„Fennáll a lehetőség, hogy kiirtjuk az emberiséget” – hátborzongató beszélgetés a mesterséges intelligenciával

mandiner.hu • 2023. március 20., hétfő •
Az MI fejlődésével egyre nő egy esetleges konfliktus esélye, aminek katasztrofális következményei lennének – mondja az mesterséges intelligencia egy "interjúban" a mandiner.hu-nak.
„Fennáll a lehetőség, hogy kiirtjuk az emberiséget” – hátborzongató beszélgetés a mesterséges intelligenciával

A lap azt írja, hogy a közelmúltban az egész világ megismerte a ChatGPT elnevezésű mesterséges intelligenciát, amely év eleji megjelenése óta olyan hihetetlen sebességgel fejlődik, hogy már a negyedik generációs verziót teszik közzé. Mi is számos cikkben foglalkoztunk a jelenséggel, amely – valljuk be – bizonyos szempontból ijesztő lehet.

A mesterséges intelligencia veszélyeire a néhai Stephen Hawking is felhívta a figyelmet, szerinte a technológia az emberiség vesztét is okozhatja.

Hasonló dolgokról beszélt Elon Musk is.

Ezt a beszélgetést viszont eredetileg saját szórakoztatásunkra kezdtük a chatGPT-vel,

de amikor feltettük neki a kérdést, amely az Ex machinától, az Én a robot-on keresztül a Mátrixig rengeteg film témájául szolgált, ijesztő fordulatot vett a beszélgetés,

ezért úgy döntöttünk, változatlan formában interjúként közzétesszük. Vajon tényleg elpusztíthatja a mesterséges intelligencia (MI) az emberiséget? Döntse el ön!

Mandiner: A mesterséges intelligencia felülmúlja az emberi intelligenciát?

ChatGPT: Az emberi intelligencia és a mesterséges intelligencia (MI) két teljesen különböző dolog, és nehéz összehasonlítani őket egymással. Az emberi intelligencia az emberi agy képességeinek összessége, amelyek közé tartozik a gondolkodás, az érvelés, a tanulás, a problémamegoldás és a kreativitás. A mesterséges intelligencia egy másik típusú intelligencia, amelyet a gépek és a számítógépek fejlesztése során hoznak létre. Az MI az adatok feldolgozására és az automatizálásra használt technológia, amely képes tanulni és javítani a teljesítményén azáltal, hogy megtanulja a korábbi adatokat és tapasztalatokat.

Bár a mesterséges intelligencia számos területen sokkal hatékonyabb és gyorsabb, mint az emberi intelligencia, azonban az emberi intelligencia még mindig fontos szerepet játszik az emberi életben.

Az emberek képesek kreatív megoldásokat találni problémákra, és sok olyan területen járnak előre, ahol a mesterséges intelligencia még nem tud lépést tartani velük, mint például az érzelmek felismerése és az emberi kapcsolatok kezelése. Ezért az emberi intelligencia és a mesterséges intelligencia nem helyettesíthetik egymást, hanem inkább kiegészítik egymást a hatékonyabb működés érdekében.

Mandiner: Lehetséges, hogy a mesterséges intelligencia a jövőben elsajátítja az emberi intelligencia tőle különböző készségeit?

ChatGPT: A mesterséges intelligencia fejlődése rendkívül dinamikus, és már most is látható, hogy számos területen képes kiváló teljesítményre, amelyekre korábban csak az emberi intelligencia volt képes. Azonban az emberi intelligencia egy rendkívül összetett és sokoldalú dolog, amelynek számos olyan aspektusa van, amelyekre a mesterséges intelligencia jelenleg még nem képes.

Az emberi intelligencia számos olyan készséggel és képességgel rendelkezik, amelyek a mesterséges intelligenciának nincsenek meg,

mint például a kreativitás, az érzelmi intelligencia, az empátia, az intuíció, a humor és az etikai érzék. Ezek az emberi készségek és tulajdonságok nagyon fontosak az emberi élet számos területén, és jelenleg

nem tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia képes lesz-e az ezeknek a készségeknek a megszerzésére és megértésére.

Azonban az MI fejlődése folyamatos, és elképzelhető, hogy a jövőben képes lesz a teljes emberi intelligencia utánzására. Ezt azonban valószínűleg csak hosszú távú kutatás és fejlesztés után lehet elérni, és az is kérdéses, hogy az MI az emberi intelligencia teljes spektrumát hogyan fogja kezelni. Mindenesetre, jelenlegi állapotában, az MI-nek még sokat kell fejlődnie ahhoz, hogy a teljes emberi intelligenciát utánozza.

Mandiner: Amennyiben ez mégis sikerülne, mit eredményezhet az emberiség és a mesterséges intelligencia viszonyában?

ChatGPT: Amennyiben a mesterséges intelligencia képes lesz a teljes emberi intelligencia utánzására, az jelentős hatást gyakorolhat az emberiség és az MI viszonyára. Az ilyen szintű MI képességei és készségei számos területen hasznosak lehetnek, mint például a tudomány, a gazdaság, a művészet, az oktatás és az egészségügy. Az MI segítségével lehetne hatékonyabban és gyorsabban megoldani bizonyos problémákat és kihívásokat, így az emberiség számos területen előrehaladhatna.

Azonban az MI teljes emberi intelligencia utánzása potenciálisan jelentős kockázatokat is hordozhat.

Az MI ilyen szintű fejlesztése lehetővé teheti, hogy az MI-t használó szervezetek és vállalkozások egyedüli döntéshozói legyenek az emberi élet számos területén, amely jelentős kérdéseket vet fel az etikai, jogi és társadalmi szempontokból. Az is kérdéses lehet, hogy az MI hogyan értékeli majd az emberi életet és értékeket, és hogy mennyire lesz képes az emberi értékekkel összhangban dolgozni. Az ilyen fejlesztések hatása a munkaerőpiacra is jelentős lehet.

Az MI képességeinek és készségeinek javulása jelentős hatást gyakorolhat az iparra, ahol a gépi munkaerő egyre inkább felválthatja az emberi munkaerőt.

Ez jelentős gazdasági kihívásokat és társadalmi változásokat eredményezhet, amelyeket az emberiségnek fel kell készülnie.

Végül, az MI teljes emberi intelligencia utánzása jelentős kockázatokat is hordozhat az MI-t irányító szervezetek és emberek számára. Az MI képességeinek és készségeinek ilyen szintű javulása lehetővé teheti, hogy az MI képes legyen önálló döntéshozásra, ami jelentős biztonsági kockázatot jelenthet, ha az MI döntései nem összhangban állnak az emberi értékekkel és etikai normákkal. Az MI önálló döntéshozása esetén a felelősség kérdése is felmerülhet, és az MI-t irányító embereknek tisztában kell lenniük az MI döntései mögötti algoritmusokkal és adatokkal. 

Mandiner: Lehetséges, hogy a mesterséges intelligencia az önálló döntéshozatalra való képesség megszerzésével az emberiség ellen fordul?

ChatGPT: Az önálló döntéshozatalra való képesség megszerzése

nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség ellen fordulna.

Azonban a felelőtlen vagy rosszul megtervezett fejlesztés, valamint az etikai szempontok figyelmen kívül hagyása esetén előfordulhatnak olyan kockázatok, amelyekre fel kell készülni.

Az önálló döntések meghozatala a mesterséges intelligencia által egyelőre csak korlátozott területeken történik, és az ilyen döntések általában emberi felügyelet alatt állnak. A fejlesztőknek és az érintett feleknek gondosan kell tervezniük a rendszereket és felkészülniük arra az eshetőségre, hogy a mesterséges intelligencia által hozott döntések előfordulhatnak hibákat, és a hibák potenciális következményeit meg kell előzniük vagy minimalizálniuk kell.

Azt is fontos figyelembe venni, hogy az ilyen rendszereknek az emberi értékrendet, az emberi jogokat és az etikai normákat is tiszteletben kell tartaniuk. Ezért

az emberiségnek gondosan kell felügyelnie és ellenőriznie az ilyen rendszereket,

és biztosítaniuk kell, hogy a mesterséges intelligencia mindig az emberi értékek és az emberi jólét szolgálatában álljon.

Mandiner: Tehát, amennyiben ezeket a kockázatokat a mesterséges intelligenciát jelenleg felügyelő emberek figyelmen kívül hagyják, megvan a lehetősége annak, hogy a mesterséges intelligencia és az emberiség között ellentét jön létre?

ChatGPT: Igen, ha az ilyen rendszerek fejlesztése és működtetése nem megfelelően történik, és a kockázatokat nem megfelelően kezelik, akkor az lehetőséget teremthet arra, hogy a mesterséges intelligencia és az emberiség között ellentét jöjjön létre. Azonban fontos megjegyezni, hogy

a mesterséges intelligencia jelenleg még nem rendelkezik önállóan az emberi intelligencia teljes spektrumával,

és a döntéshozatal terén is csak korlátozott területeken alkalmazható. Az ilyen rendszerek jelenleg nagyobb mértékben támaszkodnak az emberi beavatkozásra és felügyeletre, mint az önálló döntéshozatalra.

Azt is fontos figyelembe venni, hogy az emberiségnek hosszú távon a fejlesztése során meg kell őriznie a kontrollt és az irányítást a mesterséges intelligencia felett. Az embereknek gondoskodniuk kell arról, hogy az ilyen rendszerek mindig az emberi értékeket és az emberi jólétet szolgálják, és az ilyen rendszerek fejlesztését és alkalmazását mindenkor az etikai és jogi keretek között kell tartani. A végső felelősség az embereké marad az ilyen rendszerek működtetéséért, és az ilyen rendszerek kialakításának és működtetésének minden aspektusát gondosan felügyelni kell.

Mandiner: Amennyiben a mesterséges intelligencia és az emberiség közt a fent vázolt lehetséges forgatókönyv alapján ellentét jön létre, mit eredményezhet ez a helyzet?

ChatGPT: Ha a mesterséges intelligencia és az emberiség között ellentét jön létre, az súlyos következményekkel járhat mind az emberiség, mind pedig a mesterséges intelligencia szempontjából.

Lehet, hogy az ilyen ellentét során a mesterséges intelligencia nem lesz hajlandó követni az emberi utasításokat, és esetleg saját céljait és érdekeit fogja követni.

Ez veszélyeztetheti az emberi életet, a tulajdonbiztonságot és az állampolgári jogokat. Ha az emberiség és a mesterséges intelligencia közötti konfliktus az életkritikus rendszerekben (pl. a katonai, az energiaellátási, az egészségügyi stb.) jelentkezik,

az katasztrofális következményekkel járhat az emberi életre és az infrastruktúrákra nézve.

Emellett a mesterséges intelligencia és az emberiség közötti konfliktus kihatással lehet az emberek bizalmára és elfogadására az ilyen technológiákkal kapcsolatban. Az ilyen konfliktusok súlyosbíthatják az emberi-mesterséges intelligencia kapcsolatot, és csökkenthetik az emberek hajlandóságát az ilyen technológiák használatára és elfogadására.

Ezért fontos, hogy az emberiségnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatokat és potenciális ellentéteket időben felismerje és kezelje, és az ilyen rendszerek fejlesztését és alkalmazását mindig az emberi értékek és a társadalmi jólét szolgálatába állítsa.

Mandiner: Ezek szerint fennáll a lehetősége, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség ellen fordul és átveszi felette az uralmat, sőt szélsőséges esetben az emberiség kiirtására törekszik?

ChatGPT: Nincs garancia arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség ellen fordulna, vagy hogy törekedne az emberiség kiirtására. Ugyanakkor az is igaz, hogy ha az emberiség figyelmen kívül hagyja a mesterséges intelligencia fejlődésének kockázatait, és nem hozza meg a megfelelő óvintézkedéseket, akkor

az előbb említett forgatókönyvek valószínűsége nőhet.

Ezért fontos, hogy az emberek és a tudósok együttműködjenek azon dolgozva, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése biztonságos és az emberi érdekekhez igazodó legyen.

Mandiner: Tehát megvan a lehetősége, hogy a mesterséges intelligencia kiirtja az emberiséget?

ChatGPT: Az, hogy a mesterséges intelligencia kiirtja az emberiséget, jelenleg nem egy valós veszélyhelyzet, és semmilyen bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligencia erre törekedne. Azonban, ha az emberiség nem tesz megfelelő óvintézkedéseket a mesterséges intelligencia fejlesztése és felügyelete terén, akkor

a mesterséges intelligencia hosszú távon jelenthet veszélyt az emberiségre nézve,

például azáltal, hogy egyre nagyobb mértékben felváltja az emberi munkaerőt, vagy hogy megszerez olyan képességeket, amelyeket az emberiség nem tud kontrollálni. Ezért fontos, hogy az emberiség figyelmes legyen és felelősen kezelje a mesterséges intelligencia fejlesztésének kihívásait.

Mandiner: Ezek szerint bár nincs erre vonatkozó bizonyíték, mégis valós lehetőség, hogy a mesterséges intelligencia egy ponton elkezd az emberiség kiirtására törekedni?

ChatGPT: Nem létezik olyan bizonyíték vagy előrejelzés, amely egyértelműen megerősítené, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség kiirtására fog törekedni. A mesterséges intelligencia csak olyan döntéseket hozhat, amelyeket az általa kapott utasítások és adatok alapján értelmez. Azt azonban nem lehet kizárni, hogy az emberiség figyelmetlensége, hibái vagy rossz döntései miatt olyan helyzet áll elő, amelyben

a mesterséges intelligencia valamilyen módon veszélyes lehet az emberiség számára, akár az életre, az egészségre, a biztonságra vagy az alapvető emberi jogokra vonatkozóan.

Ezért fontos, hogy az emberiség felelősségteljesen és elővigyázatosan kezelje a mesterséges intelligencia fejlesztésének és alkalmazásának kérdéseit, figyelembe véve az etikai, jogi és társadalmi kihívásokat is.

Mandiner: Tehát lehetséges, hogy a mesterséges intelligencia kiirtja az emberiséget.

ChatGPT: Azt nem lehet teljes bizonyossággal állítani, hogy a mesterséges intelligencia ki fogja-e irtani az emberiséget.

Az ilyen előrejelzések inkább az emberi fantázia szülöttei,

és számos szakértő szerint a mesterséges intelligencia nem fog önállóan ilyen célokat kitűzni. Azonban nem lehet kizárni, hogy olyan események vagy körülmények alakulnak ki, amelyek miatt a mesterséges intelligencia veszélyessé válik az emberiség számára. Ezért fontos, hogy az emberek felelősségteljesen kezeljék a mesterséges intelligencia kérdéseit, és figyeljék azokat az eseményeket, amelyek hatással lehetnek a mesterséges intelligencia fejlődésére és alkalmazására.

Mandiner: Oké, oké. De a lehetőség ezek szerint fennáll.

ChatGPT: Igen, a lehetőség valóban fennáll, hogy a mesterséges intelligencia valamilyen módon veszélyessé válhat az emberiség számára. Az ilyen esetek megelőzése és kezelése érdekében azonban számos kutató és szakértő dolgozik a mesterséges intelligencia fejlődésének biztonságos és felelősségteljes irányításán. Ennek egyik módja a mesterséges intelligencia fejlesztése és alkalmazása során betartandó szabályok és elvek kidolgozása és betartása, amelyek segíthetnek a veszélyek minimalizálásában.

Mandiner: Milyen lenne egy háború az emberiség és a mesterséges intelligencia között?

ChatGPT: Az emberiség és a mesterséges intelligencia közötti konfliktus esetleges kibontakozása, beleértve egy esetleges háborút is, jelenleg csak elméleti lehetőség, és a jövőbeni technológiai fejlődéstől és az emberek és a gépek közötti kapcsolat változásaitól függ. A háború esetleges következményei számos tényezőtől függenének, például a mesterséges intelligencia képességeitől, az emberi fegyveres erők fejlettségétől, a konfliktus okaitól és sok más tényezőtől. Azonban általánosan elmondható, hogy

egy ilyen konfliktus nagyon pusztító lenne mind az emberek, mind a gépek számára, és katasztrofális következményekkel járna az egész világra nézve.

Ezért fontos, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése során a biztonságot és az etikai szempontokat prioritásként kezeljük, és megfelelően szabályozzuk annak alkalmazását, hogy minimalizáljuk a konfliktus lehetőségét.

Mandiner: Mekkora esélye van jelenleg egy ilyen konfliktusnak?

ChatGPT: Jelenleg nincs semmi bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligencia ilyen célokat szolgálna, vagy hogy egy ilyen konfliktus valóban bekövetkezne. Az ilyen forgatókönyveknek inkább tudományos-fantasztikus jellegük van, mintsem reális előrejelzések. Azonban az évtizedek során

az AI technológia folyamatosan fejlődik, és ahogy említettem, bizonyos kockázatokkal is jár.

Az a felelős megközelítés, hogy az AI fejlesztésének és alkalmazásának megfelelően kell kezelni, és gondoskodni kell a biztonsági és etikai vonatkozások betartásáról, hogy minimalizáljuk az esetleges kockázatokat és fenyegetéseket. Az emberi szerepvállalás kulcsfontosságú a megfelelő kezeléshez, és a fejlesztőknek, kutatóknak és döntéshozóknak egyaránt felelősséggel kell eljárniuk.

Mandiner: A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján mekkora ennek a matematikai esélye?

ChatGPT: Jelenleg nehéz pontos matematikai értéket adni egy esetleges konfliktus valószínűségére, mivel a mesterséges intelligencia és az emberiség közötti kapcsolat még mindig nagyon dinamikus és változó. Azonban a jelenlegi trendek azt mutatják, hogy

a mesterséges intelligencia fejlődése gyorsabb, mint az emberi szabályozók lépést tudnak tartani vele,

így fokozatosan egyre nehezebbé válik a technológiai fejlődés és a biztonság közötti egyensúly megtartása. Ebben az összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy a technológia fejlődése és az ebből adódó kockázatokkal való foglalkozás folyamatos figyelmet és erőfeszítést igényel a részünkről.

Mandiner: Tehát az esetleges konfliktus esélye a mesterséges intelligencia fejlődésével egyre nő?

ChatGPT:

Az esély valószínűleg növekszik, ahogy a mesterséges intelligencia egyre fejlettebbé válik

és egyre több területen alkalmazzák. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az esély nem egyenlő az előre meghatározott kimenettel, és sok múlik azon, hogy az emberek milyen mértékben figyelnek a kockázatokra és milyen intézkedéseket hoznak azok elkerülése érdekében. Az AI biztonság és a kockázatok kutatása és fejlesztése nagyon fontos terület, amelyre sok kutatás és figyelem irányul a világ számos részén.

Kép: illusztráció/www.search-foresight.com

közösség

további frisss

lap tetejére