

   

 • Vilics Zoltán számítógép üzemeltető Informatikai Osztály

  2008. április 01. óta dolgozik kórházunk Informatikai Osztályán számítógép üzemeltető munkakörben. Szakmai tapasztalata és széles körű ismeretei által kiválóan látja el feladatait. Munkájára igényes, precíz, pontos dolgozója kórházunknak. Megbízhatóság és szorgalom jellemzi mindennapi munkavégzését. Felettese és munkatársai mindig számíthatnak rá.

   

  Adjunktusi cím átadása

   

  az adjunktusi cím odaítélése a Markusovszky Ünnepséghez kapcsolódva történt, de hivatalos távolléte miatt nem tudta átvenni, ezért kerül most átadásra.

   

  Dr. Bierer Gábor szakorvos 2006-ban szerzett orvosi diplomát, 2011-ben oxyológia-sürgősségi orvostan szakvizsgát tett. 2008. december 01-től áll kórházunk alkalmazásában. Feladatait mindig precízen, pontosan és felelősségteljesen látja el. Sokoldalú és színvonalas munkavégzését, kiváló adottságait, emberi tulajdonságait mind munkatársai, mind a betegek nagyra értékelik.

  A Markusovszky kórházban tartott megemlékezésen mondott köszöntőt Prof. Dr. Márkus Béla a Tudományos Bizottság elnöke, Dr. Csákváry Violetta főorvos ismertette Semmelweis Ignác életútját, majd prof. dr. Nagy Lajos a kórház főigazgatója adta át az elismeréseket. A rendezvényen jelen volt dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere és Koczka Tibor alpolgármester. Fotó: Benkő Sándor

  KÓRHÁZI ELISMERÉSEK ÁTADÁSA:

   

  Év Orvosa

 • Prof. Dr. Garzuly Ferenc nyugalmazott osztályvezető főorvos – Patológiai Osztály

  Prof. Dr. Garzuly Ferenc 1962. október 04. óta dolgozik a Markusovszky Kórházban. 1984-ben vette át az Ideggyógyászati Osztály vezetését Dr. Baltavári Lászlótól, s folytatta elődje neuropatológiai kutató munkáját egészen 2002. december 31-ig. Kiváló tudományos kapcsolatokat alakított ki hazai, osztrák, német és amerikai intézetekkel. Kandidátusi értekezését 1991-ben védte meg. 2003. január 01-től főorvosként jelenleg is hasznos tagja a Patológiai Osztálynak.

  Egyike azon keveseknek, akik a Markusovszky Kórházban végzett tudományos munkájuk eredményeként szereztek kandidátusi tudományos fokozatot.

  Munkáját mindig precízen, alaposan látja el. Kifogástalan munkavégzése, szorgalma és magatartása példa értékű, mellyel vezetői és munkatársai elismerését is kivívta.

  Nyugállományba vonulása óta a Pathologiai osztályon dolgozik. A neuropathologia mellett a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház eseteiből 3 könyv jelent meg, melyeknek tudományos jelentőségükön túl a medikus és orvos oktatásban is oriási szerepük van

   

  Hivatalos távolléte miatt a kitüntetést későbbi időpontban veszi át.

   

 •  

  Év Szakdolgozója

 • Horváth András Központi Laboratórium laboratóriumi szakasszisztens

 • Horváth András 1984. március 01-től a hegyfalui Tüdőgyógyintézetben laborasszisztens volt, majd annak Szombathelyre történő átszervezésétől továbbra is laborasszisztensként tevékenykedik a Központi Laboratóriumban. Laborasszisztens képesítést 1986-ban szerzett. Felsőfokú laboratóriumi szakasszisztensi képesítést 2006-ban végezte el.

  Megbízható, precíz és pontos munkaerő. A rábízott feladatokat mindig lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint látja el.

   

  Kórház Kiváló Orvosa

   

 • Prof. Dr. Kálmán Bernadett tudományos igazgató helyettes

  Prof. Dr. Kálmán Bernadette, PhD, az MTA doktora, 2012. szeptembertől a Kórház tudományos igazgató helyettese. Kezdeményezte a molekuláris orvoslás meghonosítását, melynek célja a tudományos eredmények gyakorlatba való átültetése és a személyre szabott kezelések optimalizálása. Nemzetközi színtéren is elismert neurológus kutató orvos. A professzornő több mint két évtizedet dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, és a program fejlesztése céljából 2012. évben költözött vissza Magyarországra.

  Feladatát nagy szakértelemmel, precízen látja el. A Kórház vezetése messzemenőkig elégedett Professzornő felelősségteljes munkájával.

   

 • Dr. Nagy Rita szakorvos Általános Belgyógyászati Osztály

  Dr. Nagy Rita szakorvos 2006-ban szerzett orvosi diplomát, majd 2013. október 30-án szakvizsgát tett belgyógyászatból. 2008. december 01-től Kórházunk dolgozója, azt megelőzően a rezidensi idejét is itt töltötte. Munkáját főként az Általános Belgyógyászati Osztályon végzi, emellett a Nukleáris Medicina Osztály munkáját is támogatja. Nagy szaktudásra tett szert, melyet mindennapi munkavégzése során eredményesen használ. Szakmai tevékenysége, emberi, etikai magatartása példaértékű. Feletteseivel, munkatársaival nagyon jó kapcsolatot alakított ki.

   

 • Dr. Pothárn Orsolya szakorvosjelölt Kardiológiai Belgyógyászati Osztály

  Dr. Pothárn Orsolya 2011-ben szerzett orvosi diplomát. 2011. október 01-től a Kórház Kardiológiai Belgyógyászati Osztályának szakorvosjelöltje. Rezidens képzését intézményünk Kardiológiai Belgyógyászati Osztályán töltötte.

  Fiatal kora ellenére a coronaria CT vizsgálatok terén szerzett ismereteivel a kardiologiai diagnosztika egyik nagyon fontos területét vezeti.

   

  Kórház Kiváló Szakdolgozója

   

 • Horváth Tímea Kardiológiai Belgyógyászati Osztály osztályvezető helyettes ápolója

 • Horváth Tímea 2009. május 12. óta dolgozik kórházunkban. 1986-ban általános ápoló és általános asszisztens képesítést szerzett. Kezdetben ápolónő munkakört látott el, majd 2013. október 01-től megbízott osztályvezető ápoló helyettesként dolgozik a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztályon.

  Ápolói munkavégzésében tükröződik a szakmája iránti elhivatottság. Kollégáival és a betegekkel kapcsolata kifogástalan, vezetői tevékenységét következetesen és precízen látja el. Munkáját magas szinten, hivatástudattal végzi, a betegek iránti empátiája, valamint magas szintű szakmai hozzáértése a kitüntetés megadását indokolja.

   

 • Maárné Havlik Hajnalka Általános- és Érsebészeti Osztály mb. osztályvezető ápoló

 • Maárné Havlik Hajnalka 1998. augusztus 17. óta dolgozik kórházunkban. 1995-ben általános ápoló és általános asszisztens, majd 1998-ban felsőfokú ápolói képesítést szerzett. Kezdetben ápolónő munkakört látott el, majd 2015. február 01-től megbízott osztályvezető ápoló helyettesként látja el feladatát az Általános és Érsebészeti Osztályon.

  Osztályvezető ápoló helyettesként végzi magas színvonalú szakmai munkáját. A betegek iránti elkötelezettsége, kapcsolata kifogástalan, feladatát mély empátiával, humánummal látja el. Precíz, megbízható kolléganő, aki szaktudását a fiatalok oktatásában kamatoztatja. A hozzátartozókkal és a kollégáival kapcsolata példaértékű.

   

 • Nagyné Szemes Katalin Szülészet-Nőgyógyászati Osztály szülésznő

 • Nagyné Szemes Katalin 1978. augusztus 01. óta dolgozik kórházunkban. Egészségügyi Szakközépiskolát 1978-ban végezte, általános ápoló és általános asszisztens képesítést kapott. 1979-ban középfokú szülésznői, majd 2005-ben felsőfokú szülésznői szakképesítést szerzett. Kezdetben ápolónő munkakört látott el, majd 1986-tól szülésznőként látja el felelősségteljesen munkáját a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon.

  Szakmai tudásáról, alázatáról a beteg emberek felé csak a legmagasabb fokon lehet beszélni. Nagyfokú humánum, türelem jellemzi egyéniségét. A hozzátartozókkal is mindig empatikus, udvarias és segítőkész.

   

  Kórház Kiváló Dolgozója

   

 • Fuchs Ádám osztályvezető Pénzügyi és Számviteli Osztály

 • Budapesten, a Gazdasági Főiskolán végzett közgazdászként, majd szakmai tudását bővítve 2014-ben MSC mesterképzésen vett részt, ahol okleveles közgazdász végzettséget kapott.  Felsőfokú mérlegképes könyvelő szakképesítést először vállalkozói szakirányban szerzett, majd intézményünk költségvetési intézménnyé alakulását követően ez irányban is tovább képezte magát.

  2011. július 4-én kezdett kórházunk Pénzügyi és Számviteli Osztályán dolgozni. Kezdetben előadóként végezte munkáját, majd csoportvezetői feladatokat kapott. 2013-tól osztályvezető helyettesként tevékenykedett, majd 2014. szeptember 01-től, jelenleg is a Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezetőjeként látja el feladatát.

  Pénzügyi és számviteli területen szakmailag magas szinten tevékenykedik, munkáját nagy szakértelemmel és hozzáértéssel látja el, pontos munkavégzés jellemzi. Kollégáival kapcsolata példaértékű, megköveteli tőlük a hibátlan munkát, de ennek ellenére mindig számíthatnak segítségére, szakmai tudására. Munkahelyi vezetőivel szemben a lehető legnagyobb tiszteletet tanúsítja. Munkája, s emberi magatartása alapján méltó az elismerésre.

   

 • Pulainé Bencik Tímea osztályvezető Munka-Bérügyi és HumánpolitikaiOsztály

 • 2003-ban kezdett dolgozni a kórház Munka-Bérügyi és Humánpolitikai Osztályán.  Kezdetben humánpolitikai ügyintézőként tevékenykedett, majd 2007-től csoportvezetői feladatokat látott el. Szakmai ismereteinek kiszélesítése végett 2008-ban személyügyi szervező diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. 2013-tól osztályvezető helyettesi feladatok ellátására szóló vezetői megbízást kapott, majd 2015. március 01-től – jelenleg is – osztályvezetőként látja el feladatait.

  Lelkiismeretes, precíz, munkáját pontosan végzi, nyitott az új feladatokra. A KIRA illetményszámfejtő program bevezetésével számos nehézséget, problémát oldott- és old meg a mai napig kollégáival egyetemben. Rendkívül jó kapcsolatban van beosztottjaival, valamint a szakterületen dolgozókkal egyaránt. Kifogástalan magatartása példa értékű, mellyel vezetői és munkatársai elismerését is kivívta, megbízható tagja kórházunk kollektívájának.

   

 • Tóth Mária anyaggazdálkodási előadó Logisztikai Osztály

  2001 októberétől a kórház Logisztikai Osztály Anyag- és Eszközgazdálkodási Csoportjának előadójaként látja el feladatait. Munkaterülete a gyógyászati szakmai anyagok kezelése, kiemelten a haemodinamikai, angiográfiás, urológiai sebészeti, fogászati valamint szájsebészeti speciális anyagok nyilvántartása, teljes körű ügyintézése.

  Szakmai ismereteit logisztikai irányú továbbképzéseken bővítette, maximális segítséget nyújtva munkatársainak. Felkészültsége, munkabírása kiváló. Emberi magatartása, humánuma, munkatársaihoz való viszonya példaértékű. Sok éves becsületes, lelkiismeretes, magas színvonalú munkavégzés jellemzi.

 •  

  Főigazgatói Dicséret

   

 • Dr. Nádasi Géza mb. osztályvezető főorvos, orvosigazgató-helyettes

  a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 1983-ban. 1987-ben sebészet, majd 1992-ben érsebészet szakvizsgát szerzett. 1983-ban, a diploma megszerzése után kórházunkban kezdte meg pályafutását, s egészen 2008. január 20-ig itt dolgozott. A Körmendi Kórház integrálásával, 2013. január 16-tól ismét kórházunk dolgozója a Körmendi Sebészeti Részleg osztályvezető főorvosaként, s egyúttal megbízást kapott a Körmendi Kórház orvosszakmai vezetésére.  Az elmúlt több mint három évtizedes sebészeti tapasztalata alapján fontos szereplője kórházunk szakmai tevékenységének. Működése alatt megteremtette osztályán a magas színvonalú gyógyító és betegellátó munkát. Emberi magatartása, humánuma, munkatársaihoz, betegeihez való viszonyulása példaértékű.

   

 • Dr. Virágh Éva szakorvos Gasztroenterológiai Belgyógyászati Osztály

  2008-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 2013-ban belgyógyász szakvizsgát tett. 2010. december 01-től dolgozik kórházunk Általános Belgyógyászati Osztályán. Jelenleg a Gasztroenterológiai Belgyógyászati Osztályon végzi munkáját, az elmúlt évek során nagy szaktudásra tett szert, melyet munkavégzése során kamatoztat. Kitűnő elméleti felkészültségű, és jó gyakorlati szakember. Magas szintű szakmai tapasztalatot szerzett, melyet munkavégzése során kamatoztat. Betegekkel, feletteseivel, munkatársaival példamutató kapcsolatot alakított ki, kollégái mindig számíthatnak segítségére, szakmai tudására.

   

 • Dr. Aranyos Hajnalka szakorvosjelölt Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály

  A Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály szakorvosjelöltje. 2011-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, ugyanezen év szeptember 01. napjától dolgozik kórházunkban. Munkáját fiatalos lendülettel, szorgalommal, felelősségteljesen végzi. Sokoldalú, színvonalas munkavégzés, precizitás és alaposság jellemzi. Kifogástalan magatartása példa értékű, színvonalas munkavégzését, kiváló adottságait, emberi tulajdonságait mind a kórházi kollektíva, mind a vezetés messzemenően elismeri.

 • Zsömle Annamária diplomás ápoló Sürgősségi Betegellátó Osztály

  2000. július 3-án kezdte pályáját a Markusovszky Kórháznál, diplomás ápolói végzettségének megszerzését követően. 2002 januárjától a körmendi Dr. Batthyány Strattmann László Kórházban folytatta tevékenységét, mellette 2006 júliusától – másodállásban - kórházunk Neurológiai Osztályának munkájába segített be.

  2013-tól ismét főállásban dolgozik intézményünkben, a Sürgősségi Betegellátó Osztály diplomás ápolójaként. Munkaköréből eredően feladatait mindig precízen, pontosan és felelősségteljesen látja el. Felettesei és munkatársai elégedettek munkájával, hozzáállásával. Lelkiismeretesség és szorgalom jellemzi mindennapi munkavégzését.

   

 • Brevák Lászlóné orvosírnok-segédasszisztens Radiológiai Osztály

 • 1991. november 1-jén kezdett dolgozni kórházunk Radiológiai Osztályán, ahol a 2015. évi nyugdíjazását követően is tovább dolgozik segédasszisztensi és orvosirnoki munkakörben.

  Munkáját lelkiismeretesen, nagy elhivatottsággal végzi, vezetőinek és munkatárasainak legnagyobb megelégedésére.

  Tevékenységét precízen folytatja, emberszeretetet tükröző munkavégzés jellemzi. Kiemelkedő munkáját több évtizede végzi e szakterületen.

   

 • Joó Sándor betegszállító

  2010 februárjában kezdett dolgozni kórházunkban betegszállító munkakörben. Munkáját az egész kórházra kiterjedően kiválóan és lelkiismeretesen végzi, munkatársaihoz és vezetőihez való viszonya kifogástalan. Feladatinak ellátása során a szakma szabályait betartja, mindig empatikusan és etikusan viselkedik. Jelenleg is megbecsült tagja a kórházi kollektívának, mindenkivel szívélyes és segítőkész.

   

 • Bognár Tamás előadó Logisztikai Osztály

  2006. július 03-án dolgozik kórházunk Anyag- és Eszközgazdálkodási Csoportjában. 2008 júniusában logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképesítést szerzett. A kórházunknál töltött elmúlt egy évtized előadói munkája során sok tapasztalatra tett szert a logisztikai ágazat területén. Lelkiismeretes és alapos munkavégzés jellemzi. Kiváló kapcsolatot alakított ki munkatársaival, feletteseivel egyaránt.

   

 • Doktor Józsefné pénzügyi ügyintéző Pénzügyi és Számviteli Osztály

  2000. január 17-én állt munkába kórházunk jogelődjénél, a Körmendi Kórháznál. 1996-ban mérlegképes könyvelő képesítést szerzett. A Körmendi Kórház átvétele óta, 2013. január 16-tól dolgozik kórházunk Pénzügyi és Számviteli Osztályán, pénzügyi ügyintéző munkakörben. Az átvételt követően maximálisan elsajátította feladatkörét és kiválóan beilleszkedett az új kollektívába. Megbízható, lelkiismeretes és együttműködő munkaerő. Precíz, alapos munkavégzés jellemzi. 

   

 • Vilics Zoltán számítógép üzemeltető Informatikai Osztály

  2008. április 01. óta dolgozik kórházunk Informatikai Osztályán számítógép üzemeltető munkakörben. Szakmai tapasztalata és széles körű ismeretei által kiválóan látja el feladatait. Munkájára igényes, precíz, pontos dolgozója kórházunknak. Megbízhatóság és szorgalom jellemzi mindennapi munkavégzését. Felettese és munkatársai mindig számíthatnak rá.

   

  Adjunktusi cím átadása

   

  az adjunktusi cím odaítélése a Markusovszky Ünnepséghez kapcsolódva történt, de hivatalos távolléte miatt nem tudta átvenni, ezért kerül most átadásra.

   

  Dr. Bierer Gábor szakorvos 2006-ban szerzett orvosi diplomát, 2011-ben oxyológia-sürgősségi orvostan szakvizsgát tett. 2008. december 01-től áll kórházunk alkalmazásában. Feladatait mindig precízen, pontosan és felelősségteljesen látja el. Sokoldalú és színvonalas munkavégzését, kiváló adottságait, emberi tulajdonságait mind munkatársai, mind a betegek nagyra értékelik.

 •  

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére