Kitüntetéseket adtak át a magyar kultúra napja alkalmából Szombathelyen

• 2022. január 22., szombat •
A járványhelyzetre tekintettel szűk körű megemlékezés keretében ismerték el a kulturális ágazatban kiemelkedő tevékenységet végző szakemberek munkáját. Az AGORA által szervezett ünnepség keretében 2022. január 21-én, pénteken,15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytermében vehették át a díjazottak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat által adományozható kitüntetéseket.
Kitüntetéseket adtak át a magyar kultúra napja alkalmából Szombathelyen

„KIEMELKEDŐ KULTURÁLIS MUNKÁÉRT-DÍJ”

I. Fokozat
Dr. Czetter Ibolya

Az ELTE SEK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének tanára, tanszékvezetője. 1999-ben jelent meg első önálló kötete, A stílus és a formák (Tanulmányok a nyelvművész Márai Sándorról) címmel, amelyet Vas Megye Közgyűlésének Tudományos Szakbizottsága nívódíjban részesített. Márai Sándor naplóiból írt disszertációját az Akadémiai Könyvkiadónál jelentette meg 2002-ben. Ezt követően több kötete jelent meg a Nemzeti Tankönyvkiadónál. 2016-ban Kristóf Ágotáról írt életrajzi kötete a Szülőföld Könyvkiadónál.

A megye és a régió általános és középiskoláiban nagyszámú magyartanár pályára kerülését segítette, Oktatói, kutatói munkáján túl jelentős közéleti és társadalmi tevékenységet is végez: a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesületben 5 évig alelnökként, majd újabb 5 éven át elnökként dolgozott. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos elnökségének tagja. Rendszeres előadója a helyi szervezet Hölgyklubjának, lebonyolítója a Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozatnak, az Urbanisztikai Nyári Egyetem felkarolója volt, a jubileumi kötet szerkesztése is a nevéhez fűződik. Rendszeres előadója a város kulturális rendezvényeinek. Egykori iskolájában, a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban konferenciákat szervezett, tevékenyen részt vesz az alma mater értékeinek gyarapításában. 2019-ben megalapította a SEK-ben a Szinesztézia Egyetemi Színpadot, nagy lelkesedéssel készíti fel tanítványait országos tudományos diákköri megmérettetésekre, illetve a „Szép magyar beszéd” versenyekre, szavalóversenyekre. 

Hat önálló kötet szerzője, helyi kiadványok, tanulmánykötetek szerkesztője. 2011-ben jelent meg az igényes kivitelezésű Savariától Szombathelyig c. városalbuma. 

Sokat dolgozott azért, hogy a 6. Nemzetközi Dialektológiai Szimpozion és két Nemzetközi Márai-konferencia is Szombathelyen valósuljon meg. Nevéhez fűződik helyi szerzők irodalmi kultuszának ápolása.

Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának, a Magyar Irodalomtörténeti, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, valamint a Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyar Irodalomtudományi Szakbizottságának, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesületének, a Szombathelyi Tudományos Társaságnak. Sokrétű tudományos tevékenysége mellett igazi lokálpartiótaként városunkban, városunkért végzett kulturális munkája elismerésre méltó.

 

II. Fokozat
Paulik Ákos Dezső

Szorosan kötődik Szombathely városához. A Szombathelyi Művészeti Iskolában tanít 30 éve. Az iskola egyik legmeghatározóbb húzóembere, számos kezdeményezésével öregbítette az iskola hírnevét. Több tanítványából lett nemzetközileg elismert szakember.

Iskolán belüli zenekari és kórusvezetői munkájával számos országos díjat kapott, nemzetközi porondon is fellépett. Évente több alkalommal állt ki iskolai énekkarával városi rendezvényen. 

2019-ben a Szombathelyi Zonta Club „Az önzetlenség rózsája” díját is kiérdemelte. A Szombathelyi Énekegyüttes hagyományait folytatva megalapította a Capella Cantorum fél professzionális énekegyüttest, mellyel több alkalommal vett részt lemezfelvételen, sokszor szerepelt hazai és külföldi koncerteken a Capella Savaria barokk zenekar felkérésére. Nagyobb oratorikus művek esetén karmesterként is közreműködött.

A családtagjaiból alakult Paulik Családi Zenekarként elnevezett együttesével több CD-nyi gyerekvers megzenésítésével vált ismertté. Városi és országos fesztiválokon, könyvnapokon, tévéműsorokban, továbbá a budapesti Komédium színházban lépett fel a Jászai Mari-díjas Levente Péter társaságában.

A Savaria Szimfonikus Zenekar kíséretével rendszeresen vállalt kisebb bariton áriákat a városban szervezett operaelőadásokon.

Gyermekversek megzenésítésén kívül vegyeskari kórusművek komponálásával is foglalkozik, ezzel is elősegítve a városi és vidéki magyar kórusok repertoárjának bővülését.

Nevét minden, kultúrában jártas szombathelyi ismeri, nincs olyan templom, ahol ne szervezett volna egyházzenei koncertet.

 

Díjak, kitüntetések:
 

Kiemelkedő Pedagógusmunkáért Díj II. fokozat

II. Fokozat
Nagy Marianna Zsuzsanna

Több évtizede aktív szerepet vállal a Berzsenyi Dániel Könyvtár házi kölcsönzés-szolgáltatásában. Lelki érzékenysége, empátiája folytán nemcsak idős, mozgáskorlátozott, gyengénlátó olvasókhoz visz havi rendszerességgel könyveket, CD-ket, hangoskönyveket, DVD-ket, hanem több intézménybe is. Ez a feladat minden alkalommal személyes beszélgetést, a gondozottak értő meghallgatását, lelki segítségnyújtást is jelent. Rendszeresen felolvasását tartott a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ gondozóházában. A pandémia alatt telefonon tartotta a kapcsolatot több idős emberrel, a hajléktalanszállón ő cserélte a rendszeresen az olvasnivalót. 

Különös figyelmet fordít speciális csoportok ellátására, részükre foglalkozásokat, rendezvényeket szervez és vezet. Nagy sikert aratott „Önként vakon – Ismerkedés a könyvtárral látássérült olvasóink szemüvegén keresztül” c. foglalkozásával, amelyet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által koordinált „Az én könyvtáram” program mintaprojektjévé választották. 

Szintén mintaprojekt lett „A hétmérföldes csizma utasai - drámajáték a könyvtárban” c. fejlesztése is. 

Az olvasószolgálat aktív tagjaként bizonyította rátermettségét a kölcsönzési szolgálatban és a gyermekkönyvtárban is, és kiemelten maradandót alkotott a különleges, minden műfajt érintő zenei tájékozottságot igénylő zeneműtárosi tevékenységével egy olyan korszakban is, amikor a zenehallgatás a zenei műveltség átadásának központi és közösségépítő helyszíne volt a könyvtár. 

Pályafutása alatt háromszor érdemelte ki „A Berzsenyi Könyvtárért” díjat, egyszer szimpátia díjat. 

Kiemelkedő munkát végez a könyvtári események szervezésében, lebonyolításában.  Egyedülálló ötletek, azok kivételesen kreatív megvalósítása jellemzi munkavégzését. A könyvtári kiállítások esztétikai többletet jelentő rendezése is a nevéhez fűződik. Nagyfokú figyelmessége és ritka érzékenysége, amellyel a rászorulók felé fordul, a könyvtár olvasóinak visszajelzései alapján igen jelentős. Kedvességével, optimizmust, vitalitást sugárzó személyével hatalmas segítséget, támogatást nyújt embertársainak. 

Díjak, kitüntetések:

• Berzsenyi Dániel Könyvtárért - szakmai - Díj (1995, 2004, 2017)

• Berzsenyi Könyvtárért - szimpátia - Díj (2014)

 

A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁÉRT-DÍJ”

Gombás Endre

Gombás Endre a MISPRO Produkciós Iroda vezetője számtalan szombathelyi kulturális és sport rendezvény megálmodója, szervezője és kivitelezője. Kulturális és szolgáltató irodája tavaly ünnepelte 20. jubileumát.

Gombás Endre kulturális érzékenysége és érdeklődése a rendszerváltás előtt a fotózás és a könnyűzene felé fordult. Ő volt a „hősidőkben” a LORD zenekara fotósa és segítője, és rengeteg Sportházas koncert megörökítője. A 80-as évek végén a megalakult Éhen Gyula Kör alelnöke lett, ahol számtalan rendszerváltó esemény résztvevője, amelyek közül a legjelentősebb a Lenin szobor 1990 márciusi letakarása volt.

A Művelődési és Sportházban is számos kulturális projekt elindítása fűződik a nevéhez, ilyen volt többek között a Karácsonyi Tárlat és az Isis Dance Open. 

Gombás Endre politikusi pályafutását is végig kísérték a kulturális és civil kapcsolatokat erősítő események. Mint a város tanácsnoka fő szervezője volt a 2004-es Fő téri Európa Napnak.

Kulturális szolgáltatóként magas színvonalon segítette a város nagyrendezvényeinek technikai kiszolgálását (pl. Savaria Karnevál), de közreműködött országos produkciók megvalósításában is (pl. Operaház, MÜPA).

Az elmúlt években produkciós vezetőként számtalan könnyűzenei műsort hozott létre szombathelyi szereplők részvételével. Lokálpatriótaként kiemelt figyelmet fordít a helyi tehetségek felkarolására és bemutatására.

Tevékenységének középpontjában mindig ott volt a kulturális és civil szféra segítése.

 

Forrás: vaol.hu
Kép forrása: szombathely.hu

közösség

további frisss

lap tetejére