Hősöket képeznek - Ösztöndíjakkal, korszerű szakokkal csábítják az egészségügybe a fiatalokat

Haitzmann Ágnes • 2022. január 14., péntek •
Minden valamirevaló szombathelyinek van legalább egy ismerőse, aki szociális munkás szakon végzett az egészségügyi főiskolán - kis túlzással. Döbbenetes tehát, hogy ez a képzés már megszűnt Szombathelyen, ahogy az apadó érdeklődéshez igazodva az országban máshol is leáldozóban van ennek a szaknak. Van azonban, ami újdonság: például sportmenedzserek szerezhetnek diplomát a Jókai utcában, indul a védőnő MSc és BSc levelező, illetve a komplex rehabilitáció képzés is, a köztudatban viszont továbbra is az ápolók, szülésznők, mentőtisztek képzésének legendás helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának szombathelyi bázisa. Karamánné dr. Pakai Annamária központigazgató szerint ilyenkor, év elején fontos feladat, hogy megnyerjék a fiatalokat maguknak.
Hősöket képeznek - Ösztöndíjakkal, korszerű szakokkal csábítják az egészségügybe a fiatalokat

A napokban tartották a nyílt napjukat, telt ház volt. Milyen ajánlataik vannak az érettségizőknek?

Az ápolás és betegellátás alapszakon ápoló, gyógytornász, mentőtiszt és szülésznő szakirányon lehet nálunk tanulni, az egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon pedig védőnőket, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelőket képezünk. Elmondhatom, hogy széles a palettánk, amelyről a pályaválasztás előtt álló fiatalok is tájékoztatást kaphattak. A köszöntőket követően bemutattuk a szombathelyi központot, annak képzési kínálatát, ismertettük a felvételi eljárást, információkat adtunk a kollégiumi elhelyezésről, az ösztöndíjakról, juttatásokról. Szó volt a honvédségi ösztöndíjról is, valamint a diákhitelről és a mentorprogramokról.

Perspektívát is ajánlottak számukra, ez nyilvánvaló volt.

Így van, kiemelt feladatomnak tekintem a tehetséggondozást. Fontosnak tartom, hogy a hallgatóink megismerkedjenek a tudományos élet szépségével is. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink részt vegyenek a Tudományos Diákköri Konferencián, értékes munkájuk megjelenjen hazai és nemzetközi fórumokon. Büszke vagyok arra, hogy több hallgatóval készült már közös publikációnk, sőt a legjobbakat nemzetközi konferencián poszter szekcióban is sikerült prezentálni. Ne feledkezzünk el a külföldi lehetőségekről, pályázatokról, tanulmányi utakról sem! Elérhetőek az Erasmus tanulmányi programok, az Eurodesk  nemzetközi lehetőségei. A hallgatói önkormányzatunk helyi elnöke a hallgatói életről, programokról is pillanatképet adott az érdeklődő fiataloknak. Be akartuk mutatni az egészségügyi hivatás sokszínűségét, valamint az elhelyezkedési lehetőségek változatos világát, és valamennyi szakunkat demonstrációs termeinkben is bemutattuk oktatóink, hallgatóink segítségével.

Lényeges kérdés, hogy a képzés után mihez kezdhet valaki a diplomájával.

Újdonság volt a nyílt napon, hogy a szakmabemutatókkal párhuzamosan – egyfajta elő-állásbörzeként – találkozási lehetőséget teremtettünk azon szombathelyi, Vas megyei intézmények, cégek képviselőivel, amelyeknél a nálunk megszerzett oklevéllel állást lehet vállalni. A teljesség igénye nélkül, "kiállítóként" vártuk a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházat, az Egyesített Bölcsődei Intézményt, a kormányhivatal népegészségügyi főosztályát, Plazmapontot, a Magyar Honvédséget, a Rendőrséget, szociális otthonokat, sőt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát is.

Visszatérve a szakokhoz, évek óta látható, hogy folyamatosan alakul, változik a kínálat. Most melyek az újdonságok?

Előkészületben van a védőnő MSc és a komplex rehabilitáció képzés indítása, emellett meghirdetjük a sportmenedzser MSc, valamint a védőnő BSc levelező képzésünket.

Hiányoljuk a szociális munkás képzést, nem hallunk róla. Ennek mi az oka?

Szomorúan tapasztaltuk, hogy évekig hirdettük úgy a szociális munkás képzést, hogy alig volt rá érdeklődő. Egy idő után már nem tudtuk elindítani. Azt vettük észre jó néhány éve, hogy amikor bevezették az emelt szintű érettségit, ez nagyban meghatározta a jelentkezők számát. Aztán el is fogytak. Tény, hogy a tendencia országos, egyedül a fővárosban jobb a helyzet, de a felsőoktatásban más, hasonló képzések részben átvették ennek a helyét, a szakemberekre szükség van, őket pótolni kell. Elöregedő társadalomban élünk, az élet számos területén kellenek a szociális munkások.

Talán magyarázatra szorulhat a sportmenedzseri szak is.

Tavaly már meghirdettük, de akkor nem volt elég jelentkező. Idén folytatjuk, hiszen ahogy mondtuk, nemcsak az egészségtudományban, hanem a sporttudományban is erősödünk. Ezzel együtt egyébként komplex rehabilitációs képzésünket is elindítjuk. Tananyagát tekintve átfedésben vannak más szakokkal, részben az alapozó tárgyak révén, másrészt fontos az is, hogy ezek már MSc szintű képzések, tehát "házon belül" folytatódhatnak a tanulmányok.

Mivel tudják ösztönözni a diákokat, hogy a szombathelyi képzéseket válasszák? Mivel csábítható be nagyobb létszám az egészségügyi területre?

Intézményünk része a több mint 650 éves múlttal rendelkező Pécsi Tudományegyetemnek, ami garanciát jelent a minőségi oktatásra. Képzési központunk egy kis közösség családias légkörrel, jól felkészült egyetemi oktatókkal. Olyan képzés várja a leendő hallgatóinkat, amellyel biztos a szakmában történő elhelyezkedés. Egyszerűen biztos a jövőkép! Tudatosulnia kell, hogy életre szóló hivatást választanak! Később szerteágazóak az elhelyezkedési lehetőségek, a nálunk végzett szakembereket hazánkban és a határokon túl is szívesen fogadják a munkáltatók. Talán mondanom sem kell, hogy a koronavírus-járvány is megmutatta, milyen nagy az igény egészségügyi szakemberekre.  Azonban nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a segítő hivatásoknak a legszebb, legnehezebb és legfelelősségteljesebb ágát választják a leendő hallgatóink, amit csak szorgalommal és folyamatos tanulással lehet végezni. Ehhez képzési központunk biztosítja is a feltételeket. Hallgatóink többsége már a végzés évében talál munkát magának, sőt van, akik már dolgozik is harmad-, negyedéven a leendő munkahelyén. Az egyetem biztosítja a továbbtanulást is. Valamennyi szakon végzett hallgatónak lehetősége van MSc képzésbe becsatlakozni. A legjobbak pedig doktori iskolában folytathatják a tanulmányaikat.

Hogyan alakulnak most a hallgatói létszámok?

A Szombathelyi Képzési Központnak jelenleg 428 fő hallgatója van. Biztató, hogy az épületünkben működő Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola létszáma is emelkedik, bízunk benne, hogy számos leendő hallgatónk nevelődik ezen iskolapadok között.

Hogy látja, hogyan alakult a segítő szakmák megbecsültsége, megítélése az elmúlt időszakban?

Véleményem szerint a jelenlegi járványhelyzet még inkább felértékelte az egészségügyi szakemberek megbecsültségét. A “frontvonalon” nyújtott munkájuk példaértékű. Bebizonyosodott, hogy mi mindenre képes az egészségügy a szakdolgozók elhivatottsága, elkötelezettsége, tenni akarása, munkája révén.

Melyek a hiányszakmák, hol van a legnagyobb szükség utánpótlásra?

Az egészségügyben – legyen az magán-, vagy állami ellátó hely – komoly szakemberhiány mutatkozik, különösen az ápoló, területi és iskolai védőnő, mentőtiszt és szülésznő területeken! Elhivatottak vagyunk a szakember-utánpótlásban akár nappali, akár levelező tagozaton.

Okozott-e fennakadást a képzésben, gyakorlatokban Önöknél a járvány?

A karon dolgozó oktatóink a Covid-járvány kitörése óta ugyanolyan magas színvonalon biztosították a képzést a hallgatóink számára, mint korábban. PPT anyagok mellett hanganyagok is segítették a tananyagok elsajátítását. Az elmúlt félévben azonban végig jelenléti oktatás történt. Az intézmény főállású oktatói számára egyébként kötelező a védőoltás, ezzel a szombathelyi központban nem is volt probléma. A hallgatóknak is van kötelezettségük: ők csak úgy mehetnek szakmai gyakorlatra, ha védőoltással rendelkeznek. Ez érthető, hiszen egészségügyi képzésekről van szó. 
Jelenleg a szóbeli és elektronikus írásbeli vizsgáztatás a képzési központban jelenléti formában történik, bár lehetőséget kaptunk az online vizsgáztatásra is. Az oktatóink jelentős része azonban továbbra is jelenléti szóbeli vizsgáztatással győződik meg a fiatalok felkészültségéről. A demonstrációs tantermi gyakorlati vizsgák tekintetében még inkább fontos a személyes jelenléttel történő számonkérés, hiszen csak így mérhető a gyakorlati készségek elsajátítása. Természetesen a jelenléti oktatás és a vizsgák is a higiénés szabályok nagyon szigorú betartása mellett zajlanak.

Járványban bármi megtörténhet. Bevethetők-e a hallgatók szükség esetén az ellátásban?

A hallgatóink jelentős része az elmúlt egy évben önkéntes feladatokat vállalt, az Országos Mentőszolgálatnál szűrésekben, az oltópontokon adminisztratív tevékenységek ellátásában vettek részt. Több hallgatónk a tanulmányai mellett is munkát vállal különböző egészségügyi intézményekben. Büszke vagyok mindannyiukra!

xxx

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán, Szombathelyen megszerezhető ápoló és szülésznő diploma EU-kompatibilis, azaz minden uniós országban elfogadott. Ez komoly vonzerő az ide jelentkező hallgatók számára, de egyre népszerűbb a gyógytornász és a dietetikus szak is. Utóbbiak presztízse egyelőre magasabb a társadalomban, amit jó lenne a többi szakmában is elérni, mert ápolókra itthon is nagy szükség van. Munkájuk a modern betegellátásban igencsak felértékelődött - ezt a nyílt napon is hangsúlyozták az előadók. Nem árt tudni, hogy ha ma lenne elegendő képzett ápoló az országban, nagyjából 9000 főnek tudnának azonnal állást adni. Összességében egészségügyi szakdolgozóból körülbelül 22.000 fő új belépőre lenne most szükség az ágazatban.

Az archív képeket a központ bocsátotta rendelkezésünkre.

TOP

közösség

további frisss

lap tetejére